fbpx

Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

A2014 nieuws

fietsbrug westerlijke ontsluitingOp 9 juni ontving de raad een mail van bureau Syb van Breda & Co waarin het volgende wordt gesteld over de fietsbrug van de Westelijke Ontsluiting:  “voldoet aan geen enkele van de richtlijnen die het CROW stelt”. Het gaat dan onder andere om hellingspercentages, rustplateaus en de aansluitingen van zijwegen dicht bij of op de helling.

SportIn het document van 3 juni 2020 waarin de stand van zaken van sport en bewegen in relatie tot de coronacrisis in Amersfoort wordt beschreven, is te lezen dat de inkomstenderving van de SRO voor huur in het tweede kwartaal van 2020 ca. € 650.000,- bedraagt.
De wethouder gaf in de ronde van 4 juni aan dat de scholen hun huur voor de sportaccommodaties blijven doorbetalen.

OnderwijsOnlangs ontving Amersfoort2014 antwoord op de schriftelijke vragen van 15 mei 2020 (2020-056) over de met asbest vervuilde grond bij de zgn. Vosheuvelscholen (SO De Klimboom en VSO Beekdal). Het college erkende daarin dat er asbest was aangetroffen op het schoolterrein van de school en ook dat de betreffende gecertificeerde grond aangeleverd was door het gemeentelijk grondbedrijf.

stadhuisVoor alle helderheid en begripsbepaling: in ons eigen reglement van orde (RvO) is er sprake van mondelinge vragen (artikel 45 RvO), schriftelijke vragen (artikel 43 RvO) en inlichtingen
(in artikel 44 lid 1 RvO) gerelateerd aan de artikelen 155, 169 en 180 van de Gemeentewet. Het begrip feitelijke vragen komt voor in artikel 2 van de Verordening op organisatie griffie en ondersteuning raad. Het begrip technische vragen komt niet voor in de Gemeentewet en ook niet in onze regelgeving.

stadhuis
De fracties van Amersfoort2014 en Lijst Molenkamp hebben zich de afgelopen jaren kritisch opgesteld in het dossier Westelijke Ontsluiting. Een belangrijke reden voor deze kritische opstelling is de gesloten houding van het college als het gaat om de informatieverschaffing aan de Raad.

Een gezamenlijk punt van de fracties is het gebrek aan openheid als het gaat om de gebruikte input in de verkeersmodellen welke ten grondslag liggen aan het besluit de Westelijke Ontsluiting aan te leggen.

OnderwijsOnlangs ontving de fractie van Amersfoort2014 informatie dat er bij de nieuwbouw van de Vosheuvelscholen vervuilde grond is aangetroffen, die notabene afkomstig zou zijn van het gemeentelijk gronddepot. De gemeente en de school zijn al in gesprek over de betaling van de kosten. Amersfoort2014 vraagt zich af waarom de gemeenteraad niet direct is ingelicht en of ouders/leerlingen al op de hoogte zijn. Ook vragen wij ons af wie verantwoordelijk is voor deze vervuiling en wie de meerkosten gaat betalen.

evenementOp 14 april jl. zijn door Amersfoort2014 schriftelijke vragen gesteld. Een aantal antwoorden geeft aanleiding  om vervolgvragen te stellen. Met de financiële specificatie wordt duidelijk dat er sinds 2016 bijna €350.000,- is uitgegeven om de Nota Evenementenbeleid vorm te geven. De evaluatie zoals opgedragen in het amendement uit 2015 moet nog plaats vinden. Daarnaast wordt er dit jaar weer €100.000,- uitgegeven om een tijdelijk adviseur Evenementenbeleid aan te stellen. Amersfoort2014 vindt het ontoelaatbaar dat tonnen worden uitgegeven aan evenementen en horecabeleid zonder enig zichtbaar resultaat.

laan van duurzaamheidOp 20 mei 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de bezwaren die waren ingediend tegen het op 24 april 2018 door de raad vastgestelde bestemmingsplan "Laan van Duurzaamheid".

Amersfoort2014 heeft zich altijd verzet tegen de toevoeging van een tankstation voor fossiele brandstoffen in dit plan omdat er geen nut- en noodzaak was (en is) voor dit tankstation.

