Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Schriftelijke Vragen Extra Subsidie Flint

Ben StoelingaFlint krijgt € 900.000 subsidie extra per jaar, betaalde jarenlang veel té weinig huur en mag van het College afwijken van strenge regels van de accountantscontrole.
Jarenlang heeft Flint zo’n 900.000 euro té weinig aan huur betaald aan de gemeente. Doordat pas vanaf 2018 de wet Markt & Overheid uit 2012 goed wordt toegepast in Amersfoort, heeft het College besloten deze indirecte subsidie aan Flint van € 900.000 vanaf 2018 als directe subsidie te verlenen. Deze constructie is in de begroting 2018-2021 “verstopt” in de programma’s vastgoed en cultuur. Amersfoort2014 vindt het kwalijk dat het College in de afgelopen vier jaar niet in gesprek is gegaan met de gemeenteraad over het feit dat al jarenlang onwettig werd gehandeld door Flint indirect te subsidiëren. Amersfoort2014 vindt het nog kwalijker dat ook voor het structureel verhogen van de subsidie aan de Flint met het substantiële bedrag van 900.000 euro per jaar geen enkel keer is gecommuniceerd met de gemeenteraad voor de presentatie van de begroting 2018-2021.
 
Bovendien heeft het College van B&W te Amersfoort heeft op 4-10-2016 besloten om goedkeuring te verlenen aan Flint om voor de jaarrekening 2017-2017 af te wijken van het geldende controleprotocol voor subsidies en bij de controletolerantie uit te gaan van de daarin genoemde percentages van totale bedrag van de begroting in plaats van het totaalbedrag van de toegekende subsidie. Het argument om dat te doen is volgens het College het voorkomen van veel aanvullende werkzaamheden en daarmee kosten voor Flint. Volgens het College wordt het protocol samen met de Algemene Subsidieverordening binnenkort geactualiseerd en is het de bedoeling om de regels voor de controletolerantie structureel aan te passen. Flint ontvangt jaarlijks vanaf 2018 zo’n € 2.5 mln. subsidie van de gemeente Amersfoort.
Amersfoort2014 vindt het opvallend dat er voor één bedrijf/instelling een afwijking wordt toegestaan bij de controle door de accountant, terwijl alle andere subsidieontvangers/ instellingen/bedrijven zich wel aan de strengen controleregels moeten houden.
 
Door bij de controletolerantie van 1% niet uit te gaan van het verleende subsidiebedrag, maar van de totale begroting wordt automatisch het aantal toegestane/getolereerde afwijkingen (= onnauwkeurigheden) bij de verantwoording van de ontvangen subsidie door Flint verhoogd. Oftewel: door dit collegebesluit neemt de onnauwkeurigheid in de verantwoording van Flint over de ontvangen subsidie toe. Amersfoort2014 vindt dat een zeer ongewenste ontwikkeling, omdat elke cent van dat gemeenschapsgeld goed verantwoord dient te worden!
 
Het bovenstaande is aanleiding tot het stellen van de volgende schriftelijke vragen:

 1. Volgens de Wet Markt & Overheid was het vanaf 1-7-2012 niet toegestaan om via een lage huurconstructie Flint jaarlijks met zo’n € 900.000 indirect te subsidiëren. De gemeente Amersfoort had door een overgangsregeling tot 1-7-2014 de tijd om dat wel goed te regelen, maar dat is in 2014-2015-2016-2017 niet gebeurd.
  Hoe is het mogelijk dat de gemeente Amersfoort vier jaar lang niet gewerkt heeft volgens de Wet Markt & Overheid inzake Flint? Is die situatie ook van toepassing op andere bedrijven/instellingen die indirect werden/worden gesubsidieerd door de gemeente? Zo ja, welke bedrijven/instellingen en hoe is de Wet Markt en Overheid in die gevallen toegepast?

 2. Heeft de gemeente Amersfoort de afgelopen jaren contact gehad met de Autoriteit Consument en Markt over het feit dat de gemeente Amersfoort jarenlang niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen? Zo ja, op welke wijze en kan de gemeenteraad inzage krijgen in die contacten (brieven e.d.)?

 3. Vanaf 2018 ontvangt Flint, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, 900.000 euro structurele subsidie extra bovenop de subsidie van 1,5 mln. die al jaarlijks werd verstrekt. Heeft Flint een schriftelijk onderbouwd subsidieverzoek gedaan voor deze extra structurele subsidie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen wij die aanvraag inzien? Waarom is dat verzoek niet besproken met de gemeenteraad?

 4. Waarom is de gemeenteraad niet eerder uitvoerig en adequaat geïnformeerd over deze jarenlang omissie en is deze structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie van 900.000 ‘verstopt’ in de meerjarenbegroting 2018-2021?

 5. Het argument om de afwijking bij de accountantscontrole voor Flint toe te staan is volgens het College ‘het voorkomen van veel aanvullende werkzaamheden en daarmee kosten voor Flint’. Dat argument geldt natuurlijk ook voor andere vergelijkbare bedrijven en instellingen die verantwoording moeten afleggen over ontvangen subsidies van de gemeente Amersfoort. Waarom wordt er al twee jaar alleen voor Flint een uitzondering gemaakt? Heeft het College ook de andere vergelijkbare instellingen/bedrijven geïnformeerd over de mogelijkheid om af te wijken van het huidige controleprotocol, zodat zij minder acccountantskosten zouden gaan betalen? Zo nee, waarom niet?

 6. Is het College het met Amersfoort2014 eens dat door niet uit te gaan bij de 1% controletolerantie van het verleende subsidiebedrag, maar van de totale begroting (een hoger bedrag dan de verleende subsidie) automatisch het aantal toegestane afwijkingen (= aantal getolereerde onnauwkeurigheden) bij de verantwoording van de ontvangen gemeentelijke subsidie verhoogd wordt (oftewel : de controle van het verstrekte subsidiebedrag aan Flint wordt minder nauwkeurig)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom vindt het College dat een gewenste situatie?

 7. Amersfoort2014 ontvangt graag een overzichtelijk schema (met bedragen) , waarin de vergelijking van beide situaties en de gevolgen van de 1% controletolerantie in relatie tot de onnauwkeurigheid (getolereerde afwijkingen) worden weergegeven. De 1e situatie is: accountant gaat uit van een controletolerantie van 1% van het subsidie-bedrag. De 2e situatie is: de accountant gaat uit van een controlegarantie van 1% van de totale begroting

 8. Volgens het College wordt het protocol samen met de Algemene Subsidieverordening binnenkort geactualiseerd en is het de bedoeling om de regels voor de controle-tolerantie structureel aan te passen. In Nederland is een controletolerantie van 1% gebruikelijk bij overheden voor ontvangen subsidies. Is het College van plan dit percentage te wijzigen? Wat zijn de argumenten daarvoor? Wat gaat het College wijzigen bij de toekomstige structurele wijziging en waarom? Kan Amersfoort2014 inzage krijgen in resultaten van de evaluatie van en de aanleiding voor deze toekomstige aanpassingen? Is de accountant betrokken geweest bij deze wijzigingen en/of aanpassingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft de accountant hierover geadviseerd? Indien ja; Is het College bereid dit advies aan de gemeenteraad toe te sturen?

 9. Wanneer is het College van plan om de gemeenteraad nader te informeren over de gang van zaken van de Flint en het nut en de noodzaak van de voorgenomen aanpassing van het controleprotocol en de gevolgen voor de nauwkeurigheid bij die controles?
 
Ben Stoelinga
Amersfoort2014
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014