Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Het Verborgen Team

standaard1

Op 19 maart 2021 heeft de fractie van Amersfoort2014 schriftelijke vragen ( 2021-052) gesteld over het wel of niet bestaan van het Gemeentelijk Interventie Team (GIT), opgericht in 2013 per collegebesluit. Het GIT deed samen met andere partners ( waaronder woningcorporaties) fraudeonderzoek en wisselde op basis van een convenant persoonlijke gegevens uit.

Op 11 mei 2021 heeft het college deze schriftelijke vragen beantwoord. Deze antwoorden hebben de onduidelijkheid over het wel of niet van het bestaan van het GIT alleen maar vergroot!

Volgens het college ( 11 mei 2021) is het GIT in 2018 opgeheven als gevolg van de invoering van de AVG. Gegevens delen met o.a. woningcorporaties was daardoor niet langer mogelijk. Toch schrijft het college: ‘ dit betekent niet dat de samenwerking volledig is gestopt. De werkprocessen worden nu uitgevoerd op basis van andere afspraken’.  

De opheffing van het GIT is echter niet bekrachtigd d.m.v. een collegebesluit. ‘Maar’, zegt het college ‘omdat ‘Het GIT’ zodanig was ingeburgerd in Amersfoort en daarbuiten wordt de term wel nog steeds gebruikt’.  Het college vond het, om voor ons nog steeds onduidelijke redenen, niet nodig om in de periode 2018 tot op heden de gemeenteraad hierover te informeren. Ook vond het college het niet nodig om cliënten daarover te informeren omdat ‘ het informeren niet nodig was door de manier waarop de trajecten zijn vervolgd’.

 

De fractie van Amersfoort2014 is verbijsterd over deze gang van zaken:

 • Het GIT is in 2018 niet opgeheven door een collegebesluit, het bestaat dus juridisch nog;
 • Het begrip GIT wordt echter door de gemeente Amersfoort tot op heden ( drie jaar lang) gewoon gebruikt in documenten en in gesprekken en correspondentie met cliënten;
 • Het college vindt het blijkbaar niet nodig om aan haar informatieplicht( !) te voldoen: de gemeenteraad had o.i. tijdig en adequaat geïnformeerd moeten worden over dit soort belangrijke besluiten;
 • Doordat de samenwerking met de externe partijen via werkprocessen bij fraudeonderzoek wel zijn voortgezet na de opheffing in 2018 is er mogelijk sprake geweest van handelingen die geen juridische grondslag hadden.

De fractie van Amersfoort2014 doet met deze tweede serie schriftelijke vragen over het GIT nogmaals een poging om helderheid te krijgen over de zeer discutabele handelwijze van het college bij de opheffing van het GIT in 2018.

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Vraag 1
Uit de antwoorden van het college van 11 mei 2021: ‘De samenwerking op grond van het GIT-convenant 2013 is om die reden ( invoering AVG) destijds in 2018 beëindigd. Dit betekent niet dat de samenwerking volledig is gestopt’.

 1. Hoe is het mogelijk dat er door de gemeente vanaf 2018 tot op heden met cliënten wordt gesproken over het in 2028 opgeheven GIT en dat in brieven aan cliënten en gesprekken met cliënten en in officiële gemeentelijke documenten (zie o.a.  RIB 2020-031) het GIT nog steeds wordt benoemd als een bestaand interventieteam?
 2. Het GIT is op 10-7-2013 door een collegebesluit ingesteld. Op welke juridische grondslag (een collegebesluit ?) is het GIT in 2018 opgeheven?
 3. Als er geen besluit aan de opheffing ten grondslag ligt, bestaat volgens Amersfoort2014 het GIT nog steeds in juridische zin.
 4. Is deze opvatting juist?
 5. Zo nee, waarom niet?
 6. Wat  betekent dit juridisch voor alle activiteiten die door het GIT zijn uitgevoerd tussen 2018 en heden?
 7. Amersfoort2014 krijgt graag inzage in het officiële document dat gaat over het opheffingbesluit van het GIT.

