Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Motie Amersfoort2014 over onderwijshuisvestingsgelden

Ben StoelingaSchoolbesturen in Amersfoort zijn er helaas niet in geslaagd om samen afspraken te maken over het gezamenlijk beheren van de geldstromen voor groot onderhoud.
Dat was oorspronkelijk wel de bedoeling , maar zo’n anderhalf jaar geleden hebben de schoolbesturen besloten dat buiten de afspraken te laten met de gemeente. Dat is een gemiste kans, omdat juist de samenhang tussen onderhoud, renovatie en nieuwbouw zou zorgen voor integrale aanpak van huisvesting in relatie tot onderhoud. De motie beoogt dat het College alsnog afspraken moet gaan maken met de schoolbesturen over het groot onderhoud.

Motie: Integrale aanpak verhoogt kansen op succesvolle doordecentralisatie

Citaat uit het raadsvoorstel: ‘Doordecentralisatie onderwijshuisvesting’ (nr. 5548154 pagina 7):

De gemeente ontvangt in het Gemeentefonds een (niet geoormerkte) vergoeding van het Rijk om invulling te geven aan haar wettelijke zorgplicht voor onderwijs. Schoolbesturen ontvangen op hun beurt vergoedingen van het Rijk voor hun taken, waaronder het onderhoud van onderwijshuisvesting. Dit stelsel van gescheiden verantwoordelijkheden en geldstromen belemmert het realiseren van integrale huisvestingsoplossingen, door belangenverschillen tussen betrokken partijen. Dit knelt, nu de nadruk steeds meer ligt op integrale afwegingen van huisvestingskosten, gebaseerd op de totale levensduur van maatschappelijk vastgoed. Na de effectuering van de doordecentralisatie kunnen de beslissingen rond vernieuwbouw en (meerjarig) onderhoud beter worden afgewogen, doordat deze budgetten door coöperaties en schoolbesturen in samenhang worden besteed.’

De raad van de gemeente Amersfoort, bijeen in vergadering op 21 november 2017

constaterende dat

1) Uit het bovenstaande citaat blijkt dat het ‘oude’ systeem van gescheiden verantwoordelijkheden en geldstromen (onderhoud bij scholen en huisvesting bij de gemeente) het realiseren van integrale huisvestingsoplossingen belemmert;
2) Uit het citaat blijkt dat de beslissingen rond (ver-)nieuwbouw én (meerjarig) groot onderhoud beter worden afgewogen als deze budgetten door coöperaties en schoolbesturen in samenhang worden besteed;
3) Het helaas niet gelukt is dat de schoolbesturen concrete afspraken hebben gemaakt over de samenvoeging van de financiële geldstromen op het gebied van groot/meerjarig onderhoud én renovatie/ (ver-)nieuwbouw
4) Het onduidelijk blijft wanneer er wel of niet sprake zal zijn van samenvoeging van renovatie/ (ver-) nieuwbouw of groot én meerjarig onderhoud.
5) De schoolbesturen via Collegebericht 2017-159 laten weten dat zij ‘zich niet kunnen vinden in het overdragen van de onderhoudsbudgetten aan de op te richten coöperaties’.

Overwegende dat
1) De gemeenteraad en de schoolbesturen de integrale doelstelling, zoals verwoord in het bovenstaande citaat, onderschrijven;
2) Er in het voorliggende raadsvoorstel alleen concrete afspraken zijn gemaakt over renovatie en
(ver-)nieuwbouw;
3) De kans van slagen groter is bij een integrale aanpak van zowel groot meerjarig onderhoud als renovatie en (ver-)nieuwbouw;

4) De schoolbesturen op 16-11-2017 via het Collegebericht 2017-159 hebben aangegeven dat ‘het onderhoud de nadrukkelijke aandacht heeft’ en dat ‘ ze bereid zijn zo veel mogelijk samen te werken om, ook binnen dit samenwerkingsverband, schaalvoordelen te realiseren’
5) De in het Collegebericht 2017-159 vermelde intenties en waarborgen onvoldoende en te vrijblijvend zijn om de beoogde en gewenste samenhang tussen de budgetten onderhoud en renovatie/(ver-)nieuwbouw daadwerkelijk te garanderen (zie citaat).

draagt het College van B&W op om:
a) Concrete afspraken te maken met de gezamenlijke schoolbesturen over een integrale aanpak (groot meerjarig onderhoud én renovatie/ (ver-)nieuwbouw) om zodoende de kansen te vergroten om de gezamenlijke doelen van gemeente en onderwijs (zie citaat) te kunnen bereiken;
b) Deze afspraken voor 1 maart 2018 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;
c) Deze afspraken na goedkeuring van alle betrokkenen in een overeenkomst vast te leggen en deze toe te voegen aan de raamovereenkomst Doordecentralisatie,

Namens de fractie van:
Amersfoort2014
Ben Stoelinga

team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014