A2014 nieuws

jvoOp 29-01-2019 ontving de gemeenteraad Collegebericht 2019-017 over de stand van zaken vernieuwbouw inclusief uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium JvO. Hierin wordt medegedeeld dat de gemeente Amersfoort het recht op verlenging van het tijdelijke onderkomen van het JvO aan de Zangvogelweg gaat veiligstellen, omdat de bouwheer heeft aangegeven dat er tijdens de sloop vertraging is ontstaan vanwege het aantreffen van meerdere onbekende asbestbronnen.

MOAAmersfoort2014 wil van de raadsfracties vernemen of zij ook nader onderzoek willennaar de rollendie de gemeente Amersfoort en Amersfoort in C bij Museum Oud Amelisweerd (MOA) hebben gespeeld en in het bijzonder na het op 14 augustus 2018 uitgesproken faillissement.

zonneveldOp 6 maart 2018 heeft de Raad 2 moties aangenomen, waarin het College wordt verzocht een bewonersavond te organiseren om te praten over o.a. visie, participatie en draagvlak, respectievelijk om gesprekken tussen ontwikkelaar en bewoners te faciliteren met als doel een door bewoners en ontwikkelaar gedragen proces over een verbeterde ruimtelijke inpassing van zonnevelden in Vathorst-Noord met inbegrip van de groen-recreatieve invulling.

MOAUit antwoorden van het College van B&W op vragen van Amersfoort2014 over het recente faillissement van Museum Oud Amelisweerd (MOA) blijkt dat het Amersfoortse College alle verantwoordelijkheid voor het storten van ruim € 2.455.000 gemeenschapsgeld in de bodemloze MOA- put afschuift op de mede door de gemeente Amersfoort ingestelde Stichting MOA.

MOABegin november 2018  verscheen het onderzoeksrapport over het faillissement van het Museum Oud Amelisweerd. Uit dat onderzoek blijkt dat vanuit de gemeente Amersfoort maar liefst 2.485.000 mln. euro is betaald in de afgelopen jaren aan een zinkend schip. Nog erger is het dat nu pas duidelijk wordt dat al vanaf het begin bekend was dat het zou gaan mislukken!

partouIs Amersfoort2014 wel volledig geïnformeerd door dit College op 9 oktober, waarom werd er gezwegen over het Tiny Houseplan  en waarom is het plan van Partou-kinderopvang niet echt serieus genomen door het College?

Op 9 oktober 2018 heeft Amersfoort2014 antwoord ontvangen van het College op schriftelijke vragen over de dreigende sluiting van de Partou-kinderopvang in het Bergkwartier ( 2018-079).

vinkVolgens het onderzoeksprogramma Zembla heeft afvalbedrijf Vink illegaal vervuilde grond geleverd voor de bouw van twee nieuwe wijken in Barneveld. Vink verricht ook werkzaamheden in Amersfoort, waaronder de sloop van het Sportfondsenbad.

sportOp 25-9-2018 ontvingen we de antwoorden van het College op de schriftelijke vragen 2018-069. Inmiddels hebben we de vertrouwelijke specificatie van de door het College ingediende boetebedrag van € 300.000 euro kunnen inzien. Daarvoor dank. Over het antwoord op vraag vier hebben we vervolgvragen.

zonneveldIn de omgevingsvisie van de provincie Gelderland 2018 wordt aangegeven welke gebieden de provincie Gelderland geschikt of ongeschikt acht voor de aanleg van zonneparken. Het gebied van de provincie grenzend aan Vathorst-Noord wordt in deze visie beoordeeld als een gebied waar grote zonneparken niet mogelijk zijn, omdat de kernkwaliteiten van dit gebied niet te combineren zijn met grote zonneparken.

stadhuis
Uit de begroting van 2019-2022 blijkt dat het College bijna 2.4 miljoen uitgeeft in de komende jaren aan de twee extra wethouders! En dat alleen maar omdat ze er niet uitkwamen bij de onderhandelingen en toen maar kozen voor 2 wethouders voor elke partij met zes zetels. Alleen maar vanwege het politieke spel!

partou
Op 20 juni 2018 heeft het College een brief ontvangen van de oudercommissie Partou Prins Frederiklaan. Op 6 september 2018 is deze brief doorgezonden aan alle fractievoorzitters.

De oudercommissie maakt zich ernstig zorgen over de continuïteit van de kinderopvang in de wijk Bergkwartier.

westelijke ontsluitingNaar aanleiding van het artikel “Westelijke Ontsluiting gebouwd op drijfzand” van de stichting ‘Groen in Amersfoort’ zijn bij ons een aantal vragen gerezen. Door wethouder Kraanen is dit artikel op social media bestempeld als “factfree” en worden de door de stichting gepresenteerde getallen aangeduid als “feiten” (tussen aanhalingstekens) waarmee hij lijkt aan te geven dat de door de stichting gepresenteerde informatie niet juist is.

sport

Op 17-08-2018 ontvingen wij Collegebericht nr. 5837478 over de schadeafhandeling in verband met de verlate oplevering sportcomplex Amerena. Daarin wordt alleen het boetebedrag van € 300.000 vermeld zonder specificatie. Al maanden vragen de ondertekenaars van deze schriftelijke vragen om een specificatie van de kosten als gevolg van de verlate oplevering van de Amerena. 

garageboxenAmersfoort2014 heeft veel signalen ontvangen van inwoners dat er op verschillende plaatsen in de stad bedrijfsmatige activiteiten worden uitgevoerd in garageboxen. Omwonenden ondervinden hier hinder van. Het betreft in veel gevallen activiteiten van postbedrijven (o.a. PostNL) of logistieke dienstverleners. Deze bedrijfsactiviteiten zijn in strijd met de bestemmingsplannen.

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png