• amersfoort-001.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-014.png

olvWie zijn wij?

 • een onafhankelijke lokale politieke partij zonder binding met landelijke partijen
 • een partij die zich richt op de inwoners, de wijken, de stad, de regio en geen last heeft van landelijke stokpaardjes en opdrachten vanuit Den Haag
 • een partij die is aangesloten bij de VPPG (Vereniging van Plaatselijke Politieke Partijen)


Waar staan wij voor?

 • eigentijdse politiek, waarin positief denken, kansen oppakken, verbinden, faciliteren, meedenken en meepraten (in een vroeg stadium) centraal staan
 • het benutten van de kracht, kennis en kunde van de inwoners
 • voor een overheid die zich dienstbaar opstelt ten opzichte van de Amersfoorters
 • openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak
 • het concentreren en faciliteren van activiteiten in wijken en buurten
 • een beter financieel beheer binnen de gemeente Amersfoort leidt tot een gemeentelijke lastenverlichting voor de inwoners


Hoe doen wij dat?

 • Amersfoort 2014 voert sinds 2014 in de gemeenteraad oppositie tegen de coalitie en het College die, vaak in beslotenheid, met financiële gevolgen voor de inwoners van de ene in de andere affaire verzeild raakten
 • spreekt het College en de coalitie openlijk en vasthoudend aan op hun beleid en roept hen zo nodig zonder schroom ter verantwoording.
 • helpt Amersfoort aan een gezond politiek klimaat door zowel affaires (datalek, Fluor, de War, onderwijshuisvesting) in de afgelopen jaren aan de kaak te stellen als slecht financieel beleid (ondertoezichtstelling provincie Utrecht, meerkosten door inhuur extern personeel)
 • neemt in samenwerking met andere politieke partijen op succesvolle wijze initiatieven ( op het gebied van milieu, zorg en onderwijs)
 • blijft voortdurend in gesprek met bewoners over hun woonomgeving, initiatieven en vragen

Hartelijk bedankt voor uw belangstelling in onze partij. Uw betrokkenheid bij onze partij kan variëren van (jeugd)lidmaatschap, donateur of lid van een werkgroep.

Als lid kunt u meepraten en meebeslissen op onze Algemene Ledenvergadering, uw kennis delen. Iedereen moet zich thuis voelen bij onze partij die uitgaat van kansen, verbinden en een positieve kijk op de toekomst. Initiatiefrijke, enthousiaste, actieve en sociaal bewuste mensen. Positieve en daadkrachtige mensen die respectvol met elkaar omgaan en niet bang zijn om hard te werken en onze prachtige stad inwonersvriendelijk te maken. Mensen die niet traditioneel links of rechts willen opereren in de plaatselijke politiek, maar mensen die open staan voor goede ideeën en deze op basis van argumenten beoordelen en willen uitvoeren.

Samenwerking is dé sleutel om met elkaar deze prachtige stad in gezonde balans te brengen en te houden (sociaal, cultureel, groen en economisch).

Doet u met ons mee?

Als u lid wilt worden van onze partij, dan bent u een jaarlijkse contributie verschuldigd van € 25,-.

Wilt u een bedrag doneren, dan kunt u dat doen op rekening nummer NL17 ABNA 0528 4351 08 o.v.v. Donatie.

Wilt u lid worden van onze partij?

Ga naar Word lid.


schrvragen
motie
verkiezingsprgr
anbi
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png