Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

Menno Fousert   Sieta Koet   Menno Fousert   Martin Lorijn   GR2022
 • Gemeente Amersfoort buigt voor ontwikkelaars in het Hoefkwartier

  De gemeente Amersfoort heeft vergaande plannen het huidige bedrijvengebied De Hoef te transformeren naar een woonwijk. Een mooie ontwikkeling waar Amersfoort2014 achter staat. Maar er worden bedenkelijke spelletjes gespeeld binnen dit dossier blijkt nu.
 • Coalitie houdt vast aan megalomaan nieuw Stadhuis

  Een laatste poging van Amersfoort2014 om met de kennis van nu renovatie te heroverwegen is gestrand. De coalitie stemt in met een stadhuis voor 108 miljoen waar de raad nooit voor heeft gekozen. Renovatie is goedkoper, duurzamer en kent minder risico’s.
 • Fijne Feestdagen

  Amersfoort2014 kijkt ernaar uit om in 2022 samen met inwoners verder te werken aan een prettige en daadkrachtige gemeente. Voor het zover is wachten wederom bijzondere feestdagen. We wensen u alle goeds voor de komende weken en kijken ernaar uit u te treffen in het nieuwe jaar!

Wie zijn wij?

 • een onafhankelijke lokale politieke partij zonder binding met landelijke partijen
 • een partij die zich richt op de inwoners, de wijken, de stad, de regio en geen last heeft van landelijke stokpaardjes en opdrachten vanuit Den Haag
 • een partij die is aangesloten bij de VPPG (Vereniging van Plaatselijke Politieke Partijen)


Waar staan wij voor?

 • eigentijdse politiek, waarin positief denken, kansen oppakken, verbinden, faciliteren, meedenken en meepraten (in een vroeg stadium) centraal staan
 • het benutten van de kracht, kennis en kunde van de inwoners
 • voor een overheid die zich dienstbaar opstelt ten opzichte van de Amersfoorters
 • openheid, openbaarheid en vroegtijdige inspraak
 • het concentreren en faciliteren van activiteiten in wijken en buurten
 • een beter financieel beheer binnen de gemeente Amersfoort leidt tot een gemeentelijke lastenverlichting voor de inwoners


Hoe doen wij dat?

 • Amersfoort 2014 voert sinds 2014 in de gemeenteraad oppositie tegen de coalitie en het College die, vaak in beslotenheid, met financiële gevolgen voor de inwoners van de ene in de andere affaire verzeild raakten
 • spreekt het College en de coalitie openlijk en vasthoudend aan op hun beleid en roept hen zo nodig zonder schroom ter verantwoording.
 • helpt Amersfoort aan een gezond politiek klimaat door zowel affaires (datalek, Fluor, de War, onderwijshuisvesting) in de afgelopen jaren aan de kaak te stellen als slecht financieel beleid (ondertoezichtstelling provincie Utrecht, meerkosten door inhuur extern personeel)
 • neemt in samenwerking met andere politieke partijen op succesvolle wijze initiatieven ( op het gebied van milieu, zorg en onderwijs)
 • blijft voortdurend in gesprek met bewoners over hun woonomgeving, initiatieven en vragen

Standpunten 2018-2022

Waarderen, Verbinden en Ruimte geven

Waarderen, Verbinden en Ruimte geven

torenAmersfoort2014 vindt het belangrijk dat de kennis en kunde van de inwoners benut en vooral ook gewaardeerd worden. De tijd dat de gemeentelijke overheid alles beter wist, is voorbij. Sterker nog: vaak is bij bewoners meer kennis en expertise aanwezig dan bij de gemeente. In de afgelopen jaren heeft Amersfoort2014 met succes vele initiatieven van inwoners op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Aan de andere kant heeft Amersfoort2014 ook ervaren dat initiatieven van inwoners soms door de gemeente weinig serieus worden genomen. Dat brengt helaas frustratie en teleurstelling met zich mee. Een ander politiek klimaat is noodzakelijk.

 

 

 

 

 1. Amersfoort2014 zal initiatieven van inwoners aanmoedigen en op de gemeentelijke agenda plaatsen
 2. Amersfoort2014 vindt dat de gemeente bewoners vroegtijdig dient te betrekken bij het maken van plannen en daarbij de regie dient te houden door die plannen te verbinden met andere initiatieven in wijk of stad
 3. Vanuit het stadhuis moet één regisseur worden aangewezen voor het begeleiden van burgers die initiatieven bij de gemeente aanmelden
Gemeente stelt zich dienstbaar op

Gemeente stelt zich dienstbaar op

gemeenteDe inwoners van Amersfoort zijn belangrijk, niet het gemeentebestuur, de politici of de ambtenaren. De afgelopen jaren stond helaas vaak het slechte functioneren van enkele collegeleden centraal. Vanaf 2018 moet het weer gaan over de stad, de wijk, de buurt en de bewoners.

