fbpx

Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

A2014 nieuws
Reactie Amersfoort2014 op coalitieakkoord 2022-2026

Opgesteld en voorgedragen door fractievoorzitter Menno Fousert tijdens de Raadsvergadering van 5 juli 2022.

Dank u, voorzitter

Laat ik beginnen met de coalitiepartijen en de beoogde maar liefst acht wethouders namens Amersfoort2014 te feliciteren met het bereikte akkoord. Een akkoord waarin we een aantal voor Amersfoort2014 belangrijke onderwerpen herkennen en ook onderschrijven. Dat is natuurlijk niet zo gek gezien de ontstaansgeschiedenis van dit akkoord!

Antwoord schriftelijke vragen belemmering voetpaden

Amersfoort2014 is verbaasd dat het uitstallingenbeleid in 21 jaar niet is getoetst.

Daar moet verandering in komen en daarom zal Amersfoort2014 hierover een motie indienen. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of Verordening Fysieke Leefomgeving Amersfoort (FLOA) zijn geen eisen opgenomen voor uitstallingen. Het huidige uitstallingenbeleid is van 2001. Het handhaven op uitstallingen is hierdoor beperkt mogelijk.

Amersfoort2014 stapt uit coalitieonderhandelingen

Tot grote teleurstelling van Amersfoort2014 hebben zij woensdag 25 mei moeten besluiten uit de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe coalitie voor de gemeente Amersfoort te stappen. De onderhandelingen zijn stuk gelopen omdat de vijf partijen onvoldoende overeenstemming konden bereiken over de behandeling van het dossier Westelijke Ontsluiting. De daaruit voortvloeiende spanningen in de gesprekken maakten verdere onderhandelingen onbeheersbaar.

Vervoersplan 2023 Syntus

Tijdens de ronde over busvervoer van dinsdag 10 mei kwam nieuwe informatie over mogelijke bomenkap en richtlijnen over het voorzieningenniveau naar boven over een plan om het trajact van Lijn 4 te verleggen. Daarnaast werd informatie van bewoners gedeeld met een technisch onderzoek aan vooraf is gegaan.

Allemaal het beste willen doen voor de stad!

Raadslid Maaike Varwijk blikt terug op de eerste weken in de gemeenteraad.

Ruim een maand geleden werd Maaike Varwijk beëdigd als raadslid in Amersfoort. Een paar weken eerder werd ze met voorkeursstemmen gekozen. Tijdens het mei reces vragen we haar naar haar eerste weken als raadslid.

Exploitatie Amerena

Al jaren stelt de fractie van Amersfoort2014 grote vraagtekens bij de wijze waarop het beheer en de exploitatie van Amerena tot stand is gekomen. Niet alleen de afspraken rondom beheer en exploitatie hebben bij ons geleid tot vragen, maar ook het gebrek aan financiële transparantie is onze fractie al jaren een doorn in het oog.

Onderhandelen over nieuwe coalitie 

Amersfoort2014 streeft de komende tijd naar een transparante coalitie, die onderling goed gaat samenwerken.  

Woensdagavond is informateur Kiki Hagen met het advies gekomen dat D66, GroenLinks, CDA, Amersfoort2014 en Partij voor de Dieren verder met elkaar in gesprek moeten gaan om te komen tot een meerderheidscoalitie.

De noodkreet van energie coöperatie Zon op Hoogland

Energiecoöperatie Zon op Hoogland (ZoH) heeft op 5 april 2022 een noodkreet verstuurd aan het gemeentebestuur van Amersfoort ( fracties en het college). De fractie van Amersfoort2014 is zeer verbaasd over de strekking van deze noodkreet. Met name de rol van woningbouwcorporatie Alliantie roept vraagtekens op. Blijkbaar is het voor zowel ZoH als de bewoners niet mogelijk om een afspraak te maken met de Alliantie om over om dit soort initiatieven een gesprek te hebben. Dit is ongewenst gedrag in deze tijd van zoeken naar draagvlak en het betrekken van bewoners bij de duurzaamheidsopgave.

Bedankt aan alle kiezers

6.428* Amersfoorters kozen voor Amersfoort2014. Met een fractie van 4 is er meer ruimte voor lokale daadkracht. Bedankt aan alle kiezers. Dinsdag is er een duidingsdebat over de verkiezingsuitslag met de nieuwe raad. Aan de slag! 

Wij feliciteren D66 Amersfoort als grootste partij en de groene kanjers van Partij voor de Dieren met hun mooie binnenkomst. Ook felicitaties aan LNS en AvV met de entree in de de raad Amersfoort.

Wil je meebouwen aan Amersfoort2014? Meld je dan aan als lid!

Gratis Koffie met Menno Fousert AmersfoortGezien

Kijktip! Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen ging lijsttrekker Menno Fousert op de koffie bij AmersfoortGezien.

