fbpx

Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 • amersfoort-014.png
 • amersfoort-004.png
 • amersfoort-006.png
 • amersfoort-008.png
 • amersfoort-002.png
 • amersfoort-007.png
 • amersfoort-010.png
 • amersfoort-003.png
 • amersfoort-005.png
 • amersfoort-009.png
 • amersfoort-011.png
 • amersfoort-001.png
 • amersfoort-012.png
 • amersfoort-013.png
Duurzaamheid

Duurzaamheid is meer dan de energietransitie.

De afgelopen jaren hebben wij ingezet op behoud van groen, woningverbetering door bijvoorbeeld isoleren en duurzaam renoveren. Energie die je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. Bomen die je niet kapt hoef je niet te herplanten. Een nieuw Stadhuis van beton bouwen is bij voorbaat minder duurzaam dan verbeteren wat je al hebt.

Amersfoort2014 zegt:

 • - Duurzaamheid is meer dan de energietransitie.
 • - Duurzaamheid is juist een sociaal en gezondheidsthema.
 • - Duurzaamheid gaat over houdbaarheid.
 • - Duurzaamheid gaat over 2030 maar ook over vandaag.


Laat het mes bij beleid aan twee of drie kanten snijden. Behoud van groen is goed voor mens en natuur. Isoleren is goed voor de portemonnee, het leefklimaat en CO2-reductie.

De prioriteiten moeten de komende jaren anders. Middelen en technische mogelijkheden zijn vooralsnog te beperkt. We hebben geen tijd en geld om geld uit te geven aan plannen maken en daarna de doelen niet te halen. Er is de afgelopen vier jaar 2,5 miljoen euro naar duurzaamheid gegaan en nauwelijks iets bereikt. Sinds 2016 wachten we al op natuur in de Melksteeg. Het college kiest voor biomassa en rijdt nog steeds niet elektrisch. Het isoleren van woningen gaat te traag.

Dit alles terwijl er zoveel laaghangend fruit is! Zorg dat jong en oud zich te voet en met de fiets kan verplaatsen. Verplant jonge bomen uit de natuur die het anders niet redden. Betrek de jeugd bij de toekomst van de stad. Geen duur nieuw Stadhuis, geen Westelijke ontsluiting om de auto ruim baan te geven. Stop met slopen van huizen en gebruik van biomassa, start met isoleren.

Ouderen

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, maar er komen steeds meer ouderen die recht hebben op een goed en gezond leefklimaat.

 • - Amersfoort2014 wil jongeren met kwetsbare groepen, zoals kwetsbare ouderen en minder-validen actief verbinden in het kader van verbinding tussen generaties
    en leefomgevingen.

 
Wonen
Amersfoort2014 wil dat er voor elke wijk een wijkwoonplan wordt gemaakt samen met bewoners, met meer aandacht voor tijdige inspraak bij maatregelen in de directe leefomgeving op het gebied van wonen, verblijven, groen, milieu, veiligheid, sociale cohesie en infrastructuur - de zeggenschap in de wijken vergroten zodat er sneller ingespeeld kan worden op lokale, buurt-gerelateerde problemen en kansen - een eerlijke verdeling van de woningbouwopgave: de hele stad moet bijdragen en de wijk moet profiteren van ontwikkelingen;

 • - Amersfoort2014 wil meer woningen voor starters en ouderen opnemen in bouwplannen.
 • - Amersfoort2014 wil dat de gemeente doorstroming op de woningmarkt stimuleert door bijvoorbeeld initiatieven voor woonvormen voor ouderen te stimuleren
    en te faciliteren zodat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.


Milieu
In het wijkwoonplan dient het milieu dan ook een belangrijke plaats in te nemen. Op deze manier kunnen alle inwoners in hun eigen wijk invloed uitoefenen op hun directe woonomgeving en meedenken om hun wijk of buurt klimaatbestendig te maken.