 

 

 

 

 

 

Concreet betekent dit:

 1. “het stadhuis” behandelt de bewoners als vips in de eigen stad, verstrekt duidelijke voorlichting aan de inwoners en geeft aan waar men terecht kan met bepaalde vragen (met name in het doolhof van regelgeving in de zorg, wonen, veiligheid en bij het aanvragen van vergunningen);
 2. “het stadhuis” maakt minder en vooral heldere regels en rapporteert de resultaten van dat beleid jaarlijks aan de gemeenteraad
 3. “het stadhuis” maakt meer afspraken met organisaties en ondernemingen die werk uitvoeren voor de gemeente (verbonden partijen) over de invloed van inwoners op de uitvoering van werkzaamheden in wijken en in de stad
 4. “het stadhuis” geeft ruimte aan initiatieven van bewoners, zorgt voor ondersteuning en moedigt aan
Bewoners in de wijken staan centraal

Bewoners in de wijken staan centraal

torenDe afgelopen jaren heeft de raad beslissingen genomen waarvan de gevolgen nadelig zijn uitgepakt, zoals bijvoorbeeld het sluiten van de buurthuizen. De kracht van de stad ligt in de wijken en de buurten.

 

 

 

 

 

 

 

Concreet betekent dit:

 1. “Buurthuizen” krijgen weer een centrale plaats in de wijk en worden gefaciliteerd door de gemeente voor hun ontmoetingsfuncties
 2. de gemeente ondersteunt initiatieven voor wijkactiviteiten i.s.m. sportverenigingen, instellingen en onderwijs
 3. wethouders zijn minimaal vier dagdelen per maand in hun wijk aan het werk
 4. wethouders hebben maandelijks een breed overleg met wijkbewoners/buurtbestuur
 5. er is één loket voor alle zorg in de wijk.
 6. de gemeente maakt samen met de bewoners een wijkwoonplan, met meer aandacht voor tijdige inspraak bij maatregelen in de directe leefomgeving op het gebied van wonen, groen, milieu, veiligheid, infrastructuur en verkeer
 7. door het opstellen van wijkwoonplannen kunnen de bewoners invloed uitoefenen op omgevingsvisies en omgevingsplannen in het kader van de nieuwe omgevingswet
Jeugd en Onderwijs

Jeugd en Onderwijs

 • onderwijs“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is een oud gezegde. Voor onze jeugd ligt de voedingsbodem in de wijken. Daarin zal geïnvesteerd moeten worden. Amersfoort2014 kiest voor een integrale aanpak, waarbij het onderwijs, het wijkteam en In de Buurt033 betrokken zijn.

  Amersfoort dient ook flink te investeren in de onderwijshuisvesting voor de komende jaren door de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan. De gemeenteraad moet adequate controle uitoefenen op de gelden die de scholen ontvangen voor onderwijshuisvesting. Ook moet de gemeente nieuwe afspraken maken met de schoolbesturen over een verdergaande samenwerking op het gebied van groot onderhoud van de scholen.

  Het beroepsonderwijs (in het voortgezet onderwijs en het mbo) staat zwaar onder druk en de leerlingenaantallen nemen af. Vanwege het belang daarvan voor de lokale economie en de dienstverlening aan de burgers verdient het beroepsonderwijs een extra impuls. Samen met het
  onderwijs en het bedrijfsleven moet er een integraal Regionaal Plan Beroepsonderwijs worden opgesteld.

  Ook moet de jeugdwerkloosheid aangepakt worden. Uitkeringsgerechtigde (jeugd-) werklozen worden ingezet in het vrijwilligerswerk in de stad; uiteraard zoveel mogelijk op maat en op basis van een overeenkomst. Samen met het bedrijfsleven moeten voor jeugdigen stageplaatsen worden gecreëerd.

  De veiligheid rond schoolgebouwen dient verzekerd te zijn (en dient opgenomen te zijn in het wijkwoonplan).

  Amersfoort studentenstad: Amersfoort2014 heeft de afgelopen jaren gepleit voor meer investeringen in “Amersfoort Studentenstad”. Op het gebied van studentenhuisvesting is nog veel te verbeteren. Ook wil Amersfoort2014 dat de gemeente Amersfoort meer aandacht besteedt - uiteraard in samenwerking met de HU en het bedrijfsleven - aan het verbreden dan wel vermeerderen van het aanbod van HBO-opleidingen in Amersfoort.

  Amersfoort2014 wil:

  1. een gezond schoolklimaat, waarbij gezonde schoolkantines worden gerealiseerd
  2. deelname aan sport stimuleren
  3. wijkgerichte jeugdzorg en goede samenwerking tussen het wijkteam, IndeBuurt033 en het onderwijs (zorgteams)
  4. een gezamenlijk plan van aanpak van gemeente, bedrijfsleven en onderwijs om het beroepsonderwijs (vmbo-mbo-hbo) te revitaliseren
  5. dat scholen meer wijkgericht werken: “school in de wijk; wijk in de school” (bibliotheekvoorzieningen in scholen, maatschappelijke stages in de wijk, wijkleerbedrijven)
  6. een efficiënte aanpak van jeugdwerkloosheid, het creëren van stageplaatsen, jonge werklozen inzetten bij vrijwilligerswerk (zoveel mogelijk op maat)
  7. dat er op korte termijn een actieplan wordt opgesteld door de gemeente i.s.m. HU, MBO en studenten om van Amersfoort een echte studentenstad te maken met een eigen karakter
  8. adequate controle op de gelden voor de onderwijshuisvesting en nieuwe afspraken met de schoolbesturen over verdergaande samenwerking op het gebied van groot onderhoud
Sport en Bewegen

Sport en Bewegen

sportSport en bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar verbindt ook mensen met elkaar in verenigingsverband en tegenwoordig ook veel daarbuiten bij
incidentele of jaarlijkse sportactiviteiten. Bij het faciliteren van deze activiteiten moet het gemeentebestuur een goed evenwicht zoeken tussen deze twee manieren van sportbeleving. Zij zijn niet tegengesteld, maar vullen elkaar aan. Het accent dient daarbij te liggen op de deelname van zoveel mogelijk inwoners (breedtesport). Scholen en wijken dienen nadrukkelijk betrokken te zijn bij de opzet, voorbereiding en uitvoering van sportevenementen. Amersfoort2014 wil ook ruimte geven voor topsport, omdat de jeugd gebaat is bij Amersfoorters die hun grote sportvoorbeeld kunnen zijn. Ook breedtesport en topsport zijn niet tegengesteld, maar vullen elkaar aan.

