A2014 nieuws

stadhuisVanochtend (29 maar 2019) verscheen in het AD het bericht dat wethouder Stegeman alvast is begonnen met het wegstrepen van mogelijke locaties voor de bouw van het nieuwe stadhuis. Dit nog voordat deze locatiekeuze besproken is met de gemeenteraad van Amersfoort. Amersfoort2014 protesteert tegen de procedure die nu gevolgd wordt, omdat de gemeenteraad over die keuze gaat en er tot op heden nog geen fatsoenlijke discussie heeft plaatsgevonden over de locatiekeuze.

Op initiatief van Amersfoort2014, BPA en CDA wordt er op 2 april een rondetafelgesprek gehouden in het gemeentehuis met projectontwikkelaar Vahstal als hoofdgast.
Op dit moment is er verschil van mening tussen de gemeente Amersfoort en Vahstal over de in 2015 gestarte bindend adviesprocedure.

veiligheidOp 31 januari 2019 kopte het Algemeen Dagblad: “Veiligheid met sprongen vooruit in stad en regio”. In het artikel wordt ingegaan op de veiligheidscijfers over 2018 met betrekking tot Amersfoort en de nabijgelegen gemeenten. Naast enkele positieve ontwikkelingen, blijkt dat er ook reden tot zorg is.

Ben Stoelinga
Onlangs ontving de gemeenteraad Raadsinformatiebrief ( 2019-013) van het College van B&W over de “stand van zaken bindend adviesprocedure Amersfoort-Vahstal ”. Het betreft een langdurend conflict over het wel of niet nakomen van afspraken over ontwikkelmogelijkheden in Amersfoort.

jvoOp 29-01-2019 ontving de gemeenteraad Collegebericht 2019-017 over de stand van zaken vernieuwbouw inclusief uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium JvO. Hierin wordt medegedeeld dat de gemeente Amersfoort het recht op verlenging van het tijdelijke onderkomen van het JvO aan de Zangvogelweg gaat veiligstellen, omdat de bouwheer heeft aangegeven dat er tijdens de sloop vertraging is ontstaan vanwege het aantreffen van meerdere onbekende asbestbronnen.

MOAAmersfoort2014 wil van de raadsfracties vernemen of zij ook nader onderzoek willennaar de rollendie de gemeente Amersfoort en Amersfoort in C bij Museum Oud Amelisweerd (MOA) hebben gespeeld en in het bijzonder na het op 14 augustus 2018 uitgesproken faillissement.

zonneveldOp 6 maart 2018 heeft de Raad 2 moties aangenomen, waarin het College wordt verzocht een bewonersavond te organiseren om te praten over o.a. visie, participatie en draagvlak, respectievelijk om gesprekken tussen ontwikkelaar en bewoners te faciliteren met als doel een door bewoners en ontwikkelaar gedragen proces over een verbeterde ruimtelijke inpassing van zonnevelden in Vathorst-Noord met inbegrip van de groen-recreatieve invulling.

MOAUit antwoorden van het College van B&W op vragen van Amersfoort2014 over het recente faillissement van Museum Oud Amelisweerd (MOA) blijkt dat het Amersfoortse College alle verantwoordelijkheid voor het storten van ruim € 2.455.000 gemeenschapsgeld in de bodemloze MOA- put afschuift op de mede door de gemeente Amersfoort ingestelde Stichting MOA.

MOABegin november 2018  verscheen het onderzoeksrapport over het faillissement van het Museum Oud Amelisweerd. Uit dat onderzoek blijkt dat vanuit de gemeente Amersfoort maar liefst 2.485.000 mln. euro is betaald in de afgelopen jaren aan een zinkend schip. Nog erger is het dat nu pas duidelijk wordt dat al vanaf het begin bekend was dat het zou gaan mislukken!

partouIs Amersfoort2014 wel volledig geïnformeerd door dit College op 9 oktober, waarom werd er gezwegen over het Tiny Houseplan  en waarom is het plan van Partou-kinderopvang niet echt serieus genomen door het College?

Op 9 oktober 2018 heeft Amersfoort2014 antwoord ontvangen van het College op schriftelijke vragen over de dreigende sluiting van de Partou-kinderopvang in het Bergkwartier ( 2018-079).

vinkVolgens het onderzoeksprogramma Zembla heeft afvalbedrijf Vink illegaal vervuilde grond geleverd voor de bouw van twee nieuwe wijken in Barneveld. Vink verricht ook werkzaamheden in Amersfoort, waaronder de sloop van het Sportfondsenbad.
schrvragen
motie
verkiezingsprgr
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png