Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

WOB-verzoek Behoud over de Laak

standaard1
Op 24 oktober 2020 heeft het bestuur van de stichting ‘Behoud over de Laak’ een WOB-verzoek ingediend inzake de ruimtelijke ontwikkelingen Vathorst Noord met het verzoek alle informatie te verschaffen over de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2021.
 
Op basis van de toegezonden stukken met het informatieverzoek met zaaknummer 1379847 heeft de stichting de gemeente Amersfoort om aanvullende documenten verzocht. Het onderzoek naar de aanvullende documenten is afgerond. De gemeente Amersfoort heeft de gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten op 4 mei 2021 aan de stichting verzonden.
 
Na een grondige bestudering van alle aangeleverde informatie blijven er voor Amersfoort2014 een aantal zaken onduidelijk en/of onbeantwoord.
 
Vraag 1
Uit de geleverde WOB-stukken blijkt dat raadslid A. Janssen (GroenLinks) op 16 februari 2018 Whatsapp-contact heeft gehad met ”Hans” (WOB-stuk nr. 1055).
Vraag A. Janssen: “Hoi Hans nog een vraag: wanneer heeft <…> voor het eerst met de gemeente gesproken over een daadwerkelijk plan voor zonnevelden in Vathorst?
Antwoord ”Hans”: “Dat was einde voorjaar 2015. Exacte datum weet ik niet.
 
Vervolgens dienen GroenLinks, D66 en PvdA schriftelijke vragen in op 20 februari 2018:
Vraag 6: “Op welk moment is voor het eerst gesproken met Profin bv. over mogelijke ontwikkeling van zonnevelden in Vathorst?
Antwoord College: “Na het Raadsbesluit over het haalbaarheidsonderzoek van 23 mei 2017 is voor het eerst met Profin bv. gesproken over hun concrete plan voor zonnevelden.
 
Uit bovenstaande blijkt dat toenmalig raadslid en huidig wethouder Janssen op de hoogte was van het feit dat einde voorjaar 2015 voor het eerst gesprekken waren gevoerd tussen Profin bv. en de gemeente Amersfoort over de zonnevelden in Vathorst-Noord en dat zij vervolgens met deze wetenschap die vraag nog eens formeel schriftelijk heeft gesteld aan het College en blijkbaar tevreden was met het aantoonbaar onjuiste antwoord van het College aan de Raad.
 
 1. Graag een verklaring van het College waarom zij op deze onverklaarbare wijze heeft gehandeld.
 2. Hoe is het verschil in antwoord van ”Hans” te verklaren ( namelijk: óf einde voorjaar 2015 óf na 23 mei 2017)?
 3. Wie is verantwoordelijk voor deze tegenstrijdige en dus onjuiste informatieverstrekking aan raadslid Janssen in het bijzonder en de gemeenteraad in de breedte?
 4. Wat is het oordeel van het college over deze wijze van informatieverstrekking van “Hans” in het Whatsapp-bericht van 16 februari 2018?
 
Vraag 2
Uit WOB-stuk nr. 264 blijkt dat op 2 mei 2018 een agenda en uitnodigingstekst is gestuurd voor een meeting OBV/Vathorstbeheer en Profin bv. In het tweede WOB-verzoek heeft de stichting de notulen opgevraagd. Het antwoord van de gemeente op dit verzoek was: ‘De gemeente heeft geen notulen.’
 
 1. Hoe is het mogelijk dat er van zo’n formele bijeenkomst geen verslag(-je) is of notulen zijn?
 2. Heeft een van de twee andere partijen een verslag gemaakt?
 3. Zo ja, heeft de gemeente hiervan een afschrift ontvangen?
 4. Zo ja, waarom is dat afschrift niet ter beschikking gesteld aan de WOB-verzoeker en is het college bereid dit verslag alsnog ter inzag te leggen voor de gemeenteraad?
 
Vraag 3
Uit WOB-stuk nr. 1097 blijkt dat de gemeente op 26 juli 2018 een brief heeft gestuurd aan <…> met de bevestiging dat de aanvraag zonnepark Over de Laak is ingetrokken. Amersfoort2014 vindt de volgende passage in vernoemde de brief zeer bijzonder: “In overleg met onze directeur, dhr. Kamphorst, van de gemeente is op 13 juli 2018 ter sprake gekomen dat deze aanvraag van 6 februari 2018 in deze vorm niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen tot een vergunning zal kunnen leiden.”
 