Een gesprek over heden en verleden. Over logische volgorde in plannen en grote financiële risico's. Over de noodzaak van vertrouwen in mensen en ambtenaren.

Wil je amersfoort2014 na acht jaar in de raad nog beter leren kennen? Pak een kop koffie of thee en luister naar Menno zijn verhaal en visie op - de toekomst van - het prachtige Amersfoort.

Amersfoort2014 & mobiliteit: onze inzet

Prioriteiten & visie Amersfoort2014
Lijsttrekker Menno Fousert fietst veel met zijn schoolgaande kinderen. Binnen Amersfoort doet hij alles op de fiets. In het gesprek over mobiliteit kunnen we het de hele tijd hebben over doorfietsroutes en verkeer de stad in en uit. De meeste verplaatsingen zijn echter korte ritten; naar school, naar de supermarkt, naar de sportclub. Deze routes zijn vaak nog te gevaarlijk voor fietser en voetganger. En 50% van de verplaatsingen onder de 7,5km is nog altijd met de auto. Laten we hiermee beginnen: 

Amersfoort2014: ‘Tijd voor daadkracht’

Meer aandacht voor hoe we resultaten halen

,,Dé lokale partij Amersfoort2014 werkt sinds 2014 vanuit de oppositie aan een beter Amersfoort. Wij gaan voor een gemeente waarin echt naar inwoners wordt geluisterd. Voor een gemeente waar samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met belastinggeld wordt omgegaan. Het is tijd om te breken met de gemakzucht in het bestuur.”

Wanhoop over afvaldump

De gemeente Amersfoort heeft eind 2016, 2,5 miljoen euro uitgetrokken om in de gehele stad ondergrondse containers te plaatsen, waar inwoners zelf hun (rest)afval naartoe kunnen brengen.

Naast zowel ondergrondse- als bovengrondse containers wordt afval bijgeplaatst. Het bijplaatsen van afval moet worden tegengegaan, reden waarom de Gemeente, medio 2021, een aantal zogenaamde interventies heeft uitgevoerd in het kader van Gedragsonderzoek Bijplaatsingen.

Amersfoort2014 en PvdD planten bomen in de Melksteeg

Amersfoort2014 en de Partij voor de Dieren hebben op zondag 27 februari ruim 100 bomen geplant in de Melksteeg. Hiermee vragen de partijen aandacht voor de achterblijvende herplant van bomen door de gemeente Amersfoort. Begin 2019 zijn zo’n 1.500 bomen gekapt voor de aanleg van de westelijke rondweg. Al sinds 2016 belooft de gemeente om de bomenkap goed te maken door nieuwe bomen te planten, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Verkiezingsdebat over duurzaamheid. Onze inzet!

In het Eemhuis gaan de lijsttrekkers in debat over #duurzaamheid in #Amersfoort.

De afgelopen jaren hebben wij ingezet op behoud van groen, woningverbetering door bijvoorbeeld isoleren en duurzaam renoveren. Energie die je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. Bomen die je niet kapt hoef je niet te herplanten. Een nieuw Stadhuis van beton bouwen is bij voorbaat minder duurzaam dan verbeteren wat je al hebt.

Amersfoort2014 als lijst 6 op stembiljet

Centraal Stembureau Amersfoort stelt kandidatenlijsten vast.

De grootste lokale partij van Amersfoort is straks terug te vinden op lijst 6 van het stembiljet. Op maandag 31 januari leverde Amersfoort2014 haar kandidatenlijst voor de komende verkiezingen in. Op vrijdag 4 februari werd deze lijst vastgesteld door het Centraal Stembureau.

Coalitie houdt vast aan megalomaan nieuw Stadhuis

Een laatste poging van Amersfoort2014 om met de kennis van nu renovatie te heroverwegen is gestrand. De coalitie stemt in met een stadhuis voor 108 miljoen waar de raad nooit voor heeft gekozen. Renovatie is goedkoper, duurzamer en kent minder risico’s.

Fijne Feestdagen

Amersfoort2014 kijkt ernaar uit om in 2022 samen met inwoners verder te werken aan een prettige en daadkrachtige gemeente. Voor het zover is wachten wederom bijzondere feestdagen. We wensen u alle goeds voor de komende weken en kijken ernaar uit u te treffen in het nieuwe jaar!
Open en transparant bestuur: ook bij Langs Eem en Spoor!

Amersfoort maakt plannen voor de ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor. Langs Eem en Spoor is een grootschalige binnenstedelijke ontwikkeling die globaal het gebied tussen de kop van de Isselt en de Wagenwerkplaats beslaat.

De komende jaren worden door deze ontwikkeling c.a. 6000 woningen toegevoegd aan dit gebied. Omdat het een binnenstedelijke ontwikkeling betreft, zal dit goed ingepast moeten worden.

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png