 • - Amersfoort2014 wil initiatieven van inwoners stimuleren en faciliteren die hun eigen woonomgeving willen verbeteren - scholen, jeugd en ouderen betrekken bij innovatie
    en eigentijds milieubeheer en meer geld en aandacht vragen voor lokale milieueducatie.


Kennis en ervaring
Ouderen in onze stad beschikken over veel kennis en ervaring op sociaal, vaktechnisch en economisch gebied. Deze kennis en ervaring kunnen beter worden benut. Er wordt van ouderen verwacht dat ze langer zelfstandig wonen.

 • - Amersfoort2014 wil dat de gemeente daarop moet inspelen en daarvoor maatregelen neemt.


Vitaliteit, activiteiten en toegankelijkheid
Amersfoort2014 wil dat de inwoners beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden die de regels bieden om mantelzorg in en rond een woning mogelijk te maken - meer ouderenvoorzieningen in de wijken en kernen, die goed toegankelijk zijn voor ouderen. Thuiszorg moet, waar nodig, voorhanden zijn - ruimte bieden voor initiatieven die verschillende huisvestingsvormen voor ouderen mogelijk maken - een ruim voor ouderen betaalbaar aanbod aan activiteiten, waardoor ouderen vitaal blijven en midden in het leven blijven staan.


Sociale activiteiten

 • - Amersfoort2014 wil activiteiten stimuleren zoals omgang met de sociale media, gebruik van sportvoorzieningen (eventueel aangepast) en sociale activiteiten
    (om eenzaamheid te bestrijden) - de SBI-organisaties, die bewoners ondersteunen in hun dagelijks functioneren, spelen hierin een cruciale rol en dienen hiertoe
    goed te worden ondersteund en gefaciliteerd.


Inclusiviteit en sportparticipatie
Amersfoort wil een inclusieve stad zijn. Dat betekent nabijgelegen, toegankelijk sportaanbod in iedere wijk, voor jong en oud en voor ieder niveau een redelijk budget. Zeker voor ouderen is sport en beweging belangrijk om mentale en fysieke weerbaarheid op peil te houden en gezond ouder te worden. Accommodaties en sportvelden zijn nog niet allemaal geschikt voor mensen met een beperking. Amersfoort2014 wil dat dit snel gaat veranderen.

 • - Amersfoort2014 heeft als speerpunt de sportparticipatie te verhogen.
 • - Amersfoort 2014 wil bijdragen aan een vitale bevolking door de sportparticipatie te verhogen, verbindende instrumenten inzetten, zoals de buurtsportcoach,
    die ervoor zorgen dat meer Amersfoorters met plezier de beweegnorm halen en de sportparticipatie mogelijk maken voor groepen die momenteel hoge drempels ervaren.
 • - Amersfoort2014 wil de accommodaties beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking – Amersfoort2014 wil blijvend investeren in de beweegvaardigheid van de
    jeugd en ouderen.


Verkeersveiligheid
Een snelheid van 30 km/u wordt wat Amersfoort2014 betreft de standaard waarbij ruim baan wordt gegeven aan de fietser en voetganger. Veiligheid op bepaalde fietsroutes laat sterk te wensen over.

 • - Amersfoort2014 wil dat er adequate maatregelen worden genomen om die veiligheid te garanderen en waar kwetsbare weggebruikers, zoal ouderen en minder-validen,
    voorrang krijgen
Ruimte voor Sport

Sport& accommodaties

De afgelopen maanden is Jan Gerritsjans vanuit de fractie van Amersfoort2014 druk bezig om met bewoners de kansen van ruimte voor KVVA en zwemwater op de agenda te zetten. Waarom we dat belangrijk vinden en wat onze plannen zijn hebben we samen met onze visie op sport & bewegen hieronder en in ons verkiezingsprogramma uiteengezet.