 

 


Amersfoort2014 wil:

 1. eigentijdse en efficiënte sportvoorzieningen realiseren, geconcentreerd op sportparken, waarbij (verregaande) samenwerking tussen verenigingen noodzakelijk is en waarbij bereikbaarheid en evenwichtige spreiding over de stad belangrijk zijn
 2. een gezond sportklimaat, waarbij gezonde sportkantines worden gerealiseerd
 3. meer aandacht voor “kleine” sporten en verenigingen in het kader van het stimuleren van sportbeoefening
 4. meer investeringen in sporttoernooien voor de schoolgaande jeugd
 5. dat de gemeente i.s.m. de regiogemeenten een regionaal sportbeleid initieert inclusief een regionaal accommodatieplan
 6. wijk- en stadssportevenementen stimuleren en faciliteren
 7. de samenwerking tussen sport en onderwijs bevorderen
 8. meer aandacht en faciliteiten voor topsport (en topsportevenementen) van de gemeente samen met bedrijfsleven en onderwijs (bijvoorbeeld beurzen voor bijzondere sporttalenten)
 9. dat de verenigingen meer invloed krijgen op het accommodatiebeleid (o.a. beheer en onderhoud)
 10. structurele subsidie voor winteractiviteiten (schaatsbanen) in de binnenstad
Wonen en ruimtelijke ordening

Wonen en ruimtelijke ordening

torenDe komende jaren zullen de plannen voor Vathorst West (Bovenduist) verder worden uitgewerkt. Amersfoort2014 vindt dat Amersfoort daarna (2022-2030) groot genoeg is. Wij willen verder geen uitbreidingsplannen meer in de steigers zetten op Amersfoorts grondgebied. In de toekomst zal samenwerking met de gemeentes in de Flevopolder moeten plaatsvinden om aan de vraag van woningen te voldoen.

Amersfoort2014 vindt dat de gemeente zich vooral moet richten op de kwaliteit van het wonen in de bestaande wijken en in het bijzonder op bepaalde groepen inwoners (o.a. starters, alleenstaanden, ZZP’ers, studenten en ouderen).

Samen met bewonersorganisaties en bewoners in de wijken maakt de gemeente onder regie van het buurtbestuur per wijk z.s.m. een wijkwoonplan, waarin de kwaliteitsverbetering van het wonen in de wijk wordt aangegeven met tijdpad van uitvoering en financiële onderbouwing.

Leegstand van kantoren moet op korte termijn worden aangepakt door gemeentelijke maatregelen. Deze leegstand kan nog meer worden benut als kans voor woon-, recreatie- en sportvoorzieningen.


Wonen
Amersfoort2014 wil:

 1. dat er voor elke wijk een wijkwoonplan wordt gemaakt samen met de bewoners, met meer aandacht voor tijdige inspraak bij maatregelen in de directe leefomgeving op het gebied van wonen, groen, milieu, veiligheid, infrastructuur en verkeer
 2. dat leegstaande kantoren als woon- en ondernemerskans worden benut en initiatieven op dat gebied worden gestimuleerd en gefaciliteerd
 3. een regionale aanpak (Groot-Amersfoort) bij het zoeken naar oplossingen op het gebied van wonen
 4. meer aandacht voor Amersfoort als studentenstad en voor studentenhuisvesting
 5. meer woningen voor starters opnemen in bouwplannen
 6. de doelstelling van 35% sociale woningbouw bij nieuwe plannen handhaven
 7. initiatieven voor woonvormen voor ouderen stimuleren en faciliteren en oudere bewoners zoveel mogelijk in eigen woonomgeving laten wonen
 8. een stadsbreed huurdersbelangenplatform instellen waar de gemeente de initiatiefnemer van is om zodoende op de hoogte te blijven van wat er speelt onder huurders in Amersfoort
 9. verloedering van de stad voorkomen door in samenwerking met eigenaren en projectontwikkelaars braakliggende terreinen aan te pakken

Bouwen
Amersfoort2014 wil:

 1. bij gemeentelijke bouw- en infraprojecten ten minste 10% vrijgekomen materialen uit sloopprojecten realiseren en dat ook opnemen in de gemeentelijke bouwverordening
 2. een materialenpaspoort invoeren bij alle gemeentelijke bouw- infraprojecten, zodat de materialen in de toekomst hergebruikt kunnen worden
 3. bij herontwikkeling van gemeentelijke vastgoed circulair slopen. Een circulaire samenleving houdt in dat er zo min mogelijk sprake is van uitval
 4. in 2025 volledig circulair inkopen

Ruimtelijke ordening
Amersfoort2014 wil:

