A2014 nieuws

sportOp 25-9-2018 ontvingen we de antwoorden van het College op de schriftelijke vragen 2018-069. Inmiddels hebben we de vertrouwelijke specificatie van de door het College ingediende boetebedrag van € 300.000 euro kunnen inzien. Daarvoor dank. Over het antwoord op vraag vier hebben we vervolgvragen.

zonneveldIn de omgevingsvisie van de provincie Gelderland 2018 wordt aangegeven welke gebieden de provincie Gelderland geschikt of ongeschikt acht voor de aanleg van zonneparken. Het gebied van de provincie grenzend aan Vathorst-Noord wordt in deze visie beoordeeld als een gebied waar grote zonneparken niet mogelijk zijn, omdat de kernkwaliteiten van dit gebied niet te combineren zijn met grote zonneparken.

stadhuis
Uit de begroting van 2019-2022 blijkt dat het College bijna 2.4 miljoen uitgeeft in de komende jaren aan de twee extra wethouders! En dat alleen maar omdat ze er niet uitkwamen bij de onderhandelingen en toen maar kozen voor 2 wethouders voor elke partij met zes zetels. Alleen maar vanwege het politieke spel!

partou
Op 20 juni 2018 heeft het College een brief ontvangen van de oudercommissie Partou Prins Frederiklaan. Op 6 september 2018 is deze brief doorgezonden aan alle fractievoorzitters.

De oudercommissie maakt zich ernstig zorgen over de continuïteit van de kinderopvang in de wijk Bergkwartier.

westelijke ontsluitingNaar aanleiding van het artikel “Westelijke Ontsluiting gebouwd op drijfzand” van de stichting ‘Groen in Amersfoort’ zijn bij ons een aantal vragen gerezen. Door wethouder Kraanen is dit artikel op social media bestempeld als “factfree” en worden de door de stichting gepresenteerde getallen aangeduid als “feiten” (tussen aanhalingstekens) waarmee hij lijkt aan te geven dat de door de stichting gepresenteerde informatie niet juist is.

sport

Op 17-08-2018 ontvingen wij Collegebericht nr. 5837478 over de schadeafhandeling in verband met de verlate oplevering sportcomplex Amerena. Daarin wordt alleen het boetebedrag van € 300.000 vermeld zonder specificatie. Al maanden vragen de ondertekenaars van deze schriftelijke vragen om een specificatie van de kosten als gevolg van de verlate oplevering van de Amerena. 

garageboxenAmersfoort2014 heeft veel signalen ontvangen van inwoners dat er op verschillende plaatsen in de stad bedrijfsmatige activiteiten worden uitgevoerd in garageboxen. Omwonenden ondervinden hier hinder van. Het betreft in veel gevallen activiteiten van postbedrijven (o.a. PostNL) of logistieke dienstverleners. Deze bedrijfsactiviteiten zijn in strijd met de bestemmingsplannen.

stadhuisDe fracties van D66, VVD, GL en CU willen voor de komende raadsperiode zeven wethouders voor benoeming voordragen. Dat is deels om inhoudelijke redenen, maar helaas ook deels om aan hun politieke machtsspelletje te kunnen voldoen.

de koppelOp 27 april 2018 is er een brief uitgegaan vanuit de gemeente met als titel “ Maatregelen tegen verkeersoverlast” op de Grote Koppel. In samenspraak met bewonerscomité van de Zeven Provinciën, bewoners van de Drapiersgilde en de politie heeft de gemeente een aantal maatregelen getroffen.

OnderwijsOp 16 april 2018 hebben de LSVB en de CNV-jongeren via de media laten weten dat er per gemeente grote verschillen bestaan tussen de hoogte van de maandelijkse studietoelagen voor studenten met een beperking. Op de website van de LSVB is te vinden dat de verschillen zich bevinden tussen de € 31 en € 300,- per maand!

hamseweg70Omdat de communicatie tussen de projectontwikkelaar en de omwonenden aan de Hamseweg over een bouwplan slecht verliep, heeft de gemeenteraad in december 2016 het College  opgedragen om vooral de omwonenden goed te betrekken bij de uitwerking van de bouwplannen aan de Hamseweg.

nieuwe raadsleden2018In het tussenadvies van verkenner Joris Backer van 6 april 2018 wordt geen enkele variant genoemd waarin één van de grote winnaars van de verkiezingen, de lokale partij Amersfoort2014 ( +2), voorkomt. Er wordt door deze D66-verkenner zelfs een 4e variant opgevoerd waarin vier verliezers zijn opgenomen: D66 (-3), PvdA (-3), SP (-1)  en CU (-1) !

tankstation
Dinsdag 10 april staat de bestemmingswijziging Laan van Duurzaamheid op de raadsagenda van Amersfoort.

Al eerder heeft een groot deel van de gemeenteraad laten weten dat het vestigen van een onbemand tankstation aan de Rondweg Noord een ongewenste zaak is vanwege het milieubeleid en de verwachte verkeersonveiligheid. Desalniettemin heeft de vorige coalitie van D66-VVD-PvdA-CU helaas voor de startnotitie gestemd in september 2017.

stadhuisOp Goede Vrijdag mochten Sieta Koet en Ben Stoelinga aanschuiven aan de imposante tafel in het oude stadhuis bij D66-verkenner Joris Backer. Amersfoort2014 heeft aangegeven dat er eerst duidelijkheid moet komen over de mogelijkheden van samenwerking tussen de vier partijen die zes zetels hebben behaald: D66-GL-VVD en CDA.

stadhuisAmersfoort2014 betreurt het besluit van D66 om na één dag al direct te kiezen voor vertrouwelijke gesprekken in de beslotenheid. Amersfoort2014 had eerder deze week al bij D66 aangedrongen op een bijeenkomst waarin alle partijen in de openbaarheid konden aangeven hoe zij tegen de uitslag van de verkiezingen aankeken en hoe het vervolgtraject zou kunnen zijn.

hamseweg70Op 6-12-2016 is raadsvoorstel nr. 5349727 “ Hamseweg- kaders voor ontwikkeling” aangenomen in de gemeenteraad. In het besluit wordt expliciet vermeld onder punt 3 dat het College wordt opgedragen de omwonenden  bij de uitwerking van de stedenbouwkundige uitgangspunten en bij de verkeersafwikkeling te betrekken.

schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png