Bewegen, ontmoeten en verbinden

Amersfoort2014 benadrukt het belang van actieve sportbeoefening en ruimte voor inwoners om te bewegen. We vinden een divers aanbod belangrijk bij verenigingen, op accommodaties en in de openbare ruimte en geloven erin dat bewegen zorgt voor een fysieke, persoonlijke, sociale, emotionele en financiële waarde. Het draagt naast gezondheid bijvoorbeeld sterk bij aan plezier, maatschappelijke betrokkenheid en integratie. 
De termen sport en bewegen worden regelmatig door elkaar gebruikt. Het verschil is wat ons betreft dat bewegen sneller onderdeel kan zijn van het dagelijkse functioneren, denk aan een wandeling naar de supermarkt. 
Amersfoort2014 heeft zich op sportgebied in de afgelopen jaren onder andere sterk gemaakt voor de volgende zaken:

 1. modernisering van het Bosbad met behoud van de huidige wateroppervlakte en de ligweide. Onderzoek naar verruiming openingstijden en verlenging buitenseizoen door energie-neutrale verwarming zwemwater;
 2. nieuwbouw van het zwembad Hoogland om zo genoeg zwemwater voor vrij zwemmen en zwemles te behouden;
 3. veiligstellen van een stabiele organisatie van de Amersfoort Marathon;
 4. een betere verdeling van de huur van sportaccommodaties, zodat een breed sportaanbod gegarandeerd blijft;
 5. beter en meer inzichtelijk financieel beheer van de Amerena;

Het Bosbad

Op naar meer zwemwater in plaats van minder!

Amersfoort wordt steeds heter! In ons nieuwe klimaat krijgen we steeds meer warme en zomerse dagen in april en mei. Inwoners, jong en oud, zien door verstening, verstedelijking en klimaatverandering de temperatuur stijgen.
Amersfoort is ook hot onder woningzoekenden. Voor onze kinderen die een graag in Amersfoort blijven. Voor mensen uit het Gooi of regio Amsterdam die op zoek zijn naar een huis met tuin. Voor mensen uit het noorden en het oosten van ons land die werk in de Randstad vinden en centraal willen wonen. Die groei in inwoners en temperatuur betekent dat de behoefte aan buitenzwemwater groter wordt. Helemaal nu het net buiten de gemeente gelegen Henschotermeer inzet op meer regio overstijgende activiteiten en de Eem niet geschikt en opengesteld is om in te zwemmen.

In een recente enquête van de gemeente hebben onze bewoners duidelijk aangegeven dat zij vaker en langer naar het Bosbad zullen gaan als de openingstijden worden verruimd en het 50-meterbad wordt verwarmd.

Daarom is het des te verbazingwekkender dat de gemeente het buitenzwembad wil verkleinen ten gunste van een spraypark en niet peinst over ruimere openingstijden in combinatie met duurzaam verwarmd water.

Zwemmen is een activiteit die alle spiergroepen in conditie houdt en prima in de buitenlucht kan plaatsvinden. Tot op hoge leeftijd is deze sport te beoefenen. Amersfoort groeit tot 180.000 inwoners en de gemiddelde leeftijd stijgt. Daarom vragen we niet alleen aandacht voor het Bosbad maar ook nieuwbouw van het zwembad in Hoogland.

Als het over sport gaat wordt er in de Amersfoortse politiek veel en vaak gesproken over ontmoeting en verbinding zonder dat daar concrete acties uit volgen. Het treffen van personen in laagdrempelige en recreatieve omgevingen leidt tot ontmoeting. Als mensen iets samen doen, is er sprake van verbinding. Dat is niet samen te vatten in een ambtelijk rapport van Synarchis waarin voornamelijk wordt gekeken naar exploitatiekosten en beheer. Terwijl voor minder dan één jaarlijkse euro per inwoner het Bosbad kan worden verwarmd en verruimd. Dat is geen geld voor Bosbad dat er is voor álle Amersfoort! Daarom vinden wij investeren in een ruimer en duurzaam verwarmd Bosbad nodig.