 1. geen nieuwe woningen bouwen in Hoogland West
 2. geen windmolens op Amersfoorts grondgebied vanwege de horizonvervuiling en dichte bebouwing
 3. na Vathorst West geen nieuwe wijken meer in Amersfoort
 4. gedateerde industrieterreinen (zoals Isselt) herontwikkelen
 5. een onderzoek naar de mogelijkheid om een deel van de Stadsring weer gracht te maken in relatie tot de ontwikkeling in het stadshart en het stationsgebied
 6. het besluit om het stadhuis te renoveren direct terugdraaien en zoeken naar een goed alternatief voor ambtelijk apparaat, dienstverlening en bestuur. De huidige plek van het stadhuis kan dan omgevormd worden tot een aantrekkelijk gebied waar ruimte is voor wonen, recreëren, starters en studenten. Kortom: een gebied dat de verbinding tussen stad en Eemplein versterkt
 7. wil alleen hoogbouw toestaan die past in de omgeving; aan de waterkant van de Eem is laagbouw passend en hoogbouw onacceptabel
Milieu en leefomgeving

Milieu en leefomgeving

torenAmersfoort2014 legt het accent op wijken en leefomgeving. In het wijkwoonplan dient het milieu dan ook een belangrijke plaats in te nemen. Op deze manier kunnen alle bewoners in hun eigen wijk veel invloed uitoefenen op hun directe woonomgeving.

In de afgelopen jaren heeft Amersfoort2014 zich succesvol ingezet voor het milieu door het opzetten van een plan om reductie van fijnstof te realiseren, door maatregelen te nemen inzake houtrook en door het opzetten van een pilot voor het stimuleren van het gebruik van elektrische scooters. Amersfoort2014 blijft zich ook de komende jaren inzetten voor een schone en leefbare milieuomgeving.

Amersfoort 2014 wil een integrale visie ontwikkelen over de omgang met een veranderend klimaat. De visie resulteert in concrete maatregelen, waarbij de gemeente samenwerkt met de provincie en het Rijk.
Amersfoort2014 is voor een autoluwe binnenstad en kiest voor duurzame stadsdistributie. De transportritten in de stad zijn erg duur voor de vervoerder. Deze ritten zijn tijdrovend, kostbaar en vervuilend. Bovendien beperken milieuzones, venstertijden en andere restricties in de binnenstad de mogelijkheden voor vrachtverkeer. Daarom is het aantrekkelijk om te kiezen voor klein elektrisch vervoer (vrachtwagens, scooters, fietsen).

Gratis openbaar vervoer voor iedereen op de zaterdagen en bij grote evenementen om verkeerschaos in de binnenstad te voorkomen.

Amersfoort2014 wil:

 1. bewoners vroegtijdig betrekken bij milieuontwikkelingen in de wijken; groene leefomgeving centraal in de wijkwoonplannen
 2. initiatieven van inwoners om hun eigen woonomgeving te verbeteren, stimuleren en faciliteren
 3. onderwijs en jeugd betrekken bij innovatie en eigentijds milieubeheer en meer geld en aandacht voor lokale milieueducatie in onderwijs
 4. blijven investeren in het nieuwe stadspark Randenbroek: een investering voor de toekomst;
 5. initiatieven voor stadslandbouw ondersteunen door promotie, uitwisseling van kennis en door het soepel verlenen van toestemming waar dat kan
 6. zelfbeheercontracten laten opmaken gekoppeld aan de overdracht van het budget voor groenonderhoud
 7. gebruik van pesticiden op sportvelden, door bedrijven en door verenigingen van eigenaren tegengaan (opnemen in een Algemene Plaatselijke Verordening)
 8. zorgen voor meer goed onderhouden en veilige losloopgebieden en uitlaatvelden voor honden op loopafstand van woningen (met name in Vathorst)
 9. gratis openbaar vervoer op zaterdag en bij evenementen naar en van de binnenstad om het autoverkeer te verminderen; autoluw maken van de binnenstad voor bezoekers; het stimuleren van duurzame bevoorrading in de binnenstad en bij vervoersdiensten;
 10. lokale burger- en bedrijfsinitiatieven stimuleren die (her-) gebruik van goederen, grondstoffen en voedsel beogen.
 11. met betrekking tot luchtkwaliteit en reductie fijnstof: maatregelen nemen bij plaatsen/locaties die kwetsbaar zijn volgens de meest recente metingen. Een integrale aanpak om elektrisch vervoeren te stimuleren: bezorgen (scooters), elektrisch bevoorraden (binnenstad), elektrisch varen en aanleg laadpunten. Bij alle plannen de inwoners en belanghebbenden tijdig betrekken.
 12. pluimveehouders verplichten in nieuwe en bestaande stallen technieken in te voeren die de uitstoot van fijnstof tot 40% reduceren
 13. verbod op varen met brandstofmotoren uitstellen tot 2024 om eigenaren de kans te geven de financiën te regelen voor de overschakeling op elektrisch varen. De communicatie hierover moet verbeterd en geïntensiveerd worden
 14. overlast van houtrook aanpakken door preventieve maatregelen, bemiddeling en handhaving
 15. vanaf 2018 alleen nog gasloze woningen bouwen in Amersfoort
 16. het opwekken van energie door het plaatsen van zonnepanelen op daken bevorderen. Geen windmolens op ons dichtbevolkt grondgebied en ook niet bij de grens met de buurgemeenten.
 17. met betrekking tot afvalverwerking: beter handhaven bij illegale dumping en bij verzamelpunten en een actiever beleid voeren tegen zwerfafval i.s.m. buurten en onderwijs
 18. Een goede balans realiseren tussen bronscheiding en nascheiding van afval en eventueel DIFTAR invoeren nadat omgekeerd inzamelen in de gehele stad is gerealiseerd en geëvalueerd
 19. het project groene schoolpleinen blijven ondersteunen en verder uitbreiden
 20. het huidige aantal van 2 openbare watertappunten uitbreiden naar 5, gesitueerd op plaatsen in de stad of wijk waar veel mensen samenkomen (festivals/scholen/sportplekken)
 21. operatie Steenbreek blijven faciliteren: meer groen en minder stenen in woongebieden
 22. wil een integrale visie ontwikkelen over de omgang met een veranderend klimaat
 23. steunt het plan om te komen tot één Nationaal Park voor de Utrechtse Heuvelrug.
Sociaal Domein

