Autoluwe binnenstad, duurzame stadsdistributie; geen windmolens in onze stad

Amersfoort2014 legt het accent op wijken en leefomgeving. In het wijkwoonplan dient het milieu dan ook een belangrijke plaats in te nemen. Op deze manier kunnen alle bewoners in hun eigen wijk veel invloed uitoefenen op hun directe woonomgeving.

In de afgelopen jaren heeft Amersfoort2014 zich succesvol ingezet voor het milieu door het opzetten van een plan om reductie van fijnstof te realiseren, door maatregelen te nemen inzake houtrook en door het opzetten van een pilot voor het stimuleren van het gebruik van elektrische scooters. Amersfoort2014 blijft zich ook de komende jaren inzetten voor een schone en leefbare milieuomgeving.

Amersfoort 2014 wil een integrale visie ontwikkelen over de omgang met een veranderend klimaat. De visie resulteert in concrete maatregelen, waarbij de gemeente samenwerkt met de provincie en het Rijk.

Amersfoort2014 wil:

 1. bewoners vroegtijdig betrekken bij milieuontwikkelingen in de wijken; groene leefomgeving centraal in de wijkwoonplannen
 2. initiatieven van inwoners om hun eigen woonomgeving te verbeteren, stimuleren en faciliteren
 3. onderwijs en jeugd betrekken bij innovatie en eigentijds milieubeheer en meer geld en aandacht voor lokale milieueducatie in onderwijs
 4. blijven investeren in het nieuwe stadspark Randenbroek: een investering voor de toekomst;
 5. initiatieven voor stadslandbouw ondersteunen door promotie, uitwisseling van kennis en door het soepel verlenen van toestemming waar dat kan
 6. zelfbeheercontracten laten opmaken gekoppeld aan de overdracht van het budget voor groenonderhoud
 7. gebruik van pesticiden op sportvelden, door bedrijven en door verenigingen van eigenaren tegengaan (opnemen in een Algemene Plaatselijke Verordening)
 8. zorgen voor meer goed onderhouden en veilige losloopgebieden en uitlaatvelden voor honden op loopafstand van woningen (met name in Vathorst) lokale burger- en bedrijfsinitiatieven stimuleren die (her-) gebruik van goederen, grondstoffen en voedsel beogen. overlast van houtrook aanpakken door preventieve maatregelen, bemiddeling en handhaving
 9. vanaf 2018 alleen nog gasloze woningen bouwen in Amersfoort
 10. het opwekken van energie door het plaatsen van zonnepanelen op daken bevorderen. Geen windmolens op ons dichtbevolkt grondgebied en ook niet bij de grens met de buurgemeenten.
 11. met betrekking tot afvalverwerking: beter handhaven bij illegale dumping en bij verzamelpunten en een actiever beleid voeren tegen zwerfafval i.s.m. buurten en onderwijs
 12. Een goede balans realiseren tussen bronscheiding en nascheiding van afval en eventueel DIFTAR invoeren nadat omgekeerd inzamelen in de gehele stad is gerealiseerd en geëvalueerd
 13. het project groene schoolpleinen blijven ondersteunen en verder uitbreiden het huidige aantal van 2 openbare watertappunten uitbreiden naar 5, gesitueerd op plaatsen in de stad of wijk waar veel mensen samenkomen (festivals/scholen/sportplekken)
 14. operatie Steenbreek blijven faciliteren: meer groen en minder stenen in woongebieden
 15. wil een integrale visie ontwikkelen over de omgang met een veranderend klimaat
 16. steunt het plan om te komen tot één Nationaal Park voor de Utrechtse Heuvelrug.
 
mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014

Please publish modules in offcanvas position.