KVVA
Bewegen, ontmoeten en verbinden: het huidige college heeft dat niet begrepen. Een voetbalverenining als KVVA dreigt te worden vermorzeld onder de plannen die ‘Langs Eem en Spoor’ met zich meebrengt: een torenflat naast het veld, mogelijk nieuwe wegen of gebouwen op of langs de huidige accommodatie. Het is niet te bevatten, want in een groeiende wijk moet beweging, ontmoeting en verbinding tot stand komen. Een brede voetbalvereniging is daar een uitstekend middel voor, maar het college wil geen uitspraken doen over KVVA, want al het andere (lees: de wensen van de projectontwikkelaars) gaat voor.

Toen ik eind vorige eeuw bij VV Hooglanderveen voetbalde, was het een dorpsclub met twee velden aan de Hoog en Wellerlaan, discontinuïteit in de jeugdelftallen en een achenebbisj accommodatie. Er waren dorpelingen die dat zo kleinschalig wilden houden. Ruim tien jaar later speelde ik er op een prachtig complex met vijf velden, een breed ledenbestand en groeiende jeugd.

Zo’n ontwikkeling gun ik het Soesterkwartier, Langs Eem en Spoor en KVVA eveneens. Een brede sportvereniging hoort net als passende basisscholen, supermarkten en andere voorzieningen in de wijk. Want sportvelden ver weg aan de rand van de stad wegzetten, zal voor veel opgroeiende en volwassen mensen betekenen dat de schermtijd toeneemt en de beweging, de ontmoeting en de verbinding verder afneemt.

Daarom willen we actie en geen gezwets en geen geaarzel! De eerste keuze voor beweging, ontmoeting en verbinding kunt u op 16 maart maken.

Samen met de jeugd
menno jongeren youtube
Stadhuis

Geen peperduur stadhuis van 108 miljoen euro

Amersfoort is hard op weg een van de duurste stadhuizen van Nederland te gaan bouwen. Een stadhuis met een prijskaartje van (op dit moment) 108 miljoen euro. Omgerekend naar het aantal huishoudens in Amersfoort gaat ons dat gemiddeld bijna 1700 euro per huishouden kosten! Een buitenproportioneel bedrag, vindt Amersfoort2014 en daarom zijn we tegen.

De besluitvorming uit 2019 heeft plaatsgevonden met hele andere bedragen en urgentie rondom verduurzamen van huidige Stadhuis. De afweging van destijds sluit niet aan bij de exorbitante bedragen waar het college nu mee in de weer is.


Historie
Het plan voor een nieuw stadhuis werd voor het eerst concreet in 2016. Toen stelde de gemeenteraad een budget van 24 miljoen euro vast voor een sobere en doelmatige renovatie van het bestaande stadhuis. De huidige coalitie van VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie vond dat echter niet ambitieus genoeg en wilde de afweging maken tussen een aardgasvrije renovatie en energie neutrale nieuwbouw. Amersfoort2014 was voorstander van het betrekken van een bestaand leegstaand kantoorpand, gecombineerd met een baliefunctie in de stad, echter deze variant is helaas nooit serieus onderzocht.

De afweging tussen aardgasvrije renovatie en nieuwbouw is gemaakt in 2019. Aardgasvrije renovatie werd op dat moment ingeschat op 57 miljoen tegenover energie neutrale nieuwbouw voor 75 miljoen. De raad werd voorgehouden dat het bestaande stadhuis een energielabel G had en onmogelijk een label C in 2023 zou kunnen hebben.

De uitgangspunten op basis waarvan in 2019 een keuze is gemaakt voor nieuwbouw blijken echter niet juist te zijn geweest. Het energielabel van het stadhuis is niet G, maar B. De investeringskosten zijn niet 75 miljoen maar 108 miljoen. Het coronavirus heeft geleid tot een nieuwe manier van werken. De financiële positie van Amersfoort is sinds 2019 verslechterd, de bouwkosten stijgen harder dan ooit en risico’s kunnen minder goed worden opgevangen.