Sociaal Domein

zorgDe afgelopen jaren heeft de rijksoverheid zorgtaken overgedragen aan de gemeente. Er moest tevens flink bezuinigd worden ten opzichte van de oude zorgbudgetten door efficiënter te werken. De centrale gedachte daarbij is dat de gemeente maatwerk kan leveren en versnippering kan tegengaan, omdat de gemeente het dichtst bij de bevolking staat. Het kabinet wilde daarom de ondersteuning en zorg voor jong en oud niet langer onderbrengen bij de provincies. De nieuwe Participatiewet is erop gericht om zoveel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud te laten voorzien.

Samen met veel inwoners heeft Amersfoort2014 zich de afgelopen vier jaar sterk gemaakt om deze overgang soepel te laten verlopen. Daarom is Amersfoort2014 actief de wijken ingegaan om met allerlei vrijwilligersorganisaties te overleggen over de nieuwe situatie. Ook is Amersfoort2014 vaak benaderd door inwoners van Amersfoort en werden we geconfronteerd met aangrijpende misstanden in de zorg. Tevens hebben we het College voortdurend bevraagd over de nieuwe ontwikkelingen en zijn we in gesprek gegaan met professionele organisaties. De datalekaffaires, waarbij de persoonlijke gegevens van Amersfoorters op straat kwamen te liggen en de omstreden aanbesteding aan de nieuwe welzijnsorganisatie IndeBuurt033 zijn voorbeelden van het feit dat de gemeente niet goed was voorbereid op deze nieuwe taken. Amersfoort2014 zal het proces ook in de komende jaren kritisch blijven volgen en wij zullen opkomen voor al die mensen die de dupe
dreigen te worden van nieuwe ontwikkelingen. Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of
chronische ziekte horen er volledig bij. Zij krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.

Amersfoort2014 vindt het erg belangrijk dat de kwaliteit in de zorg op peil wordt gehouden door deze efficiënter, effectiever en op maat te organiseren. Dat gaat alleen lukken als niet de wetten, de regelgeving, de organisatie en de bureaucratie centraal staan, maar de bewoners! Door een gebrek aan samenwerking schiet de zorg nog steeds tekort. Een verbeterde samenwerking tussen zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en de inwoners van Amersfoort is meer dan noodzakelijk. In deze fase wordt van de gemeente regie verwacht. Dat biedt mogelijkheden voor een lokaal samenhangend stelsel van maatschappelijke zorg en effectieve samenwerking tussen bewonersinitiatieven, cliëntenorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Het uitgangspunt moet zijn: één gezin (of huishouden), één plan en één regisseur. 

 

Zorg Algemeen
Amersfoort2014 wil:

 1. dat de samenwerking in het sociale domein primair op wijkniveau plaats vindt: sociale wijkteams met daarin professionals die de diverse problematiek kunnen aanpakken. Cruciaal is de samenstelling van de teams, de kwaliteit van ondersteuning en de snelheid van doorverwijzing naar zwaardere zorg die niet op wijkniveau gegeven kan worden. Met name de kwetsbaren mogen niet de dupe worden van de decentralisaties. Wij willen dat de wijkteams toegankelijker en beter bereikbaar worden
 2. dat de professionele organisaties zoals ‘In de Buurt033’ en de wijkteams beter en intensiever samenwerken met de vele vrijwilligersorganisaties (Sociale Basis Infrastructuur-SBI). Deze vrijwilligersorganisaties worden nog steeds te veel aan hun lot overgelaten en te weinig betrokken.
 3. dat de gemeente het goede voorbeeld geeft, actief werkt aan deregulering en bureaucratie in het sociale domein vermindert
 4. dat de afspraken tussen de gemeente en de zorg- en welzijnsorganisaties zowel inhoudelijk als financieel worden nagekomen, snel en kritisch worden geëvalueerd en in de organisaties worden geborgd. Er moet meer ruimte komen voor ondernemerschap en nieuwe organisaties waarbij innovatie een belangrijk criterium is. Tevens is belangrijk dat er concrete prestatieafspraken worden gemaakt, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening voorop staat (één loket).
 5. dat de gemeente structureel de huur betaalt van sociale banken (voedselbank-kledingbank-speelgoedbank)
 6. dat er een sluitend financieel vangnet is voor wie dat nodig heeft
 7. dat inwoners die gebruik maken van de bijstand en daartoe in staat zijn, ingezet worden bij vrijwilligerswerk (maatwerk)
 8. dat de gemeente de onmisbare vrijwilligers blijvend ondersteunt en hen scholing aanbiedt
 9. dat de sociale fondsen en de organisaties die werken aan de armoedebestrijding en schuldsanering beter gaan samenwerken en communiceren in het belang van de cliënten
 10. dat er in verband met de toename van het aantal verwarde personen (en de gevolgen voor de omgeving) voldoende opvangplekken zijn in de regio

