fbpx

Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

A2014 nieuws

avondklokVorige week heeft de burgemeester van Amersfoort zich in de landelijke media (krant en Tv) publiekelijk gekeerd tegen het voornemen van de Nederlandse regering om eventueel een avondklok in te voeren als gevolg van het dreigende gevaar van o.a. de Engelse coronavariant. Inmiddels heeft de Tweede Kamer het voorstel van de regering van een avondklok (met de aangepaste tijden 21.00-04.30 uur) goedgekeurd. De avondklok is zaterdagavond 23 januari 2021om 21.00 uur ingegaan. Natuurlijk zal ook onze burgemeester dit besluit van de Tweede Kamer moeten uitvoeren en handhaven in zijn stad.

FinancinSinds medio 2016 is er veel discussie over de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Over de Laak. De huidige coalitie van de gemeente Amersfoort heeft in het coalitieakkoord de wens opgenomen om in dit gebied zonnevelden te laten plaatsen. Bewoners van Vathorst zijn hierbij belanghebbenden en willen hierbij betrokken worden.

westsingelOp 3-12-2019 heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met raadsvoorstel ‘De Amersfoortse binnenstad autoluw’. In de mede door Amersfoort2014 ingediende motie en aangenomen motie 2019-199M wordt het college opgedragen onderzoek te verrichten om de voetgangers op de Varkensmarkt ruim baan te geven met nadrukkelijk de opdracht dat dit zonder nadelige bijeffecten moet plaatsvinden. Daarover is een RIB verschenen op 18 mei 2020 met een uitgebreide toelichting in bijlage 2 over de verkeersafwikkeling Westsingel-Varkensmarkt. Ook heeft het college twee verkeersbesluiten genomen op 18-3-2020 en 1-10-2020.

appsOp 3-12-2019 heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met raadsvoorstel ‘De Amersfoortse binnenstad autoluw’. Tijdens de informatiebijeenkomsten en later ook in de voorbereidende raadsvergaderingen is regelmatig gewezen op het feit dat sommige (vaak oudere) binnenstadbewoners niet in staat zijn om de app te gebruiken, doordat zij daarvoor niet de juiste apparatuur én de kennis hebben. Amersfoort2014 ontving signalen en berichten van seniorbinnenstadbewoners dat zij zich in de steek gelaten voelen door de gemeente als gevolg van onduidelijke informatie van Parkeerservice en/of gemeente, door het ontberen van adequate apparatuur én kennis en het ontbreken van financiële middelen om de vereiste hardware aan te schaffen.

stadhuisAl acht maanden pleit de fractie van Amersfoort2014 in allerlei overleggen voor digitaal vergaderen in coronatijd. Amersfoort2014-raadslid Ben Stoelinga kan al maanden, vanwege coronarisico’s,  geen stem uitbrengen in de  besluitvormende  gemeenteraadsvergaderingen.

AmarenaAmerfoort2014 is al jaren bezig om via schriftelijke vragen duidelijkheid te krijgen over de slechte samenwerking tussen de betrokken partijen die de Amerena runnen.
Ook is er al jaren grote onduidelijkheid over de ondoorzichtige subsidiering van de gemeente en over de verschillende geldstromen binnen Amerena. In al die jaren heeft het college/de wethouder sport aangegeven dat alles goed verliep!

OnderwijsOp 16 oktober 2020 verschenen er in de media artikelen over de harde aanpak van onderwijsminister Slob betreffende de, in zijn ogen onterecht opgebouwde hoge, reserves van de verschillende samenwerkingsverbanden, die wettelijk uitvoering geven aan het Passend Onderwijs in de regio’s. Volgens de minister betreft het landelijk ongeveer €175 mln., die op de plank ligt bij de samenwerkingsverbanden.

alta tennisOnlangs ontving de gemeenteraad collegebericht ‘Locatiestudie tennishal Alta, quickscan juli 2020’ en twee bijlagen. In de Ronde van 13 oktober 2020 over dit onderwerp was deze locatiestudie helaas niet beschikbaar. Op 13 oktober heeft Alta een presentatie gegeven aan de gemeenteraad over het proces van 2013 tot heden. Amersfoort2014 heeft n.a.v. deze twee documenten vervolgvragen. Het betreft onduidelijkheden en tegenstrijdigheden.

digitaalEen drietal Amersfoortse raadsleden hoopt dat een meerderheid van hun raadscollega’s hen weer de kans zal geven om in coronatijd hun stem digitaal uit te brengen in de komende raadsvergaderingen.
De agendacommissie van de gemeenteraad (het presidium) heeft besloten om die vraag voor te leggen aan de voltallige gemeenteraad in een speciale ingelaste digitale raadsvergadering op dinsdag 22 september.