In vijf jaar tijd zijn de kosten dus van 24 miljoen naar 108 miljoen gestegen en zijn we van een “sobere en doelmatige renovatie” naar een iconisch “huis voor de stad” gegaan. Nooit hebben we als raad gekozen voor een dergelijk megalomaan plan in tijden waarin de gemeente moet bezuinigen, we kampen met grote problemen op het gebied van klimaat en wonen en veel van onze inwoners de eindjes aan elkaar moeten knopen. En dan besluit het college een huis van de stad bouwen waarvan de totale kosten uitkomen op 108 miljoen euro in een deel van de stad waar inmiddels ook al meer dan vijfduizend nieuwe woningen gepland staan.


En nu?
Nu het plan van het nieuwe stadhuis financieel uit de hand dreigt te lopen, vindt Amersfoort2014 het verstandig de varianten aardgasvrije renovatie en nieuwbouw, met de kennis van nu, nogmaals tegen het licht te houden. De investering in een nieuw stadhuis is gigantisch en heeft zijn doorwerking op de begrotingen van de komende 50 jaar. Dan is het heel verstandig je besluit zorgvuldig af te wegen en als raad met de juiste informatie betrokken te zijn in het proces.


Maar dat besluit is toch al genomen?
Er is nooit een eerlijk besluit genomen over renovatie of nieuwbouw. Totaal verkeerde gronden. De spelletjes in die oude politiek met verkeerd voorlichten om een besluit te forceren die accepteren wij niet. Heroverweging moet gebeuren.

Westelijke Ontsluiting

De Westelijke Ontsluiting – nu stoppen om meer schade te voorkomen
Amersfoort2014 heeft de afgelopen jaren 13x (!) schriftelijke vragen ingediend over de Westelijke Ontsluiting. Vooral de Lijst Molenkamp en Amersfoort2014 hebben de laatste jaren getracht het college zo goed mogelijk te waarschuwen en te controleren op dit dossier.

Ook in 2022 is nut en noodzaak nog altijd niet aangetoond en 2300 bomen zijn nog te redden. Daarom vinden wij dit plan te schadelijk voor de natuur en te riskant voor de gemeentefinanciën.

Het veelvuldig te rooskleurig ingeschatte budget zorgt ervoor dat de aanbesteding is gestopt en er al anderhalf jaar gezocht wordt naar geld. Ondanks dat er niks gebeurd zijn de kosten voor de belastingbetaler € 120.000,- per maand. Het college schuift het probleem al maanden door naar een nieuwe gemeenteraad. Dat vinden wij laf en onverantwoord. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Laten we de wond afhechten, duizenden bomen besparen, onze tijd beter gaan besteden aan bijvoorbeeld woningbouw en geen onnodig asfalt aanleggen met ons belastinggeld!

Wat er wel gebeurde met de Westelijke Ontsluiting?

 1. Een wethouder stapte terug nadat de planning en budget gierend uit de bocht vlogen. Een nieuwe wethouder uit Rotterdam met ‘Haagse contacten’ heeft tot op heden niks bereikt.
 2. De compensatie van de reeds gekapt bomen is nog altijd niet begonnen. Ondanks dat hier er zes jaar geleden een motie (van D66 notabene) werd aangenomen om zo snel mogelijk te beginnen.
Partner in dit project is Prorail vanwege de spoorwegovergang.  Prorail wil op 30 april van de gemeente Amersfoort weten hoe nu verder. Prorail heeft de deadline verschoven vanwege de ‘huidige politieke omstandigheden in Amersfoort’ (lees: de coalitie van VVD, D66, GroenLinks en Christenunie heeft haar hand overspeelt en zit klem).
Wonen

Huisvesting en leefbaarheid zijn grote opgaven van deze tijd. Wij werken sinds 2014 vanuit de oppositie aan een Amersfoort waar het prettig wonen is voor iedereen.


Wat staat er in ons verkiezingsprogramma over wonen?
 

