Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Zorgen om bescherming persoonsgegevens gemeente Amersfoort

standaard1
Rekenkameronderzoek Bescherming Persoonsgegevens: redelijk positief
Op 25 mei 2021 heeft de Rekenkamer een onderzoek aan de gemeenteraad aangeboden over ‘Bescherming persoonsgegevens’. Dat rapport is op 29 juni 2021 besproken in een Ronde. Uit dat onderzoek blijkt dat het privacybeleid in hoofdlijnen voldoet aan de AVG en dat hier in de praktijk naar wordt gehandeld.
 
 
Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2019-2020: kritisch en veel niet op orde
 
Sinds maart 2018 heeft de gemeente Amersfoort een eigen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Jaarlijks maakt de FG een jaarverslag: zie het document ‘Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2019-2020’. De FG heeft een volstrekt onafhankelijke en autonome positie in het gemeentelijk apparaat. De rol, positie en taken van de FG zijn in de basis wettelijk vastgelegd in de AVG. De FG werkt voor het college van B&W en voor de gemeenteraad. Dit roept de vraag op hoe het college en de gemeenteraad zich verhouden tot autonome en onafhankelijke functionarissen binnen de ambtelijke organisatie en in dit geval ook tot elkaar!
 
In het kritische jaarverslag 2019-2020 van de FG is te vinden hoe de gemeente omgaat met de informatieplicht naar cliënten en op welke wijze er in Amersfoort wordt samengewerkt met andere organisaties bij de uitwisseling van gegevens van cliënten. Uit het jaarverslag van de FG ontstaat een geheel ander beeld over het privacybeleid van de gemeente Amersfoort dan over dezelfde onderwerpen uit het Rekenkameronderzoek: de gemeente Amersfoort heeft drie jaar na de invoering van de AVG nog heel veel niet op orde op het gebied van gegevensbescherming.
 
Opvallend daarbij is dat het gemeentelijk uitgangspunt dat iedere afdeling verantwoordelijk is voor de eigen processen ( en dus ook de verwerking en bescherming van van persoonsgegevens) als een flinke belemmering wordt ervaren door de FG. Daarnaast is de fractie van Amersfoort2014 verbijsterd over de wijze waarop de gemeente Amersfoort omgaat met de zgn. ‘Data Protection Impact Assessments’ (DPIA’s).Voor alle gemeentelijke activiteiten die te maken hebben met gegevensverwerking en gegevensbescherming die een hoog risico in zich hebben, is de gemeente sinds 2018 wettelijk verplicht een DPIA uit te voeren. De FG MOET daar VOORAF eerst een advies over geven. De betreffende actie mag dan ook niet eerder plaatsvinden dan na de uitvoering en vaststelling van de DPIA. In Amersfoort is 50% van alle uitgevoerde DPIA’s tussen 2018 niet volgens de wettelijke regels uitgevoerd en vastgesteld! Dat betekent dat er zo’n 20 gemeentelijke verwerkingen (=activiteiten) inzake bescherming persoonsgegevens ( zoals het plaatsen van camera’s of het te snel vernietigen van dossiers) zijn uitgevoerd die hoogstwaarschijnlijk onwettig zijn. De fractie van Amersfoort2014 vindt dat drie jaar na de invoering van de AVG niet acceptabel!
 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Vraag 1
In de beantwoording van het college van de feitelijke vragen van Amersfoort2014 bij de Jaarstukken 2020 staat op blz. 61:
De DPIA’s uit 2017-2019 die wel zijn uitgevoerd en nog niet zijn vastgesteld, worden ook nog afgerond en allemaal volgens onze gebruikelijke werkwijze ter advisering voorgelegd worden aan de FG’.
 1. Hoe kunnen er reeds 20 DPIA’s zijn uitgevoerd, terwijl er niet voldaan is aan de wettelijke verplichting dat een DPIA in alle gevallen eerst ter advisering moet worden voorgelegd aan de FG, vervolgens moet worden vastgesteld in de organisatie en dan pas ingevoerd mag worden in de gemeentelijke organisatie?
 2. In bovengenoemd citaat staat ‘ volgens onze gebruikelijke werkwijze’. Beseft het college dat deze gebruikelijke werkwijze onjuist is en niet volgens de regels die gelden voor de FG?
 3. Zo nee; waarom niet? Zo ja, wat is de mening van het college over deze handelwijze?
 4. Waarom is 50% van de DPIA’s wel uitgevoerd, maar nog niet vastgesteld?
 5. Op welke wijze en binnen welke termijn gaat het college ervoor zorgen dat vanaf heden alle DPIA’s wel tijdig en volgens de voorschriften worden afgehandeld (dus met FG-advisering en vaststelling vooraf). Graag concrete maatregelen vermelden.
 6. Hoeveel DPIA’s zijn er in de periode 2017-2020 wel uitgevoerd, niet aangemeld ter advisering bij de FG en niet vastgesteld in de organisatie en toch in werking getreden?
 7. Graag ontvangt de fractie van Amersfoort2014 een lijst van wel en nog niet vastgestelde, maar wel uitgevoerde DPIA’s uit de periode 2017-2020 met vermelding van de verantwoordelijk wethouder en of deze verwerking inmiddels wel of niet is ingevoerd in de gemeentelijke organisatie. Is het college hiertoe bereid?
 8. Zo niet, waarom niet? Graag onderbouwd aangeven waarom vraag 1e in strijd zou zijn met het algemeen belang van de gemeente Amersfoort.
 
