Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Waarom werd de Stichting Amerena ineens opgeheven?

Amarena
Op 12 januari 2021 heeft de fractie van Amersfoort2014 een informatieronde georganiseerd over het samenwerkingsmodel Amerena n.a.v. het eindverslag van onderzoeksbureau KokxDeVoogd.

Wethouder verzuimde om relevante informatie te verstrekken in de Ronde van 12-1-2021
In deze Ronde heeft ondergetekende gevraagd aan de wethouder wat de reden was dat de Stichting Amerena in september 2020 zo plotseling werd opgeheven. De Stichting Amerena had tot doel om:

1) een weerstandsfonds te beheren ten behoeve van het faciliteren en stimuleren van activiteiten (P3);
2) het beheren, ontwikkelen en exploiteren van de sportkaart Amerena;
3) het bouwen en het bewaken van het merk Amerena.

Zowaar een cruciale en belangrijke speler in het ontwikkelde samenwerkingsmodel
dat in de jaren 2016-2019 is opgesteld door de betrokkenen onder begeleiding van adviesbureau ABCNOVA.
 
In de Ronde van 12 januari 2021 gaf de wethouder geen antwoord op de vraag van ondergetekende waarom het bestuur van de Stichting Amerena zo ineens had besloten om de Stichting op te heffen. De wethouder verwees mij naar de Stichting Amerena. Ik moest dus zelf maar gaan uitzoeken waarom de Stichting Amerena zo ineens was opgeheven.
 
Uit navraag bij de Stichting Amerena blijkt later dat de wethouder al op dinsdagavond 22 september 2020 om 19.35 uur een officiële brief (per email) heeft ontvangen van de Stichting Amerena, waarin uitvoerig vermeld staat waarom de Stichting per direct werd opgeheven (deze brief is als bijlage bijgevoegd). Deze email/brief is o.a. aan alle voorzitters van de samenwerkingspartners toegestuurd, aan de wethouder, aan de drie ambtelijke medewerkers van de gemeente Amersfoort en de SRO. Uit deze brief én uit de subsidieverantwoording van de Stichting Amerena van 27 oktober 2019 blijkt namelijk dat voornamelijk de gemeente Amersfoort en de SRO de Stichting Amerena flink in de steek hebben gelaten en verzuimd hebben om op een constructieve wijze met de Stichting Amerena samen te werken en te communiceren. Zo heeft de Stichting Amerena herhaaldelijk aangedrongen op separaat overleg met de gemeente/de wethouder over de verstoorde verhoudingen, maar daar is nooit op gereageerd door de gemeente/wethouder (zie verder vraag 5)
 
De fractie van Amersfoort2014 kan niet anders dan concluderen dat de wethouder sport daardoor heeft verzuimd om de gemeenteraad op 12 januari 2021 in een openbare Rondebijeenkomst adequaat te informeren over zowel de ontvangen brief van de Stichting Amerena van 22 september 2020 als de inhoud ervan. Deze handelwijze roept vragen op.
 
‘Opmerkelijke’ ambtelijke vraag vanuit het gemeentehuis
In de aan Amersfoort2014 verstrekte documenten/e-mails van de Stichting Amerena trof Amersfoort2014 een bijzonder e-mailbericht aan, dat verzonden was op 3-3-2020 om 10.01 uur door een ambtenaar van de gemeente Amersfoort aan de voorzitter van de Stichting Amerena.
 
Citaat uit deze email: ‘In de nieuwe set schriftelijke raadsvragen wordt nogmaals gevraagd naar de verantwoording. Wanneer we de huidige verantwoording aanleveren vermoeden we nieuwe raadsvragen, mogelijk negatieve publiciteit en daar zijn geen van de partijen bij gebaat. Is het mogelijk de aangepaste beantwoording aan te leveren voor volgende week vrijdag 13 maart? Hoor graag je reactie’.
 
Uit deze email van 3-3-2020 (in het bezit van Amersfoort2014 met naam en toenaam) blijkt dat een ambtelijk medewerker bij de voorzitter van de Stichting Amerena aandringt om de toen voorliggende subsidieverantwoording, waar de fractie van Amersfoort2014 twee keer schriftelijk om gevraagd heeft, AAN TE PASSEN om nieuwe raadsvragen en mogelijke negatieve publiciteit te voorkomen. Dit ambtelijk verzoek roept vragen op bij de fractie van Amersfoort2014
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden
 
Vraag 1
 1. Waarom heeft de wethouder in de Ronde van 12-01-2021 geen adequate informatie verstrekt over het waarom van de plotselinge opheffing van de Stichting Amerena, terwijl hij al maanden in bezit was van de brief van de Stichting Amerena van 22-9-2019 met een toelichting op de opheffing van de Stichting Amerena?
 2. Wat is de mening van het College over deze handelwijze van de wethouder door geen inlichtingen te verstrekken in een openbare bijeenkomst, zodat het raadslid vervolgens zelf navraag moet gaan doen bij de Stichting Amerena?  
 