 1. Amersfoort2014 wil dat er voor elke wijk een wijkwoonplan wordt gemaakt samen met bewoners, met meer aandacht voor tijdige inspraak bij maatregelen in de directe leefomgeving op het gebied van wonen, verblijven, groen, milieu, veiligheid, sociale cohesie en infrastructuur
 2. Amersfoort2014 wil de zeggenschap in de wijken vergroten zodat er sneller ingespeeld kan worden op lokale, buurt-gerelateerde problemen en kansen
 3. Amersfoort2014 wil de doelstelling van 35% sociale woningbouw en 20% middel dure huur bij nieuwe plannen handhaven
 4. Amersfoort2014 wil de voorraad sociale huurwoningen in Amersfoort laten toenemen door verkoop en sloop van sociale huurwoningen te voorkomen en strak toezicht te houden door het instellen van een monitor sociale huur
 5. Amersfoort2014 wil een eerlijke verdeling van de woningbouwopgave: de hele stad moet bijdragen en de wijk moet profiteren van ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld door het meetbaar maken van leefbaarheid van de gemeente zodat cijfers (bouwnorm, parkeernorm, infra doorstroming) niet ten koste gaan van andere waarden belangrijk voor haar burgers
 6. Amersfoort2014 wil meer woningen voor starters en ouderen opnemen in bouwplannen
 7. Amersfoort2014 wil een huizenmarkt bevorderen die werkt voor de mensen die in de beschikbare huizen willen wonen: aansluiten op het beleid van de grote steden om beleggers te weren van de woningmarkt
 8. Amersfoort2014 wil dat de gemeente doorstroming op de woningmarkt stimuleert door bijvoorbeeld initiatieven voor woonvormen voor ouderen te stimuleren en te faciliteren ouderen zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten wonen
 9. Amersfoort2014 wil meedenken met en faciliteren van inwoners die hun huis willen verduurzamen, ruimte bieden in regelgeving
 10. Amersfoort2014 wil meer aandacht voor Amersfoort als studentenstad en voor studentenhuisvesting

Wat hebben we de laatste jaren gedaan op het gebied van prettig en betaalbaar wonen?

In de afgelopen vier jaar heeft Amersfoort2014 heeft in de volgende ontwikkeltrajecten aangedrongen op een zorgvuldige participatie:

 1. Langs Eem en Spoor
 2. Soesterkwartier
 3. Liendert
 4. Tegen de sloop van Jericho
 5. Park Schothorst
 6. Diverse kleinere projecten waarvoor de raad wordt geraadpleegd

In de afgelopen vier jaar heeft Amersfoort2014 (al dan niet met andere partijen) moties ingediend over de volgende onderwerpen:

 1. 2021
  1. Handen aan het stuur bij ontwikkeling Hoefkwartier
 2. 2020
  1. Monitor huurwoningen (vinger aan de pols, helaas jaarlijks, niet per kwartaal)
  2. 20% middeldure huur
 3. 2019
  1. Schaf de verhuurdersheffing voor verhuurders van sociale huurwoningen af
  2. Ongezonde schimmelwoningen horen niet in onze stad
  3. Herinrichting Noordewierweg (leefbaarheid)
  4. Woningen zijn om in te wonen (zelfbewoning)
 4. 2018
  1. Aanpak discriminatie op de woningmarkt (samenhang)
  2. Geen woning, geen koning (bouwopgave, doorstroming, woonplicht)
  3. Participatie verankerd (participatie)
  4. Bijtanken kan nu wel (Laan van Duurzaamheid: woningen, geen tankstation)

In de afgelopen vier jaar heeft Amersfoort2014 schriftelijke vragen gesteld over de volgende onderwerpen:

 1. 2021
  1. Huidige stand van zaken huurwoningen en ontwikkeling
 2. 2020 & 2022
  1. Voorraad (sociale) huurwoning (controle college)
 3. 2019
  1. Lichtenberg (initiatief)
 4. 2018
  1. Bedrijfsactiviteiten in garageboxen (leefbaarheid)
  2. Hamseweg (iniatitief)

Waarom toch steeds die nadruk op samenhang, leefomgeving en participatie bij woningbouw?

