A2014 nieuws
Allemaal het beste willen doen voor de stad!

Raadslid Maaike Varwijk blikt terug op de eerste weken in de gemeenteraad.

Ruim een maand geleden werd Maaike Varwijk beëdigd als raadslid in Amersfoort. Een paar weken eerder werd ze met voorkeursstemmen gekozen. Tijdens het mei reces vragen we haar naar haar eerste weken als raadslid.

Exploitatie Amerena

Al jaren stelt de fractie van Amersfoort2014 grote vraagtekens bij de wijze waarop het beheer en de exploitatie van Amerena tot stand is gekomen. Niet alleen de afspraken rondom beheer en exploitatie hebben bij ons geleid tot vragen, maar ook het gebrek aan financiële transparantie is onze fractie al jaren een doorn in het oog.

Onderhandelen over nieuwe coalitie 

Amersfoort2014 streeft de komende tijd naar een transparante coalitie, die onderling goed gaat samenwerken.  

Woensdagavond is informateur Kiki Hagen met het advies gekomen dat D66, GroenLinks, CDA, Amersfoort2014 en Partij voor de Dieren verder met elkaar in gesprek moeten gaan om te komen tot een meerderheidscoalitie.

De noodkreet van energie coöperatie Zon op Hoogland

Energiecoöperatie Zon op Hoogland (ZoH) heeft op 5 april 2022 een noodkreet verstuurd aan het gemeentebestuur van Amersfoort ( fracties en het college). De fractie van Amersfoort2014 is zeer verbaasd over de strekking van deze noodkreet. Met name de rol van woningbouwcorporatie Alliantie roept vraagtekens op. Blijkbaar is het voor zowel ZoH als de bewoners niet mogelijk om een afspraak te maken met de Alliantie om over om dit soort initiatieven een gesprek te hebben. Dit is ongewenst gedrag in deze tijd van zoeken naar draagvlak en het betrekken van bewoners bij de duurzaamheidsopgave.

Bedankt aan alle kiezers

6.428* Amersfoorters kozen voor Amersfoort2014. Met een fractie van 4 is er meer ruimte voor lokale daadkracht. Bedankt aan alle kiezers. Dinsdag is er een duidingsdebat over de verkiezingsuitslag met de nieuwe raad. Aan de slag! 

Wij feliciteren D66 Amersfoort als grootste partij en de groene kanjers van Partij voor de Dieren met hun mooie binnenkomst. Ook felicitaties aan LNS en AvV met de entree in de de raad Amersfoort.

Wil je meebouwen aan Amersfoort2014? Meld je dan aan als lid!

Gratis Koffie met Menno Fousert AmersfoortGezien

Kijktip! Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen ging lijsttrekker Menno Fousert op de koffie bij AmersfoortGezien.

Een gesprek over heden en verleden. Over logische volgorde in plannen en grote financiële risico's. Over de noodzaak van vertrouwen in mensen en ambtenaren.

Wil je amersfoort2014 na acht jaar in de raad nog beter leren kennen? Pak een kop koffie of thee en luister naar Menno zijn verhaal en visie op - de toekomst van - het prachtige Amersfoort.

Amersfoort2014 & mobiliteit: onze inzet

Prioriteiten & visie Amersfoort2014
Lijsttrekker Menno Fousert fietst veel met zijn schoolgaande kinderen. Binnen Amersfoort doet hij alles op de fiets. In het gesprek over mobiliteit kunnen we het de hele tijd hebben over doorfietsroutes en verkeer de stad in en uit. De meeste verplaatsingen zijn echter korte ritten; naar school, naar de supermarkt, naar de sportclub. Deze routes zijn vaak nog te gevaarlijk voor fietser en voetganger. En 50% van de verplaatsingen onder de 7,5km is nog altijd met de auto. Laten we hiermee beginnen: 

Amersfoort2014: ‘Tijd voor daadkracht’

Meer aandacht voor hoe we resultaten halen

,,Dé lokale partij Amersfoort2014 werkt sinds 2014 vanuit de oppositie aan een beter Amersfoort. Wij gaan voor een gemeente waarin echt naar inwoners wordt geluisterd. Voor een gemeente waar samenhang zit in de plannen en waar weloverwogen met belastinggeld wordt omgegaan. Het is tijd om te breken met de gemakzucht in het bestuur.”

Wanhoop over afvaldump

De gemeente Amersfoort heeft eind 2016, 2,5 miljoen euro uitgetrokken om in de gehele stad ondergrondse containers te plaatsen, waar inwoners zelf hun (rest)afval naartoe kunnen brengen.

Naast zowel ondergrondse- als bovengrondse containers wordt afval bijgeplaatst. Het bijplaatsen van afval moet worden tegengegaan, reden waarom de Gemeente, medio 2021, een aantal zogenaamde interventies heeft uitgevoerd in het kader van Gedragsonderzoek Bijplaatsingen.

