• amersfoort-014.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-002.png

Stadhuis

Geen peperduur stadhuis van 108 miljoen euro

Amersfoort is hard op weg een van de duurste stadhuizen van Nederland te gaan bouwen. Een stadhuis met een prijskaartje van (op dit moment) 108 miljoen euro. Omgerekend naar het aantal huishoudens in Amersfoort gaat ons dat gemiddeld bijna 1700 euro per huishouden kosten! Een buitenproportioneel bedrag, vindt Amersfoort2014 en daarom zijn we tegen.

De besluitvorming uit 2019 heeft plaatsgevonden met hele andere bedragen en urgentie rondom verduurzamen van huidige Stadhuis. De afweging van destijds sluit niet aan bij de exorbitante bedragen waar het college nu mee in de weer is.


Historie
Het plan voor een nieuw stadhuis werd voor het eerst concreet in 2016. Toen stelde de gemeenteraad een budget van 24 miljoen euro vast voor een sobere en doelmatige renovatie van het bestaande stadhuis. De huidige coalitie van VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie vond dat echter niet ambitieus genoeg en wilde de afweging maken tussen een aardgasvrije renovatie en energie neutrale nieuwbouw. Amersfoort2014 was voorstander van het betrekken van een bestaand leegstaand kantoorpand, gecombineerd met een baliefunctie in de stad, echter deze variant is helaas nooit serieus onderzocht.

De afweging tussen aardgasvrije renovatie en nieuwbouw is gemaakt in 2019. Aardgasvrije renovatie werd op dat moment ingeschat op 57 miljoen tegenover energie neutrale nieuwbouw voor 75 miljoen. De raad werd voorgehouden dat het bestaande stadhuis een energielabel G had en onmogelijk een label C in 2023 zou kunnen hebben.

De uitgangspunten op basis waarvan in 2019 een keuze is gemaakt voor nieuwbouw blijken echter niet juist te zijn geweest. Het energielabel van het stadhuis is niet G, maar B. De investeringskosten zijn niet 75 miljoen maar 108 miljoen. Het coronavirus heeft geleid tot een nieuwe manier van werken. De financiële positie van Amersfoort is sinds 2019 verslechterd, de bouwkosten stijgen harder dan ooit en risico’s kunnen minder goed worden opgevangen.

In vijf jaar tijd zijn de kosten dus van 24 miljoen naar 108 miljoen gestegen en zijn we van een “sobere en doelmatige renovatie” naar een iconisch “huis voor de stad” gegaan. Nooit hebben we als raad gekozen voor een dergelijk megalomaan plan in tijden waarin de gemeente moet bezuinigen, we kampen met grote problemen op het gebied van klimaat en wonen en veel van onze inwoners de eindjes aan elkaar moeten knopen. En dan besluit het college een huis van de stad bouwen waarvan de totale kosten uitkomen op 108 miljoen euro in een deel van de stad waar inmiddels ook al meer dan vijfduizend nieuwe woningen gepland staan.


En nu?
Nu het plan van het nieuwe stadhuis financieel uit de hand dreigt te lopen, vindt Amersfoort2014 het verstandig de varianten aardgasvrije renovatie en nieuwbouw, met de kennis van nu, nogmaals tegen het licht te houden. De investering in een nieuw stadhuis is gigantisch en heeft zijn doorwerking op de begrotingen van de komende 50 jaar. Dan is het heel verstandig je besluit zorgvuldig af te wegen en als raad met de juiste informatie betrokken te zijn in het proces.


Maar dat besluit is toch al genomen?
Er is nooit een eerlijk besluit genomen over renovatie of nieuwbouw. Totaal verkeerde gronden. De spelletjes in die oude politiek met verkeerd voorlichten om een besluit te forceren die accepteren wij niet. Heroverweging moet gebeuren.

schrvragen
motie
homepagina
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png