 

Jeugd in Amersfoort
Amersfoort2014 gaat voor een integrale wijkgerichte aanpak jeugdzorg, passend onderwijs en gezondheidszorg met één professioneel loket per wijk

Amersfoort2014 wil:

 1. goede voorlichting over verslavingsziekten (alcohol, roken, drugs); meer en toegankelijke informatie over de gevolgen van slechte leefgewoonten en overgewicht op scholen; geen fastfood en snoep meer in schoolkantines en het stimuleren van rookvrije scholen en schoolterreinen
 2. beleid van sportverenigingen op het gebied van goede voeding in de sportkantine en een helder alcohol- en antirookbeleid in sportkantines
 3. een ontmoetingsplek in de wijken voor de jeugd
 4. dat wijkcoaches en jongerenwerk jongeren motiveren en coachen, jongeren leren actief deel te nemen aan de maatschappij en jongeren stimuleren om een goede opleiding te kiezen
 5. dat de gemeentelijke overheid en de lokale politiek jongeren serieus nemen door naar hen te luisteren en hen een stem te geven. De jongerenraad dient een prominenter plek in te nemen in de lokale democratie
 6. een betere en intensievere samenwerking tussen schoolzorg en wijkteams.

 

Ouderen in Amersfoort
Ouderen in onze stad beschikken over veel kennis en ervaring op sociaal, vaktechnisch en economisch gebied. Deze kennis moet worden aangewend. Er wordt van hen verwacht dat ze langer zelfstandig kunnen wonen. De gemeente moet daarop inspelen en daarvoor maatregelen nemen.

Amersfoort2014 wil:

 1. dat de inwoners beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden die de regels bieden om mantelzorg in en rond een woning mogelijk te maken
 2. meer ouderenvoorzieningen in de wijken en kernen, die goed toegankelijk zijn voor ouderen. Thuiszorg moet, waar nodig, voorhanden zijn
 3. ruimte bieden voor initiatieven die verschillende huisvestingsvormen voor ouderen mogelijk maken
 4. een ruim aanbod aan activiteiten, waardoor ouderen vitaal blijven en midden in het leven blijven staan. Deze activiteiten moeten voor oudere inwoners ook na pensionering betaalbaar blijven.
  We denken daarbij aan het stimuleren van activiteiten als omgang met de sociale media, gebruik van sportvoorzieningen (eventueel aangepast) en sociale activiteiten (om eenzaamheid te bestrijden). De SBI-organisaties spelen hierin een cruciale rol en moeten hiervoor goed ondersteund en gefaciliteerd worden
Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

verkeerVerkeersproblemen worden opgenomen in het wijkwoonplan en zo snel mogelijk aangepakt. Amersfoort2014 streeft naar het autoluw maken van onze historische binnenstad. Hierbij kan gratis openbaar vervoer voor alle bewoners op bepaalde tijden (op zaterdagen en bij evenementen) een grote rol spelen. Ook voor het verkeer geldt: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. De veiligheid rondom scholen en op bepaalde fietsroutes laat te wensen over. Er moeten adequate maatregelen genomen worden om die veiligheid te garanderen.

De afgelopen jaren werden we helaas geconfronteerd met een aantal overbodige en onzinnige grote verkeersprojecten die vallen onder het hoofdstuk ‘’prestigeprojecten en stokpaardjes” (Kersenbaan en Westelijke Ontsluiting). Deze projecten hebben alle aandacht gekregen en er is flink in geïnvesteerd. Amersfoort2014 heeft zich hier heftig tegen verzet en heeft geprobeerd om samen met bewonersgroepen en belangenverenigingen zoveel mogelijk te redden wat er te redden viel.

Aan de andere kant blijft de gemeente Amersfoort in gebreke als het gaat om knelpunten die (al jaren) om een oplossing vragen: zoals de Noorderwierweg, de Zevenhuizerstraat/Hamseweg, de Nieuwe Poort, kruising Kersenbaan/Leusderweg en de Ringweg Randenbroek/Mendelssohnstraat. Amersfoort2014 vindt dat deze knelpunten in de nieuwe periode z.s.m. aangepakt moeten worden
in samenwerking met de omwonenden!

Amersfoort2014 wil:

 1. een onderzoek (max. 1 jaar) naar het autoluw maken van de historische binnenstad en de haalbaarheid van elektrische bevoorrading van winkels in de binnenstad
 2. de veiligheid van verkeerroutes voor scholieren verhogen door snel maatregelen te nemen - daarom z.s.m. bij alle scholen een 30km/u-zone met veilige oversteekplaatsen, waar ook actief gehandhaafd wordt
 3. in de winter het strooibeleid meer richten op doelgroepen (zoals fietsroutes voor leerlingen en looproutes voor ouderen)
 4. snelle en efficiënte aanpak van verkeersproblemen in wijken. Het gaat hier ook om kleine knelpunten die voor onveilige situaties zorgen. Verkeersveiligheid zal een onderdeel zijn van het wijkwoonplan, zodat bewoners er invloed op hebben.
 5. slimme fietsverkeerslichten in de stad, waardoor fietsers minder lang hoeven te wachten en het fietsen aangenamer wordt
 6. een uitbreiding van het aantal oplaadmogelijkheden voor elektrisch rijden en varen op basis van de huidige en toekomstige behoefte
 7. gratis openbaar vervoer op zaterdag en bij grote evenementen richting binnenstad om autoverkeer te verminderen
 8. Park+Bike locaties creëren, waarbij automobilisten buiten de binnenstad kunnen parkeren en per fiets de reis vervolgen
 9. fietsknelpunten aanpassen (punten waar veel routes bij elkaar komen en snelfietsroutes
Sociale en Fysieke Veiligheid