Vraag 2
De wethouder sport en drie ambtelijke medewerkers hebben de betreffende brief/e-mail op 22 september 2020 ontvangen.
 1. Heeft de wethouder deze brief daarna besproken met de ambtelijk medewerkers?
 2. Zo ja, wanneer?
 3. Zo ja, is daar verslag van gemaakt?
 4. Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag inzage in het verslag?
 5. Met welke samenwerkingspartners is deze brief wel besproken en wanneer? Graag verslagen daarvan.
 
Vraag 3
In de brief van de Stichting Amerena van 22 september 2020 wordt aangegeven dat het bestuur van de Stichting Amerena zich in de steek gelaten voelt door de partners in de samenwerkingsgedachte van Amerena ‘aan wie het het meest voorhanden was om voorop te lopen in de Amerena gedachte van samen’. Een van die partners die hen namelijk flink in de steek liet, was de gemeente.
 1. Waarom heeft de wethouder de gemeenteraad in de Ronde van 12-1-2021 niet geïnformeerd over de rol die de gemeente heeft gespeeld bij de opheffing van de Stichting Amerena?
 2. Waarom vond de wethouder dat geen relevante informatie?
 
Vraag 4
De Stichting Amerena laat in de aanbiedingsbrief bij de subsidieverantwoording van 27 oktober 2019 (bijna een jaar voor de opheffingsbrief van 22-9-2020) het volgende weten op blz. 2: ‘Voor de goede orde en volledigheid willen we benadrukken dat we als bestuur van de Stichting Amerena al geruime tijd met u als gemeente, dan wel uw ambtenaren in gesprek proberen te komen , niet alleen over de verleende subsidie voor het weerstandfonds, maar ook over de merkopbouw en merkbewaking Amerena…’. Tot nu toe heeft u ons verzoek tot nader overleg…..tot nader orde opgeschort’. Verschillende brieven per email (zoals de email van 4-6-2019) liet u feitelijk onbeantwoord. Onze laatste oproep tot overleg met de gemeente dateert van 2-7-2019.’
 
Hieruit blijkt dat de gemeente de Stichting Amerena vanaf medio 2019 flink in de steek heeft gelaten en niet op hun verzoek is ingegaan om SEPARAAT met de gemeente in overleg te treden.
 1. Hoe vaak heeft de gemeente SEPARAAT overleg gevoerd met het bestuur van de Stichting Amerena in de periode mei 2019 tot de opheffingsbrief van 22-9-2020?
 2. Indien er geen separaat overleg is geweest: wat was daarvan de reden?
 3. Hoe vaak heeft de Stichting Amerena per email gevraagd om separaat overleg met de gemeente? Hoe vaak is daarop (niet) geantwoord?
 
Vraag 5
In het rapport van KokxDeVoogd wordt er door de verschillende samenwerkende partners nogal negatief gereageerd op de rol die de SRO heeft gespeeld, vaak ook in relatie tot de Stichting Amerena: de SRO stelde zich vaak concurrerend op, was niet open, lag vaak dwars en werkte stagnerend. De onderzoekers KokxDeVoogd concludeerden zelfs: ‘de SRO vertoonde geen op samenwerking gericht houding’! De SRO is, in tegenstelling tot de betrokken verenigingen en stichtingen een professionele organisatie, waarvan verwacht mag worden dat die in zo’n complex samenwerkings-model het voortouw neemt in plaats van het vertonen van een tegenwerkende houding. Bovendien is de gemeente Amersfoort ook nog eens aandeelhouder en opdrachtgever van de SRO.
 1. Wat heeft de gemeente Amersfoort, als aandeelhouder en opdrachtgever, gedaan om de SRO in de afgelopen jaren te bewegen om een positievere houding aan te nemen in de samenwerking met de Amerenapartners en de Stichting Amerena in het bijzonder?
 2. Hoe vaak is daarover gesproken met de SRO?
 3. Zijn er verslagen van deze overleggen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de gemeenteraad inzage krijgen in deze verslagen?
 4. Op welke wijze gaat de gemeente ervoor zorgen dat de SRO in het nieuwe traject zich positiever gaat opstellen in de samenwerking?
 5. Welke afspraken zijn daarover gemaakt tussen de gemeente en de SRO? Graag inzage in deze afspraken tussen de gemeente en de SRO.
 
Vraag 6
Amersfoort2014 trof in de door de Stichting Amerena verstrekte e-mails aan de fractie van Amersfoort2014 ook nog een e-mailbericht aan, dat verzonden was op 3-3-2020 om 10.01 uur door een ambtenaar van de gemeente Amersfoort aan de voorzitter van de Stichting Amerena. Citaat: ‘In de nieuwe set schriftelijke raadsvragen wordt nogmaals gevraagd naar de verantwoording. Wanneer we de huidige verantwoording aanleveren vermoeden we nieuwe raadsvragen, mogelijk negatieve publiciteit en daar zijn geen van de partijen bij gebaat. Is het mogelijk de aangepaste beantwoording aan te leveren voor volgende week vrijdag 13 maart? Hoor graag je reactie’.
 