Vraag 2
In het jaarverslag 2019-2020 van de FG (blz. 2) staat:’ DPIA’s zijn belangrijke gegevensbeschermingstoetsen die volgens de AVG uitgevoerd moeten worden bij hoog risico verwerkingen
 1. Onderschrijft het college deze passage uit het jaarverslag?
 2. Zo ja, op welke wijze gaat het college dan uitvoering geven aan de door de FG gevraagde hoge prioriteit in 2021 (blz. 2 jaarverslag FG)?
 3. Volgens de wethouder (Ronde 29 juni 2021) zijn alle aanbevelingen uit het jaarverslag (blz. 20 t/m 23) van de FG overgenomen door het college en direct verwerkt in het uitvoeringsplan 2021. Is het college bereid om het betreffende collegebesluit en het uitvoeringsplan voor de gemeenteraad bij te voegen bij de antwoorden?
 4. Zo nee, waarom niet?
 
Vraag 3
Citaat uit jaarverslag FG (blz. 4): ‘Bij een té hoog restrisico is de gemeentelijke organisatie verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te consulteren voordat de verwerking mag starten
 1. Hoe vaak is de AP geconsulteerd in de periode 2017 tot heden?
 2. Graag een overzicht van consultaties en de betreffende onderwerpen vanaf 2018
 
Vraag 4
Privacy by design (PbD): Dit betekent dat bij het ontwerpen of een aanbesteding van een proces of systeem gegevensbescherming vanaf het begin al is meegenomen. Volgens de AVG moet de gemeente Amersfoort sinds 2018 voldoen aan de beginselen van PbD.
 1. Voldoet de gemeente Amersfoort sinds 2018 aan dit beginsel?
 2. Graag aangeven hoe vaak en bij welke aanbestedingen en processen dit beginsel is toegepast in de periode 2018-2020?
 3. Waarom, hoe vaak en bij welke aanbestedingen en processen is het beginsel in deze periode niet toegepast door de gemeente Amersfoort?
 4. Wat is daar de oorzaak van en welke portefeuillehouder is hiervoor verantwoordelijk?
 5. Op welke wijze en binnen welke termijn gaat de gemeente Amersfoort wel voldoen aan dit beginsel?
 
Vraag 5
De bewaartermijnen van persoonsgegevens: Op blz. 9 van het jaarverslag van de FG staat vermeld: ‘In de praktijk zijn de bewaartermijnen nog niet volledig doorgevoerd. Het risico is dat de bewaartermijnen niet worden nageleefd’.
 1. Is het college zich bewust van dit risico?
 2. Zo ja, op welke wijze gaat het college om met cliënten die vragen of klachten hebben over de bewaartermijn van hun persoonlijke gegevens (met deze constatering van de FG als gegeven) ?
 3. Wanneer zullen alle bewaartermijnen volledig doorgevoerd zijn in Amersfoort?
 
Vraag 6
Uit het jaarverslag van de FG blz. 12: ‘ Ook is binnen de organisatie nog niet altijd geheel duidelijk wat de precieze rol is van de FG, wat diens taken zijn en wanneer om advies gevraagd dient te worden’.
 1. Hoe is het mogelijk dat na drie jaar de onafhankelijke positie en rol van de FG nog niet duidelijk is binnen de gemeentelijke organisatie? Wat is daarvan de oorzaak?
 2. Wie is hiervoor verantwoordelijk?
 
