• amersfoort-012.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-013.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-006.png

Ouderen

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, maar er komen steeds meer ouderen die recht hebben op een goed en gezond leefklimaat.

 • Amersfoort2014 wil jongeren met kwetsbare groepen, zoals kwetsbare ouderen en minder-validen actief verbinden in het kader van verbinding tussen generaties en leefomgevingen.

 
Wonen
Amersfoort2014 wil dat er voor elke wijk een wijkwoonplan wordt gemaakt samen met bewoners, met meer aandacht voor tijdige inspraak bij maatregelen in de directe leefomgeving op het gebied van wonen, verblijven, groen, milieu, veiligheid, sociale cohesie en infrastructuur - de zeggenschap in de wijken vergroten zodat er sneller ingespeeld kan worden op lokale, buurt-gerelateerde problemen en kansen - een eerlijke verdeling van de woningbouwopgave: de hele stad moet bijdragen en de wijk moet profiteren van ontwikkelingen;

 • Amersfoort2014 wil meer woningen voor starters en ouderen opnemen in bouwplannen.
 • Amersfoort2014 wil dat de gemeente doorstroming op de woningmarkt stimuleert door bijvoorbeeld initiatieven voor woonvormen voor ouderen te stimuleren en te faciliteren zodat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.


Milieu
In het wijkwoonplan dient het milieu dan ook een belangrijke plaats in te nemen. Op deze manier kunnen alle inwoners in hun eigen wijk invloed uitoefenen op hun directe woonomgeving en meedenken om hun wijk of buurt klimaatbestendig te maken.

 • Amersfoort2014 wil initiatieven van inwoners stimuleren en faciliteren die hun eigen woonomgeving willen verbeteren - scholen, jeugd en ouderen betrekken bij innovatie en eigentijds milieubeheer en meer geld en aandacht vragen voor lokale milieueducatie.


Kennis en ervaring
Ouderen in onze stad beschikken over veel kennis en ervaring op sociaal, vaktechnisch en economisch gebied. Deze kennis en ervaring kunnen beter worden benut. Er wordt van ouderen verwacht dat ze langer zelfstandig wonen.

 • Amersfoort2014 wil dat de gemeente daarop moet inspelen en daarvoor maatregelen neemt.


Vitaliteit, activiteiten en toegankelijkheid
Amersfoort2014 wil dat de inwoners beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden die de regels bieden om mantelzorg in en rond een woning mogelijk te maken - meer ouderenvoorzieningen in de wijken en kernen, die goed toegankelijk zijn voor ouderen. Thuiszorg moet, waar nodig, voorhanden zijn - ruimte bieden voor initiatieven die verschillende huisvestingsvormen voor ouderen mogelijk maken - een ruim voor ouderen betaalbaar aanbod aan activiteiten, waardoor ouderen vitaal blijven en midden in het leven blijven staan.


Sociale activiteiten

 • Amersfoort2014 wil activiteiten stimuleren zoals omgang met de sociale media, gebruik van sportvoorzieningen (eventueel aangepast) en sociale activiteiten (om eenzaamheid te bestrijden) - de SBI-organisaties, die bewoners ondersteunen in hun dagelijks functioneren, spelen hierin een cruciale rol en dienen hiertoe goed te worden ondersteund en gefaciliteerd.


Inclusiviteit en sportparticipatie
Amersfoort wil een inclusieve stad zijn. Dat betekent nabijgelegen, toegankelijk sportaanbod in iedere wijk, voor jong en oud en voor ieder niveau een redelijk budget. Zeker voor ouderen is sport en beweging belangrijk om mentale en fysieke weerbaarheid op peil te houden en gezond ouder te worden. Accommodaties en sportvelden zijn nog niet allemaal geschikt voor mensen met een beperking. Amersfoort2014 wil dat dit snel gaat veranderen.

 • Amersfoort2014 heeft als speerpunt de sportparticipatie te verhogen.
 • Amersfoort 2014 wil bijdragen aan een vitale bevolking door de sportparticipatie te verhogen, verbindende instrumenten inzetten, zoals de buurtsportcoach, die ervoor zorgen dat meer Amersfoorters met plezier de beweegnorm halen en de sportparticipatie mogelijk maken voor groepen die momenteel hoge drempels ervaren.
 • Amersfoort2014 wil de accommodaties beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking – Amersfoort2014 wil blijvend investeren in de beweegvaardigheid van de jeugd en ouderen.


Verkeersveiligheid
Een snelheid van 30 km/u wordt wat Amersfoort2014 betreft de standaard waarbij ruim baan wordt gegeven aan de fietser en voetganger. Veiligheid op bepaalde fietsroutes laat sterk te wensen over.

 • Amersfoort2014 wil dat er adequate maatregelen worden genomen om die veiligheid te garanderen en waar kwetsbare weggebruikers, zoal ouderen en minder-validen, voorrang krijgen
schrvragen
motie
homepagina
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png