Stadswormerij
Op 20 november 2018 is door Amersfoort2014 ondersteund door GroenLinks en de ChristenUnie de motie ‘Deuren open voor de Stadswormerij ingediend en aangenomen. Wethouder Fatma Koster Kaya zag dit als een aanmoediging om meer ruimte in de regelgeving te bewerkstelligen.

laadpaalDe VvE van het appartementencomplex De Plantage (gelegen aan de Puntenburgerlaan 81-83) heeft een aanvraag ingediend voor een oplaadvoorziening voor twee elektrische voertuigen ter hoogte van de Action. Helaas is deze aanvraag door de gemeente Amersfoort afgewezen.

westelijke ontsluitingIn 2020 heeft de fractie van Amersfoort een aantal malen vragen gesteld over het verkeersmodel van de Westelijke Ontsluiting. Vragen over het verkeersmodel wat is opgezet om de nut en noodzaak voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting aan te kunnen tonen. Dit verkeersmodel vormt de basis van het besluit deze weg aan te leggen en subsidie te ontvangen vanuit de Provincie Utrecht.

MOA
Het advies van juridisch adviseur mr. O. Schuwer over de wijze waarop het Amersfoortse College meent om te moeten gaan met het (niet of onvoldoende) beantwoorden van schriftelijke vragen is helder: het college dient alle schriftelijke vragen (alsnog) zonder beperking of begrenzing te beantwoorden, zodat elk raadslid zijn/haar controlerende taak kan uitoefenen. Het Amersfoorts college heeft dat in het verleden verzaakt en daarmee de gemeentewet overtreden.

gemeente huisOnlangs ontving de gemeenteraad antwoorden op de schriftelijke vragen 2020-070 en 2020-073. Deze vragen gingen over de wijze waarop het college omgaat met de beantwoording van schriftelijke vragen conform artikel 155, lid 1 van de gemeentewet.
Amersfoort2014 heeft de antwoorden van het college ter advies en beoordeling voorgelegd aan prof. Voermans en aan mr. O. Schuwer, bestuurlijk-juridisch consulent. Op 14 augustus heeft de heer Schuwer op ons verzoek een schriftelijk advies opgesteld.

Onderwijs
Amersfoort2014 ontving eerder antwoord op de schriftelijke vragen van 15 mei 2020 (2020-056),
09 juni 2020 (2020-074) en 9 juli 2020 (2020-134) over de met asbest vervuilde grond bij de zgn. Vosheuvelscholen (SO De Klimboom en VSO Beekdal). De niet-vertrouwelijk stukken, die ter inzage zijn gelegd, en de schriftelijk verstrekte antwoorden zijn aanleiding tot een aantal vervolgvragen.
Deze betreffen:
  • de geringe waarde van het betreffende VOAS onderzoek (NEN-5707);
  • de niet na 3 april 2020 extra  geteste restgrond die op bepaalde gevoelige locaties in de gemeente is gestort;
  • de nog niet beantwoorde vragen;
  • de getroffen maatregelen bij het aantreffen van asbest in relatie tot het gemeentelijke bodembeleid (Nota Bodembeheer 2013);
  • de vraag of de financiering van de budgetoverschrijding van ruim € 600.000 door de scholenkoepel wel of niet valt binnen het in 2006 vastgestelde investeringsverbod primair onderwijs en op welke wijze de gemeente Amersfoort heeft getoetst

stadhuisAmersfoort2014 heeft onlangs tweemaal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de stelselmatig slechte en onvolledige beantwoording van schriftelijke vragen van bepaalde raadsleden (o.a. Westelijke Ontsluiting, Amerena en MOA). Onlangs ontving Amersfoort2014 de antwoorden van het college. Als een individueel raadslid wil controleren of gemeenschapsgeld goed besteed is, moet het college volgens  de gemeentewet alle gevraagde inlichtingen aan dat raadslid verstrekken zodat hij zijn controlerende taak goed kan uitoefenen.
 

westelijke ontsluiting
Op 10 juni ontving de raad Raadsinformatiebrief 2020-049, waarin informatie wordt verstrekt omtrent de voortgang van de aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting.
 
Deze Raadsinformatiebrief heeft bij ons geleid tot de volgende vragen (de antwoorden eventueel, indien noodzakelijk i.v.m. gemeentelijk financieel belang, vertrouwelijk ter inzage leggen)

bomenOnlangs heeft een aantal bewoners in de buurt van het KVVA-voetbalterrein bezwaar gemaakt tegen het besluit van 7 januari 2020 van de gemeente Amersfoort, waarin de gemeente Amersfoort aangeeft 11 bomen te gaan kappen bij het KVVA-terrein.
 
Op 5 februari 2020 ontvingen deze omwonenden een bericht van de gemeente waarin hun bezwaren niet ontvankelijk werd verklaard. De belangrijkste reden die de gemeente hiervoor aangeeft is dat de bezwaarmakers geen belanghebbenden zijn in de zin van artikel 1:2 van de AWB.

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png