Onderwijs
Onlangs ontving de fractie van Amersfoort2014 informatie dat er bij de nieuwbouw van de Vosheuvelscholen vervuilde grond is aangetroffen, die notabene afkomstig zou zijn van het gemeentelijk gronddepot. De gemeente en de school zijn al in gesprek zijn over de betaling van de kosten. Amersfoort2014 vraagt zich af waarom de gemeenteraad niet direct is ingelicht en of ouders/leerlingen al op de hoogte zijn. Ook vragen wij ons af wie verantwoordelijk is voor deze vervuiling en wie de meerkosten gaat betalen.
 

stadhuis
Constaterende dat
  • Adviesbureau ABC NOVA in de periode 2012-2018 advies heeft verstrekt op het gebied van cultuur (Eemhuis), onderwijs (huisvesting), Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) en sport (Amerena) voor een bedrag van  €967.614,- ;
  • Het college tot twee keer toe schriftelijk heeft aangegeven deze advieskosten niet te kunnen specificeren: zie antwoorden schriftelijke vragen 2020-007 en 2020-029**;
  • Het college wel heeft aangegeven dat er rapportages zijn over en controles hebben plaatsgevonden op het totaal aantal door ABC NOVA ingezette uren.  

Amarena
Amersfoort2014 hecht eraan om eerst te vermelden dat wij hopen dat de Amerena een succes wordt en dat we veel waardering hebben voor de drie verenigingen en hun vrijwilligers voor hun inzet om van Amerena een succes te maken!

Amersfoort2014 is geschrokken van de teksten in de verantwoording van de Stichting Amerena over 2018. Uit het verslag blijkt dat de wethouder stelselmatig heeft geweigerd te communiceren met de stichting Amerena. Tevens blijkt uit het verslag dat de SRO weigert om een toegezegd bedrag aan de Stichting Amerena over te maken. Nog ernstiger is het feit dat er door de bestuursleden van de Stichting persoonlijke leningen afgesloten moesten worden om activiteiten van de stichting te financieren!

MOA
In maart 2020 ontving de gemeenteraad van Amersfoort via de dagmail het collegebericht 2020-037 met het bijbehorende faillissementsverslag van de curator (d.d.12-11-2019).
Uit het verslag van de curator (7.5) blijkt dat de curator kritisch was richting de bestuurders van MOA. Na overleg werd een duiding hierover door ‘partijen’ in het midden gelaten.

stadhuisOp 8 april 2020 ontving Amersfoort2014 een verontrustend signaal van horecaondernemers over het evenementen en- horecabeleid van de gemeente Amersfoort. In een schrijven worden de ontwikkelingen m.b.t. het Evenementen- en Horecabeleid opgesomd in de periode 2013 -2020.

Het zijn verwarrende tijden, het Corona virus waart al weer enkele weken door ons land en dus ook door Amersfoort. Velen onder ons zijn reeds privé of zakelijk geconfronteerd met onze onzichtbare vijand.
De premier heeft ons de afgelopen weken een aantal keren persoonlijk toegesproken. De inhoud van zijn toespraken tonen aan wat voor impact dit alles nu op onze samenleving heeft en wat er, misschien, komen gaat.

Rietveldpaviljoen
Met RIB 2020-021 (Aanstellen kwartiermaker Rietveldpaviljoen)Aanstellen kwartiermaker Rietveldpaviljoen) is de raad van Amersfoort in kennis gesteld van het voornemen van het college om een kwartiermaker aan te stellen die de kunstinhoudelijke invulling van het Rietveldpaviljoen verder onderzoekt.
De voorzitter van 033fotostad geeft eind 2019 in het AD/AC aan dat de programmering wordt verbreed. ‘We gaan ook aandacht besteden aan beeldende kunst, architectuur en literatuur. Dat is iets wat we graag willen’.

meanderAl 13 jaar wordt er gesproken over het ontbreken van een veilige looproute naar het Meanderziekenhuis.
Toch is het nog steeds niet mogelijk om over een voetpad naar het ziekenhuis te gaan. Voetgangers moeten over het fietspad of over een gevaarlijke ventweg met landbouwverkeer lopen om bij het ziekenhuis te komen. Amersfoort2014 vraagt zich af waarom het de gemeente Amersfoort 13 jaar lang niet gelukt is om dat probleem op te lossen! Hoezo slagvaardig?

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png