Amersfoort2014 en PvdD planten bomen in de Melksteeg

Amersfoort2014 en de Partij voor de Dieren hebben op zondag 27 februari ruim 100 bomen geplant in de Melksteeg. Hiermee vragen de partijen aandacht voor de achterblijvende herplant van bomen door de gemeente Amersfoort. Begin 2019 zijn zo’n 1.500 bomen gekapt voor de aanleg van de westelijke rondweg. Al sinds 2016 belooft de gemeente om de bomenkap goed te maken door nieuwe bomen te planten, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Verkiezingsdebat over duurzaamheid. Onze inzet!

In het Eemhuis gaan de lijsttrekkers in debat over #duurzaamheid in #Amersfoort.

De afgelopen jaren hebben wij ingezet op behoud van groen, woningverbetering door bijvoorbeeld isoleren en duurzaam renoveren. Energie die je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. Bomen die je niet kapt hoef je niet te herplanten. Een nieuw Stadhuis van beton bouwen is bij voorbaat minder duurzaam dan verbeteren wat je al hebt.

Amersfoort2014 als lijst 6 op stembiljet

Centraal Stembureau Amersfoort stelt kandidatenlijsten vast.

De grootste lokale partij van Amersfoort is straks terug te vinden op lijst 6 van het stembiljet. Op maandag 31 januari leverde Amersfoort2014 haar kandidatenlijst voor de komende verkiezingen in. Op vrijdag 4 februari werd deze lijst vastgesteld door het Centraal Stembureau.

Coalitie houdt vast aan megalomaan nieuw Stadhuis

Een laatste poging van Amersfoort2014 om met de kennis van nu renovatie te heroverwegen is gestrand. De coalitie stemt in met een stadhuis voor 108 miljoen waar de raad nooit voor heeft gekozen. Renovatie is goedkoper, duurzamer en kent minder risico’s.

Fijne Feestdagen

Amersfoort2014 kijkt ernaar uit om in 2022 samen met inwoners verder te werken aan een prettige en daadkrachtige gemeente. Voor het zover is wachten wederom bijzondere feestdagen. We wensen u alle goeds voor de komende weken en kijken ernaar uit u te treffen in het nieuwe jaar!
Open en transparant bestuur: ook bij Langs Eem en Spoor!

Amersfoort maakt plannen voor de ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor. Langs Eem en Spoor is een grootschalige binnenstedelijke ontwikkeling die globaal het gebied tussen de kop van de Isselt en de Wagenwerkplaats beslaat.

De komende jaren worden door deze ontwikkeling c.a. 6000 woningen toegevoegd aan dit gebied. Omdat het een binnenstedelijke ontwikkeling betreft, zal dit goed ingepast moeten worden.

Orange The World

Op 25 november 2021 kleurde de OLV-toren voor de eerste keer oranje ter gelegenheid van de Landelijke kick-off Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen. Deze Campagne is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Aan de campagne doen inmiddels meer dan honderd landen mee. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld.

Ons raadslid Sieta Koet-Minis nam het initiatief om Amersfoort op deze manier nee te laten zeggen tegen geweld tegen vrouwen en kinderen.

Chris BruijnesWaarom ben ik de politiek ingegaan?
Politiek heeft mij altijd al aangetrokken, zowel landelijk als lokaal. De lokale politiek trekt mij aan omdat je in je eigen stad concrete resultaten kunt boeken. Ik heb de afgelopen jaren de politiek in Amersfoort goed gevolgd en vind dat het beter moet. Er is te veel gebeurd in de achterkamertjes op het Stadhuis, zonder vooraf naar het belang en de kennis van bewoners te vragen en daar rekening mee te houden. Dat moet echt anders de komende jaren zodat bewoners niet het gevoel hebben dat er achter hun rug en buiten het zicht besloten wordt. De stad is van haar bewoners! Dat uitgangspunt motiveert mij.

Objectieve afweging nieuwe stadshuis

Onze motie voor heroverwegen haalde het nog niet. Meerderheid Raad blijft met ons wel kritisch op plan en risico’s voor de stad. Actief informeren raad en gebruik van juiste informatie is van essentieel belang voor we nieuwe kosten gaan maken en onomkeerbare besluiten nemen. Kijk hier de reacties op onze motie terug. Wordt vervolgd.

Geen peperduur stadhuis van 108 miljoen euro

Amersfoort is hard op weg een van de duurste stadhuizen van Nederland te gaan bouwen. Een stadhuis met een prijskaartje van (op dit moment) 108 miljoen euro. Omgerekend naar het aantal huishoudens in Amersfoort gaat ons dat gemiddeld bijna 1700 euro per huishouden kosten! Een buitenproportioneel bedrag, vindt Amersfoort2014.
schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png