In de betreffende email stelt de ambtelijk medewerker voor om de subsidieverantwoording van de Stichting Amerena AAN TE PASSEN.
 1. Zijn er in die periode ook andere e-mails gewisseld tussen de gemeente (bestuur en/of ambtenaren) en de Stichting Amerena over de aanpassing van de subsidie-verantwoording?
 2. Zo ja, dan wil de fractie van Amersfoort2014 graag inzage in alle emailwisselingen tussen de gemeente en de Stichting Amerena in de periode augustus 2018 en 27 oktober 2020.

  De ambtelijk medewerker schrijft in de betreffende email; ‘als we de huidige verantwoording aanleveren vermoeden we nieuwe raadsvragen, mogelijk negatieve publiciteit en daar zijn geen van de partijen bij gebaat’.

 3. Waarom vermoedde de ambtelijk medewerker nieuwe raadsvragen als de toen voorliggende subsidieverantwoording (3-3-2020) zou worden geopenbaard?
 4. Over welke delen van de toen voorliggende subsidieverantwoording (3-3-2020) ging dat en waarom zouden deze dan nieuwe raadsvragen oproepen?
 5. Graag inzage in de toen voorliggende (3 maart 2020) tekst en de daarna aangepaste tekst van de subsidieverantwoordingen; oftewel de aangebracht aanpassingen.
 6. Waarom waarschuwt de ambtelijke medewerker van de gemeente Amersfoort een subsidieontvanger voor schriftelijke vragen van een gemeenteraadslid?
 7. Waarom zou de voorliggende subsidieverantwoording die toen op 3 maart 2020 in het bezit was van de ambtelijk medewerker ‘mogelijk negatieve publiciteit’ opleveren volgens de ambtelijk medewerker? Graag een duidelijke toelichting.
 8. Wat is de mening van de wethouder over het e-mailtje van 3-3-2020 van de ambtelijk medewerker?
 
Vraag 7
In de Ronde van 12-1-2021 is toegezegd dat de gemeenteraad inzage krijgt in het nieuw afgesloten convenant. Wanneer is dit in te zien?
 
 
 
Bijlage: Brief van de Stichting Amerena; per email gestuurd aan de wethouder op 22-9-2020 19.35 uur

Samenwerkingspartner Amerena
t.a.v. het bestuur / directie per email
 
Amersfoort, 22 september 2020
 
Onderwerp: beëindiging Stichting Amerena en beëindiging Samenwerkingsovereenkomst Amerena
 
Beste Amerena partners,
 
Ondanks onnoemelijk veel inzet en veel positieve energie, zijn we binnen Amerena aangelopen tegen de muren van onmacht en soms pure onwil.
Het doet ons verdriet dat het faciliterende karakter van Stichting Amerena en ook haar bestuursleden niet als zodanig is erkend en herkend. We hebben met ontzettend veel energie muren proberen te verzetten, om samen een bruisend Amerena neer te zetten. Een Amerena dat een “thuis” is voor alle mensen en alle organisaties die in de accommodatie hun thuisbasis vinden.
 
We zijn tot de conclusie gekomen dat we daar ondanks al onze energie en goede bedoelingen niet verder in komen. Sterker, de risico’s van omgang met stromen persoonsgegevens, stromen financiën en andere operationele zaken zoals de nog steeds niet functionerende sportkaartgedachte met een eigen online omgeving voor iedere sporter die in Amerena gezond en fit wil blijven ofwel zijn prestaties wil verbeteren, zijn onverantwoord geworden voor een vrijwillig bestuur. En ja, we voelen ons als bestuur in de steek gelaten door de partners in de samenwerkingsgedachte van Amerena aan wie het het meest voorhanden was om voorop te lopen in de Amerena gedachte van “samen”.
 
Het één en ander heeft ons als bestuur er toe doen besluiten Stichting Amerena op te heffen. Dat betekent dat wij als voltallig bestuur unaniem hebben besloten Stichting Amerena te ontbinden en per direct onze taken te staken, waaronder die richting Operationeel Team en Programmatafel. Eén en ander houdt eveneens in dat – nu Stichting Amerena niet langer meer zal bestaan – Stichting Amerena geen onderdeel meer is van de Samenwerkingsovereenkomst Amerena.
 
De komende periode tot 31 december 2020 zullen wij lopende zaken afhandelen en afwikkelen over welke afwikkeling wij u apart zullen informeren. Nieuwe taken of opdrachten worden niet meer uitgevoerd. Dat betekent dat per 1 januari a.s. Stichting Amerena ter ziele is.  
 
We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Amerena
 
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014