Per definitie is een stad een plaats waar mensen wonen. De bewoners máken een stad. Wonen is de belangrijkste voorziening van een stad en daar moeten we altijd zorgvuldig mee omgaan. Wij moeten ervoor zorgen dat wijken en buurten leefbaar blijven en we er fijn kunnen wonen.

Inwoners maken de stad, en dat betekent dat zij belangrijke inbreng hebben en participatie noodzakelijk is. Dus ook op buurtniveau! Compleet uitgewerkte plannen presenteren voordat bewoners worden betrokken, past echt niet meer in deze tijd. En wat Amersfoort2014 betreft zeker niet in onze stad.

Amersfoort2014 vindt dat als er nieuwe plannen gemaakt worden, er allereerst goed beoordeeld wordt of die plannen wel passend zijn. Dit betekent dat niet alleen gekeken moet worden naar het plan zelf. Ook de effecten die een plan heeft op de omgeving moeten goed beoordeeld worden. Daarom is Amersfoort2014 een kritische en betrokken partij die kijkt naar samenhang bij alle woningbouwplannen. Wij zoeken contact met bewonersgroepen en organisaties in de omgeving van de voorgenomen plannen om te horen welke aandachtspunten er zijn.

Bij bestaande bouw moet de leefomgeving goed in de gaten worden gehouden. Daarom let Amersfoort2014 scherp op de ontwikkelingen op wijkniveau en toetsen wij de effecten op mobiliteit en de behoefte aan voorzieningen. Ook bij de op te zetten Monitor Inclusieve Stad heeft Amersfoort2014 het belang van verbinding in wijken vooropgesteld.


Regierol gemeente
We verwachten dat de gemeente de regie pakt bij bouwplannen en dat ze deze rol niet enkel aan de projectontwikkelaars overlaat. Ontwikkelaars hebben natuurlijk een sterk eigen belang, die doorgaans niet geheel overeenkomt met het belang van de omgeving. Onlangs kwamen we nog in verweer tegen de verdubbeling van het aantal woningen op De Hoef. Niet omdat we tegen meer woningen zijn, maar wel tegen de redenen voor deze verdubbeling en de gevolgen die dit heeft: een minder leefbare wijk, maximale winst voor de ontwikkelaar en veel zeer kleine woningen voor slechts één enkele doelgroep. Amersfoort moet bij dit soort ontwikkelingen veel betere afspraken maken met ontwikkelaars om te voorkomen dat de inwoners met de gebakken peren zitten.


Amersfoort2014 en in het woondossier in vogelvlucht. Waar kijken wij kritisch naar?
 1. Amersfoort2014 wil dat nieuwe plannen passen in de omgeving en in samenhang me de omgeving ontwikkeld wordt.
 2. Amersfoort2014 wil dat de in het deltaplan wonen afgesproken 35% sociale huur en 20% middel dure huur gerespecteerd wordt in ieder bouwplan.
 3. Amersfoort2014 wil dat bewoners eerder betrokken worden en een belangrijke inbreng krijgen bij bouwprojecten in hun omgeving.
 4. Amersfoort2014 eist van projectontwikkelaars dat zij transparant zijn over hun plannen. Argumenten dat een wijziging van hun voorstel de plannen financieel onhaalbaar maken, slikken wij niet voor zoete koek!
 5. Amersfoort2014 accepteert niet van woningcorporaties dat zij op grote schaal sociale huurwoningen verkopen of slopen.
 6. Amersfoort2014 accepteert niet dat (socialehuur)woningen lange tijd leeg laten staan.
 7. Amersfoort2014 wil voorkomen dat buurten gesloopt worden zonder dat daar een meerderheid van de bewoners voor is.
Lees of bekijk meer over verschillende actuele onderwerpen:
schrvragen
motie
homepagina
departij
A2014 Logo 6393x1200
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png
mail.pngfacebook.pnginstagramyoutube.pngtwitter.png