Sociale en Fysieke Veiligheid

veiligheidAlle inwoners moeten zich veilig voelen in hun stad, wijk, straat en huis. Iedereen die onveiligheid creëert (inwoner of gast van de stad, jong of oud) dient direct aangepakt te worden (lik-op-stuk- beleid). Daarvoor dient het gemeentebestuur een adequaat en eigentijds veiligheidsbeleid op te stellen en consequent uit te voeren i.o.m. de wijken; prioriteit geven aan wijkgerichte integrale aanpak inzake veiligheid.

 

 

 

 

 

 

Amersfoort2014 wil:

 1. dat veiligheidsmaatregelen per wijk worden opgenomen in de wijkwoonplannen (maatwerk) i.o.m. bewoners, ondernemingen en onderwijs
 2. bewoners betrekken bij wijkveiligheid door middel van wijkbeheerders, buurtvaders en huismeesters, burgernet en sociale media
 3. een herwaardering van de wijkagent: we willen dat de wijkagent meer zichtbaar en beter aanspreekbaar is in de wijk; deze kan probleemgedrag signaleren en corrigeren
 4. dat veiligheid maandelijks onderwerp van gesprek is in het wijkberaad tussen gemeente en bewonersorganisaties
 5. geen uitbreiding van het aantal coffeeshops in de binnenstad en nieuwe coffeeshops alleen toestaan op grote afstand van scholen en bij voorkeur op industrieterreinen/bedrijvenparken
 6. meer preventief toezicht in probleemgebieden zoals Kruiskamp en de Koppel; strenger handhaven
 7. meer inzet bij opsporing van adres- en sociale fraude
 8. ruimte geven voor inzet sociale media bij bestrijding criminaliteit in winkelcentra in samenwerking met wijkagent
 9. meer inzet bij het terugdringen van woninginbraak: preventie
Financiën

Financiën

economieAmersfoort is flink op de vingers getikt door de provincie Utrecht en in 2015 onder financieel toezicht gesteld. De oorzaak was het financieel wanbeleid van de gemeente in de voorafgaande jaren. Uiteindelijk heeft de hersteloperatie 20 miljoen euro gekost, die helaas door de coalitie voor een groot deel werd verhaald op de burgers door verhoging van de OZB. Amersfoort2014 heeft zich daar fel tegen verzet! Amersfoort2014 vindt het nog steeds ongepast om de gemeentelijke lasten voor de bewoners te verhogen. Amersfoort 2014 is dan ook tegen een lastenverhoging in de komende jaren.

De gemeente zal het voorbeeld moeten geven door minder uit te geven op het gebied van bestuur en personeel. De grote toename en de extra kosten van het inhuren van externe medewerkers zijn niet acceptabel. Het gaat om 2 tot 3 miljoen euro per jaar aan meerkosten.

Het is nu niet de tijd om grote financiële uitgaven te doen in het kader van de gemeentelijke huisvesting (stadhuis). Het besluit tot renovatie dient z.s.m. te worden teruggedraaid en er moet gezocht worden naar een goed alternatief voor de huisvesting van ambtenaren, bestuur en dienstverlenende afdelingen. In de afgelopen  jaren zijn door de onzorgvuldige handelwijze van het College veel tonnen extra uitgegeven. Enkele voorbeelden: Fluor: € 700.000 en (tijdelijke) onderwijshuisvesting  € 1.000.000. Dat mag in de komende jaren niet meer gebeuren! Het College, de coalitie en de gemeenteraad dienen uiterst zorgvuldig om te gaan met de b belastinggelden van de inwoners.

Amersfoort2014 wil:

 1. bezuinigen op bestuurskosten (o.a. flexkamers voor fracties, maximaal vijf fulltime wethouders, strengere regels opstellen voor uitgaven fractievergoedingen)
 2. het inhuren van externe ambtelijke medewerkers moet ingaande 2018 worden teruggebracht met minstens 50%
 3. duidelijke criteria opstellen voor de inhuur van externe medewerkers om te voorkomen dat er jaarlijks miljoenen euro’s meerkosten betaald moeten worden
 4. bezuinigen op het gemeentelijk apparaat (minder regels betekent minder ambtenaren)
 5. controle op uitgaven en financiën intensiveren, in het bijzonder meer controle op grote projecten en de besteding van subsidies
 6. leegstaande gemeentepanden verkopen en eventueel (tijdelijke) verhuren
 7. bezuinigen op organisaties of bedrijven, die werken voor de gemeente en die veel gemeentelijke subsidie ontvangen
 8. lastenverlichting voor de inwoners
 9. het gedwongen beëindigen van de precariobelasting op nutsbedrijven mag niet verhaald worden op de inwoners door de verhoging van de OZB. Deze erfenis van het financiële beleid van de afgelopen jaren moet worden  opgebracht door bezuinigingen binnen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie
 10. het besluit om het stadhuis te renoveren direct terugdraaien
Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

cultuurKunst en cultuur leveren niet alleen mooie en spraakmakende producten op; zij verbinden vooral ook de bewoners uit de stad en de wijk met elkaar. Kunst en cultuur dienen dan ook een belangrijke plaats te krijgen in het gemeentelijk beleid. Daarin zullen de kennis, kracht en creativiteit van de bewoners centraal staan. De gemeente dient daarbij een faciliterende en stimulerende rol te spelen. Dat kan bij evenementen, maar ook bij innovaties. Ook moeten de scholen betrokken zijn bij deze culturele en kunstzinnige uitingen. Er moet meer geïnvesteerd worden in multifunctionele ruimtes waarin kunstenaars (met elkaar) kunnen werken.

