A2014 nieuws

stadhuisDe fracties van D66, VVD, GL en CU willen voor de komende raadsperiode zeven wethouders voor benoeming voordragen. Dat is deels om inhoudelijke redenen, maar helaas ook deels om aan hun politieke machtsspelletje te kunnen voldoen.

de koppelOp 27 april 2018 is er een brief uitgegaan vanuit de gemeente met als titel “ Maatregelen tegen verkeersoverlast” op de Grote Koppel. In samenspraak met bewonerscomité van de Zeven Provinciën, bewoners van de Drapiersgilde en de politie heeft de gemeente een aantal maatregelen getroffen.

OnderwijsOp 16 april 2018 hebben de LSVB en de CNV-jongeren via de media laten weten dat er per gemeente grote verschillen bestaan tussen de hoogte van de maandelijkse studietoelagen voor studenten met een beperking. Op de website van de LSVB is te vinden dat de verschillen zich bevinden tussen de € 31 en € 300,- per maand!

hamseweg70Omdat de communicatie tussen de projectontwikkelaar en de omwonenden aan de Hamseweg over een bouwplan slecht verliep, heeft de gemeenteraad in december 2016 het College  opgedragen om vooral de omwonenden goed te betrekken bij de uitwerking van de bouwplannen aan de Hamseweg.

nieuwe raadsleden2018In het tussenadvies van verkenner Joris Backer van 6 april 2018 wordt geen enkele variant genoemd waarin één van de grote winnaars van de verkiezingen, de lokale partij Amersfoort2014 ( +2), voorkomt. Er wordt door deze D66-verkenner zelfs een 4e variant opgevoerd waarin vier verliezers zijn opgenomen: D66 (-3), PvdA (-3), SP (-1)  en CU (-1) !

tankstation
Dinsdag 10 april staat de bestemmingswijziging Laan van Duurzaamheid op de raadsagenda van Amersfoort.

Al eerder heeft een groot deel van de gemeenteraad laten weten dat het vestigen van een onbemand tankstation aan de Rondweg Noord een ongewenste zaak is vanwege het milieubeleid en de verwachte verkeersonveiligheid. Desalniettemin heeft de vorige coalitie van D66-VVD-PvdA-CU helaas voor de startnotitie gestemd in september 2017.

stadhuisOp Goede Vrijdag mochten Sieta Koet en Ben Stoelinga aanschuiven aan de imposante tafel in het oude stadhuis bij D66-verkenner Joris Backer. Amersfoort2014 heeft aangegeven dat er eerst duidelijkheid moet komen over de mogelijkheden van samenwerking tussen de vier partijen die zes zetels hebben behaald: D66-GL-VVD en CDA.

stadhuisAmersfoort2014 betreurt het besluit van D66 om na één dag al direct te kiezen voor vertrouwelijke gesprekken in de beslotenheid. Amersfoort2014 had eerder deze week al bij D66 aangedrongen op een bijeenkomst waarin alle partijen in de openbaarheid konden aangeven hoe zij tegen de uitslag van de verkiezingen aankeken en hoe het vervolgtraject zou kunnen zijn.

hamseweg70Op 6-12-2016 is raadsvoorstel nr. 5349727 “ Hamseweg- kaders voor ontwikkeling” aangenomen in de gemeenteraad. In het besluit wordt expliciet vermeld onder punt 3 dat het College wordt opgedragen de omwonenden  bij de uitwerking van de stedenbouwkundige uitgangspunten en bij de verkeersafwikkeling te betrekken.

 
Ben StoelingaDe fracties van D66, SP, GroenLinks en Amersfoort2014 willen dat de gemeente vriendelijker wordt voor de stadslandbouw in Amersfoort. Dit stellen de vier fracties naar aanleiding van de antwoorden die ze onlangs ontvingen van het College op hun vragen over de beëindiging van de tijdelijke beheersovereenkomst met de stadslandbouwer.

groepsfoto A14 150x150Lijsttrekker Ben Stoelinga: “Met deze kandidatenlijst hebben we een zeer actieve en kritische groep inwoners bij elkaar gebracht. Zij zullen zich in de komende jaren voor 100% inzetten voor de belangen van de inwoners in Amersfoort.

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png