Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Autoluwe binnenstad (2): Verkeersafwikkeling Westsingel levensgevaarlijk!

westsingelOp 3-12-2019 heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met raadsvoorstel ‘De Amersfoortse binnenstad autoluw’. In de mede door Amersfoort2014 ingediende motie en aangenomen motie 2019-199M wordt het college opgedragen onderzoek te verrichten om de voetgangers op de Varkensmarkt ruim baan te geven met nadrukkelijk de opdracht dat dit zonder nadelige bijeffecten moet plaatsvinden. Daarover is een RIB verschenen op 18 mei 2020 met een uitgebreide toelichting in bijlage 2 over de verkeersafwikkeling Westsingel-Varkensmarkt. Ook heeft het college twee verkeersbesluiten genomen op 18-3-2020 en 1-10-2020.
 
Inmiddels is het de fractie van Amersfoort2014 duidelijk geworden uit signalen van bewoners van de Westsingel dat er wel degelijk zeer nadelige en levensgevaarlijke bijeffecten optreden bij de door het college vastgestelde verkeersafwikkeling op de Westsingel tussen de Varkensmarkt en de Molenstraat. Ter hoogte van Westsingel nr. 4 wordt richting de Varkensmarkt een ‘doorrijverbodsbord’ voor auto’s geplaatst (zie verkeersbesluit van het college d.d. 1-10-2020). Hierdoor zullen bestelbusjes en kleine vrachtwagens van bezorgdiensten op de Westsingel moeten keren om terug te rijden (of nog erger: achteruit moeten rijden) naar de Molenstraat
 • terwijl er van twee kanten fietsen en brommers rijden; het is een zeer drukke fiets-brommerroute;
 • terwijl er voetgangers lopen op het smalle trottoir op deze drukke looproute van en naar de winkelstraat en het OLV-plein;
 • terwijl de lange vrachtwagen van de COOP regelmatig langdurig stilstaat midden op de Westsingel voor laden en lossen;
 • terwijl er vrachtverkeer komend uit vanuit de Hellestraat en vanaf de Utrechtsestraat via de Westsingel naar de Molenstraat wordt geleid;
 • terwijl er auto’s in en uit de parkeergarages rijden van appartementencomplexen in twee richtingen.
De fractie van Amersfoort2014 heeft gesproken met de bestuurder van een kleine ‘Cool Blue-vrachtwagen’(zie bijgevoegde foto) die meldde dat keren op de 3,30 meter brede rijbaan van de Westsingel onmogelijk was vanwege de veel te smalle rijbaan, het voetpad, de aan twee kanten rijdende auto’s, fietsers en brommers en wandelaars. Achteruit rijden om weer de Molenstraat in te kunnen rijden vond hij onverantwoord. Hierdoor gaan volgens de chauffeur levensgevaarlijke situaties ontstaan. Terwijl Amersfoort2014 buiten in gesprek was met de bewoners probeerde een bestuurder van een verdwaalde personenauto om te draaien op de Westsingel, waardoor er voor onze ogen fietsers/brommers en wandelaars ernstig werden gehinderd en er flinke en hoorbare irritatie ontstond bij een fietser!
 
Sinds enkele maanden hebben enkele bewoners van de Westsingel het probleem voorgelegd aan de gemeente. Zij kregen in november 2020 te horen dat de nieuwe verkeerssituatie op de Westsingel per 4-1-2021 niet veranderd zou worden, omdat het college zo weinig mogelijk verkeersbewegingen op de Varkensmarkt wilde. De zeer nadelige effecten van het niet kunnen afrijden van bezorgbusjes en de COOP-vrachtwagen via de Zuidsingel werd afgedaan met de opmerking dat er dan maar gekeerd moest worden op de Westsingel of (bijvoorbeeld door de lange vrachtwagen van de COOP)  maar achteruitgereden moest worden op de Westsingel(zie ambtelijke email van 5-11-2020 aan bewoners)!
 
Amersfoort 2014 vindt deze verkeerssituatie, die al over enkele weken ingaat, onacceptabel!  Het college moet deze nadelige effecten z.s.m. oplossen en er zal snel een andere oplossing moet komen om ernstige verkeersongevallen te voorkomen! Vanwege het feit dat dit plan al per 4-1-2021 wordt ingevoerd, vraagt de fractie van Amersfoort2014 aan het college om deze vragen met voorrang en spoed te beantwoorden.

 
Vraag 1:
 1. Is het college op de hoogte van de situatie zoals beschreven in de toelichting op deze vragen?
 2. Zo ja, sinds wanneer?
 3. Op welke wijze is er vanuit de gemeente over deze nieuwe verkeerssituatie gecommuniceerd met de bewoners op de Westsingel, die wonen tussen de Varkensmarkt en de Molenstraat?