In de afgelopen jaren is gebleken, dat een intensieve controle op de besteding van de structurele subsidie aan organisaties zoals het Theater de Lieve Vrouw en Fluor onontbeerlijk is. Het ontbreken daarvan heeft de gemeente de afgelopen periode veel geld gekost. Amersfoort2014 heeft het College daarvoor ter verantwoording geroepen. Er dienen structurele maatregelen te worden genomen om deze controle te verbeteren.

 

 Amersfoort2014 wil

 1. kunst- en cultuuractiviteiten in buurt, wijk en stad stimuleren en faciliteren
 2. kunst en cultuur integreren en borgen binnen alle beleidsvelden met speciale aandacht voor de verbinding tussen onderwijs en cultuur
 3. het behoud van cultureel erfgoed ondersteunen
 4. innovaties in cultuur en kunst faciliteren en ondersteunen
 5. investeren in werkruimten waar kunstenaars (met elkaar) kunnen werken
 6. legale graffitikunst/streetart laten aanbrengen, zodat illegale graffiti wordt voorkomen
 7. investeren in innovatieve en experimentele kunst
 8. z.s.m. uitvoering geven aan onlangs opgestelde cultuurbeleid en dat faciliteren
 9. de bouw van betaalbare atelierwoningen stimuleren
 10. intensieve controle op de besteding van de subsidie aan organisaties als theater De Lieve Vrouw en Fluor
Mediabeleid

Mediabeleid

torenAmersfoort2014 vindt de kwaliteit van de lokale omroep, met name die van de televisie, zwaar onvoldoende. Dit is mede te wijten aan het feit dat er te weinig financiële middelen worden verstrekt aan de lokale omroep. Samenwerking tussen lokale initiatieven en EVA zijn blijkbaar niet mogelijk of verlopen moeizaam. Dat geldt ook voor de samenwerking van EVA met RTV Utrecht en de schrijvende mediabedrijven.

Gezien het verleden en de talrijke mislukte pogingen om een goed samenwerkingsverband te realiseren, heeft Amersfoort2014 weinig hoop op verbetering. De samenwerking met andere lokale omroepen in de regio is goed bedoeld, maar zal volgens ons niet leiden tot een kwaliteitsimpuls. Eerder nog zullen de gezamenlijke lokale omroepen zich hierdoor juist meer afzetten tegen RTV Utrecht. Daarom pleiten wij ervoor de regie te geven aan RTV Utrecht die dan met hun professionals een intensieve samenwerking met lokale initiatieven kunnen realiseren. Op deze wijze benutten ze de ervaring, expertise en middelen van RTV Utrecht en kan er dagelijks een goed kwalitatief aanbod worden gerealiseerd.

Amersfoort2014 wil

 1. dat de regie voor de lokale omroep Amersfoort bij RTV Utrecht komt
 2. dat er jaarlijks meer geld naar de omroep gaat dan nu het geval is
 3. dat RTV Utrecht zorgt voor dagelijkse programma’s over en vanuit Amersfoort op radio en tv
 4. dat lokale initiatieven worden betrokken bij de uitvoering
Economie

Economie

financienAmersfoort2014 staat voor het stimuleren van de lokale en regionale economie. Ondernemers dienen meer invloed te krijgen op de ontwikkelingen in het gebied waarin zij werken en vooral op de aantrekkelijkheid daarvan. Dat geldt voor winkelgebieden, winkelcentra en bedrijventerreinen. Regionale samenwerking is daarbij een vereiste. Amersfoort moet “een warm bad “zijn voor ondernemers die zich hier willen vestigen. Amersfoort dient ervoor te zorgen dat bedrijven niet aanlopen tegen een muur van bureaucratie en regelgeving.

 

 

 

 

 

Amersfoort2014 wil:

 1. zo spoedig mogelijk een stimuleringsplan voor de winkelgebieden in de binnenstad en de wijken opstellen in samenwerking met gemeente, ondernemers en bewoners
 2. de regelgeving versoepelen bij vestiging van bedrijven en bedrijven goed ondersteunen
 3. detailhandel toestaan op bedrijventerreinen in Vathorst
 4. Investeren in werkplekken voor ZZP’ers
 5. meer samenwerking in de regio; kwaliteiten en sterke punten in de regio benutten; ook op het gebied van zonnevelden
 6. een actieplan voor stimulering eigentijds ondernemerschap
 7. Isselt upgraden
 8. de verbinding Eemplein met binnenstad en stationsgebied verbeteren
 9. de opbrengst van de financiële bijdragen aan allerlei organisaties zoals EBU-Citymarketing kritisch evalueren
 10. leegstand van kantoor- en bedrijfspanden tegengaan op industrieterreinen en bedrijvenparken
team2018
 
Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl


Overig
KvK-nummer: 59198451
RSIN: 853363274
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014