Vraag 7
Omdat de FG een volstrekt onafhankelijke positie heeft binnen de gemeentelijke organisatie moet het mogelijk zijn dat raadsleden zich rechtstreeks (schriftelijk en/of mondeling) kunnen wenden tot de FG, zeker omdat collegeleden betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor de juiste wijze waarop er met persoonsgegevens wordt omgegaan. Is het college het eens met deze opvatting van Amersfoort2014?
 1. Zo nee, waarom niet?
 2. Hoe verhoudt het college en de afzonderlijke collegeleden zich juridisch en informeel tot de FG? Zijn daar afspraken over gemaakt?
 3. Op welke wijze en door wie wordt de FG aangestuurd en beoordeeld?
 
Vraag 8
Blz. 12 jaarverslag FG:’ De gemeente dient de persoon van wie de gemeente persoonsgegevens verwerkt, zowel actief als passief ie informeren over de verwerkingen die zij doet’.
 1. Het college stelde onlangs in de beantwoording van schriftelijke vragen (2020-052) over de opheffing van het Gemeentelijk Interventieteam in 2018 dat de cliënten destijds niet geïnformeerd behoefden te worden: ‘door de manier waarop trajecten zijn vervolgd was er geen noodzaak cliënten te informeren’. Juist bij het GIT werden volop persoonsgegevens van cliënten uitgewisseld met samenwerkingspartners. Hoe is de passage op blz. 12 van het jaarverslag van de FG te rijmen met uitspraken van het college dat cliënten van het GIT niet geïnformeerd werden bij de opheffing van het GIT?
 2. Is de FG betrokken geweest bij de beantwoording van de schriftelijke vragen 2020-052?
 3. Waarom wel of niet?
 
Vraag 9
Citaat uit het verslag van de FG blz. 13: ‘ Het is nog niet voldoende inzichtelijk op welke wijze betrokkenen (= cliënten) actief geïnformeerd worden’.
 1. Onderschrijft het college deze conclusie van de FG?
 2. Op welke wijze gaat het college per direct uitvoering geven aan het ACTIEF informeren van betrokken zoals de AVG voorschrijft?
 3. Hoe is de verplichting om betrokkenen ACTIEF te informeren te rijmen met de verklaring die het college heeft gegeven over het niet informeren van cliënten over de opheffing van het GIT in 2018 (zie ook de toelichting bij vraag 8a)
 
Vraag 10
Citaat uit het Rekenkameronderzoek ‘Bescherming Persoonsgegevens’ blz. 16: ‘De medewerkers bewaken actief dat deze (ketenpartners) zich conformeren aan de regels/procedures van de gemeente (Amersfoort)'.
Citaat uit het jaarverslag 2019-2020 van de FG blz. 15: ‘Momenteel is niet inzichtelijk met welke partijen de gemeente allemaal samenwerkt en of de juiste afspraken over gegevensbescherming zijn gemaakt’.
Deze twee citaten uit twee rapporten die in dezelfde periode opgesteld zijn, zijn volgens ons in tegenspraak.
 1. Is het college het eens met deze constatering van de fractie van Amersfoort2014?
 2. Zo niet, graag toelichten
 3. Zo ja, hoe is dit te verklaren?
 4. Welk citaat komt overeen met de werkelijke situatie?
 5. Wat gaat het college doen om dit probleem wel inzichtelijk te krijgen?
 
Vraag 11
Citaat uit het Rekenkameronderzoek ‘Bescherming Persoonsgegevens’ blz. 14-15: ‘Medewerkers van de gemeente zijn bekend met (privacy-) beleid en leven dit na
Citaat uit het jaarverslag 2019-2020 van de FG blz. 13: ‘Er is weinig zicht op afhandeling van persoonsgegevens doordat afdelingen binnen de gemeente zelfstandig werken’.
Deze twee citaten uit twee rapporten die in dezelfde periode opgesteld zijn, zijn volgens ons in tegenspraak.
 1. Is het college het eens met deze constatering van de fractie van Amersfoort2014?
 2. Zo niet, graag toelichten
 3. Zo ja, hoe is dit te verklaren?
 4. Welk citaat komt overeen met de werkelijke situatie?
 5. Wat gaat het college doen om dit probleem aan te pakken?

 

 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014