 1. Welke argumentatie heeft dhr. Kamphorst gehanteerd om tot een dergelijke voorspelling te komen?
 2. Is er een verslag van het overleg met dhr. Kamphorst en Profin bv. over de argumenten die door dhr. Kamphorst gehanteerd zijn?
 3. Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag inzage in dat verslag.
 4. Hoe kan een dergelijke voorspelling ambtelijk worden gedaan terwijl de Wabo-procedure al was gestart? Oftewel: Waarom heeft dhr. Kamphorst in het gesprek van 13 juli 2018 op terugtrekking van de vergunning aangestuurd en is niet gekozen voor voortgang van de formele Wabo-procedure in de Raad, waar de formele besluitvorming hoort (stadium: verklaring van geen bezwaar)?
 
Vraag 4
Uit het WOB-stuk nr. 1075 blijkt dat er op 18 juli 2019 op bestuurlijk niveau het volgende conceptvoorstel ligt: “Vathorst Over de Laak: Een aantrekkelijk groen-recreatief gebied gecombineerd met goed ingepaste zonnevelden.” Deze notitie is niet door het College of de Raad vastgesteld. De pagina’s 10, 11 en 12 zijn geheel weggelakt. De stichting heeft in haar tweede WOB-verzoek een weergave gevraagd van deze bladzijden; anders een motivatie waarom die pagina’s zijn weggelakt. Het antwoord van de gemeente: “Het betreft hier financiële gegevens waarvan de openbaarmaking de juridische en financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden.”
 
 1. Amersfoort2014 verneemt graag van het college waardoor de juridische en financiële positie van de gemeente Amersfoort beïnvloed kan worden bij openbaarmaking van de betreffende juridische en financiële gegevens.
 2. Is het college bereid om Amersfoort2014 op korte termijn inzage te verstrekken in deze weggelakte stukken?
 3. Zo nee, waarom niet?
 
Vraag 5
Uit de geleverde WOB-documentatie blijkt dat er intensief contact en correspondentie is geweest tussen de gemeente Amersfoort en Profin bv. De meest recente correspondentie gaat over de vraag of Profin bv. formeel een voorkeurspositie heeft voor het (in de toekomst) eventueel plaatsen van zonnevelden in Over de Laak. De gemeente geeft in de WOB-stuk nr. 193 aan juridisch advies in te winnen om jegens Profin bv. daar uitsluitstel over te geven. De gemeente Amersfoort is niet van plan de uitkomst van dit juridisch onderzoek openbaar te maken omdat volgens de gemeente het belang van deze openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van vertrouwelijkheid.
 
 1. Citaat: ‘het belang van deze openbaarmaking weegt niet op tegen het belang van vertrouwelijkheid’. Kan het college deze wonderlijke zin nader verklaren?
 2. Welk belang van de gemeente wordt geschaad door de openbaarmaking van dit juridische onderzoek?
 3. Amersfoort2014 wil z.s.m. inzage dit onderzoek. Is het college daartoe bereid?
 4. Zo nee, waarom niet ( zie ook vraag 5b)?
 5. Is het College het met de fractie van Amersfoort2014 eens dat het voor de gemeenteraad, in haar controlerende rol, van groot belang is dat openbaarmaking van dit juridisch advies erg groot is, omdat dit betrokkenen helderheid verschaft in de eventuele formele toezeggingen die het College heeft gedaan?
 6. Zo nee, waarom niet?
 7. Is het College het eens met de fractie van Amersfoort2014 dat de Raad zodanig dient te worden geïnformeerd dat zij kan beoordelen of hier sprake is van verstrengeling van belangen en/of wederzijdse verplichtingen?
 8. Zo nee, waarom niet?
 
Vraag 6
Uit de geleverde WOB-documentatie blijkt dat Profin bv. een zgn. ‘feitenonderzoek’ heeft uitgevoerd (WOB-stuk 967). Er is volgens Profin bv tussen Profin bv. en de gemeente afgesproken dat beide partijen de feiten van de afgelopen jaren op een rijtje zouden zetten. Het antwoord van de gemeente: “De gemeente heeft geen feitenonderzoek gedaan. Alle documenten zijn verstrekt of openbaar.”
 
 1. Is met Profin bv. afgesproken dat beide partijen een feitenonderzoek zouden doen?
 2. Zo ja, waarom heeft de gemeente Amersfoort zich dan niet gehouden aan de afspraak met Profin om de feiten op een rijtje te zetten?
 3. Is het college in het bezit van het feitenonderzoek door Profin bv.?
 4. Zo ja, waarom heeft de gemeente dat niet gemeld aan de WOB-verzoekers?
 5. Zo ja, Amersfoort2014 wil graag z.s.m. inzage in dit feitenrelaas van Profin bv. Is het college daartoe bereid?
 6. Welk gemeentelijk belang wordt geschaad door het betreffende feitenrelaas van Profin bv. niet openbaar te maken?
 
Sieta Koet
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014