Vraag 2:
Amersfoort2014 vindt dat het college op deze wijze heeft gekozen voor een verkeersafwikkeling van de Westsingel tussen Varkensmarkt en Molenstraat die wij scharen onder een situatie met ’ zeer nadelige effecten’ voor verkeersdeelnemers, zoals nadrukkelijk is aangegeven in motie 2019-199M.
 1. Is het college het eens met deze opvatting van de fractie van Amersfoort2014?
 2. Zo nee, waarom niet?
 3. Waarom is deze gekozen verkeersoplossing niet in strijd met de strekking van de motie?
 4. Zo ja, waarom heeft het college dit niet voorgelegd aan de gemeenteraad?

Vraag 3:
Zowel in RIB van 18 mei 2020 als in de twee  verkeersbesluiten worden de in de toelichting vermelde levensgevaarlijke verkeerssituaties van kerende en achteruitrijdende bezorgwagens niet vermeld.
 1. Hoe is het mogelijk dat deze zeer nadelige effecten voor de verkeersveiligheid niet vermeld zijn in deze drie documenten?
 2. De politie heeft blijkbaar positief geadviseerd over deze oplossing (zie verkeersbesluit 1-10-’20) Hoe is dat te verklaren?
 3. Amersfoort2014 ontvangt graag inzage in alle ambtelijke adviezen en de adviezen van de politie over alle relevante verkeersbesluiten die met deze verkeerssituatie op dit stuk van de Westsingel te maken hebben. Is het college daartoe bereid?
 4. Zo nee, waarom niet?
 
Vraag 4:
Op 5-11—2020 ontvangen enkele bewoners van de Westsingel, zie zich zorgen maken over de nieuwe verkeerssituatie, een emailbericht van de gemeente waarin staat: ‘De bevoorrader van de COOP krijgt geen vergunning om de stad vanaf de Westsingel via de Varkensmarkt te verlaten. De bevoorrader zal achteruit de Westsingel oprijden en zo de COOP bereiken. Waarna hij vooruit kan rijden om via de Molenstraat de stad te verlaten’.
Op maandag 30 november ontvangt de Amersfoort2014 fractie via de griffie een ambtelijke email waarin staat: ‘COOP gaat een ontheffing krijgen om wel via de Varkensmarkt te mogen wegrijden’.
 1. Welke versie is de juiste?
 2. Waarom is er niet met de bezorgde bewoners gecommuniceerd vóór 30 november over het verstrekken van een ontheffing voor de COOP-vrachtwagens?
 3. Hoe kan het sowieso gebeuren dat de bewoners op 5 november 2020 een andere oplossing te horen krijgen voor de COOP-vrachtwagens dan de Amersfoort2014-fractie op 30 november?
 4. Wie is hiervoor verantwoordelijk?

Vraag 5:
Vrachtverkeer vanuit de Hellestraat/Utrechtsestraat moet vanaf 4 januari 2021 de stad uitrijden door bij de Varkensmarkt linksaf  te gaan om via de Westsingel de Molenstraat te bereiken. Tegelijkertijd kunnen bezorgbusjes en de vrachtwagens van COOP op dezelfde weg richting de Varkensmarkt rijden tot aan het nieuw te plaatsen verbodsbord voor auto’s ter hoogte van Westsingel 4. Deze twee tegen elkaar inrijdende of stilstaande vrachtwagens kunnen elkaar niet passeren op een rijbaan van 3.30 meter. Zelfs als  de fietsstrook van 1.30 meter bij het omkeren wordt gebruikt, gaat dat niet lukken!
 1. Is het college het eens met deze conclusies van Amersfoort2014?
 2. Zo nee, waarom niet?
 3. In deze verkeerssituatie kan ook het fietspad geblokkeerd worden door kerende busjes en auto’s. Is het college het met ons eens dat dit onacceptabele en zeer gevaarlijke situaties kan opleveren?
 4. Zo nee, waarom niet?
 
Vraag 6:
 1. Op welke wijze gaat het college deze verkeersprobleem op korte termijn en voor 1-1-2021 oplossen?
 2. Op welke wijze en wanneer gaat het college deze verkeersproblemen voor 1-1-2021 bespreken met de bezorgde bewoners van de Westsingel?
 3. Op welke wijze gaat het college deze verkeersprobleem met spoed bespreken met de gemeenteraad?
 
Vraag 7:
Omdat de nieuwe verkeerssituatie ingaat op 4-1-2021 vraagt de Amersfoort2014-fractie aan het college deze vragen met spoed te beantwoorden en actie te ondernemen.
 1. Is het college hiertoe bereid?
 2. Zo nee, waarom niet?
 
 
Menno FousertBen Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014