Niet links of rechts, maar Amersfoorters centraal:

Waarderen, Verbinden en Ruimte geven

Amersfoort2014 vindt het belangrijk dat de kennis en kunde van de inwoners benut en vooral ook gewaardeerd worden. De tijd dat de gemeentelijke overheid alles beter wist, is voorbij. Sterker nog: vaak is bij bewoners meer kennis en expertise aanwezig dan bij de gemeente. In de afgelopen jaren heeft Amersfoort2014 met succes vele initiatieven van inwoners op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Aan de andere kant heeft Amersfoort2014 ook ervaren dat initiatieven van inwoners soms door de gemeente weinig serieus worden genomen. Dat brengt helaas frustratie en teleurstelling met zich mee. Een ander politiek klimaat is noodzakelijk.

  1. Amersfoort2014 zal initiatieven van inwoners aanmoedigen en op de gemeentelijke agenda plaatsen
  2. Amersfoort2014 vindt dat de gemeente bewoners vroegtijdig dient te betrekken bij het maken van plannen en daarbij de regie dient te houden door die plannen te verbinden met andere initiatieven in wijk of stad
  3. Vanuit het stadhuis moet één regisseur worden aangewezen voor het begeleiden van burgers die initiatieven bij de gemeente aanmelden

 

Gemeente stelt zich dienstbaar op

De inwoners van Amersfoort zijn belangrijk, niet het gemeentebestuur, de politici of de ambtenaren. De afgelopen jaren stond helaas vaak het slechte functioneren van enkele collegeleden centraal. Vanaf 2018 moet het weer gaan over de stad, de wijk, de buurt en de bewoners. Concreet betekent dit:

  1. “het stadhuis” behandelt de bewoners als vips in de eigen stad, verstrekt duidelijke voorlichting aan de inwoners en geeft aan waar men terecht kan met bepaalde vragen (met name in het doolhof van regelgeving in de zorg, wonen, veiligheid en bij het aanvragen van vergunningen);
  2. “het stadhuis” maakt minder en vooral heldere regels en rapporteert de resultaten van dat beleid jaarlijks aan de gemeenteraad
  3. “het stadhuis” maakt meer afspraken met organisaties en ondernemingen die werk uitvoeren voor de gemeente (verbonden partijen) over de invloed van inwoners op de uitvoering van werkzaamheden in wijken en in de stad
  4. “het stadhuis” geeft ruimte aan initiatieven van bewoners, zorgt voor ondersteuning en moedigt aan
Zie verder het uitgebreide verkiezingsprogramma
mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014

Please publish modules in offcanvas position.