 

Vraag 2
In de antwoorden van 11 mei 2021 wordt voor de juridische grondslag gewezen op het RIEC: samenwerkingsvoorwaarden tussen overheidsinstanties inzake de gegevensuitwisseling van de georganiseerde misdaad (ondermijning).Het GIT werkt echter ook samen met organisaties, zoals woningcorporaties, die niet onder het RIEC vallen.

 1. Zijn er in de periode 2018 tot op heden in de voortgezette ‘werkprocessen’ gegevens van cliënten uitgewisseld tussen gemeente (bijv. door sociaal rechercheurs) en de woningcorporaties?
 2. Zo ja, hoe vaak is dat voorgekomen? Op welke juridische basis ( anders dan RIEC of het GIT-convenant van 2013) is dat dan gebeurd? Zo ja, is door deze handelwijze de wet overtreden?
 3. Amersfoort2014 wil graag inzage in de juridische basis die gold voor de sociaal rechercheurs in de periode 2018 tot op heden bij fraudeonderzoek in samenwerking met woningcorporaties?

 

Vraag 3
De informatieplicht van het college:

 1. Waarom heeft het college in 2018 de gemeenteraad niet direct geïnformeerd over de opheffing van het GIT (graag onderbouwen met argumenten omdat het college ongevraagd en gevraagd alle informatie moet verstrekken aan de gemeenteraadsleden die alle informatie nodig hebben om hun raadswerk goed te kunnen doen)?
 2. Doordat het college drie jaar heeft verzuimd de gemeenteraad in te lichten is er een periode van drie jaar geweest waarin deze onduidelijke GIT-situatie heeft kunnen voortwoekeren. Wie is hiervoor binnen het college verantwoordelijk voor geweest?

 

Vraag 4
Informeren van cliënten:
Het college schrijft op 11 mei 2021 dat het niet nodig was cliënten die onder het GIT vielen in de periode 2018 tot heden te informeren over de opheffing van het GIT door ‘ de manier waarop trajecten zijn vervolgd’.

 1. Wat bedoelt het college met de zin: ‘door de manier waarop trajecten zijn vervolgd’ in relatie tot de reden om de cliënten NIET te informeren?
 2. Volgens Amersfoort2014 moeten cliënten ALTIJD worden geïnformeerd over wijzigingen in de gemeentelijke organisatie als zij daar direct mee te maken hebben. Is het college het daarmee eens?
 3. Zo nee, waarom niet?
 4. Zo ja, waarom zijn die cliënten dan niet geïnformeerd?
 5. Wie is binnen het college verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan cliënten over het GIT?
 6. Amersfoort2014 vindt het de hoogste tijd dat de term GIT per direct wordt geschrapt en dat dit breed gecommuniceerd met de organisatie, de samenwerkende partners, de gemeenteraad en de cliënten. Is het college het eens met deze opvatting van Amersfoort2014?
 7. Zo nee, waarom niet?
 8. Zo ja, op welke termijn wordt dit geregeld?

 

Vraag 5
Verzoek om inzage GIT-dossier:

 1. Is het college bereid om de gemeenteraad volledig inzage te geven ( indien noodzakelijk vertrouwelijk als de privacy in geding is) in alle GIT-documenten  (beleidsstukken, evaluaties, e-mails, juridische adviezen en verslagen van overleggen met samenwerkingspartners) in de periode 2013 tot heden?
 2. Zo nee, waarom niet? Oftewel: welk algemeen belang wordt er geschaad als deze informatie niet wordt verstrekt aan de gemeenteraad?

 

Vraag 6
Reflectie van het college:

 1. Hoe kijkt het college terug op de gang van zaken rondom de opheffing van het GIT met de kennis van nu en wellicht met enig voortschrijdend inzicht?
 2. Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat er beter wordt omgegaan met de informatieplicht aan de gemeenteraad?
 3. Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat betrokken cliënten uit de periode 2028 tot op heden goed geïnformeerd worden over het GIT en dat er met hen gecommuniceerd wordt over de persoonlijke gevolgen die dit voor hen heeft gehad.

 

 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014