Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Locatiestudie tennishal Alta

alta tennisOnlangs ontving de gemeenteraad collegebericht ‘Locatiestudie tennishal Alta, quickscan juli 2020’ en twee bijlagen. In de Ronde van 13 oktober 2020 over dit onderwerp was deze locatiestudie helaas niet beschikbaar. Op 13 oktober heeft Alta een presentatie gegeven aan de gemeenteraad over het proces van 2013 tot heden. Amersfoort2014 heeft n.a.v. deze twee documenten vervolgvragen. Het betreft onduidelijkheden en tegenstrijdigheden.
 
In de locatiestudie staat onder punt 5 advies een noot vermeld: ‘ Inmiddels is door de coalitiepartijen aangegeven dat er een voorkeur is voor het verder onderzoeken van de locatie Birkhoven Bokkeduinen voor een vierbaanshal’. Amersfoort2014 vindt het onbegrijpelijk en zeer ongewenst dat coalitiepartijen blijkbaar achter gesloten deuren met de opsteller van de locatiestudie hebben gecommuniceerd over hun gewenste oplossing en dat hun wens vervolgens ook nog eens in het eindrapport wordt vermeld! Is dat gemeentepolitiek anno 2020?

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
 
Toelichting:
Tijdens de Ronde van 13 oktober werd duidelijk dat Alta zonder de gemeentelijke projectleider al gesprekken had gevoerd met gebruikers van sportpark Bokkeduinen over een tennishal. De gemeente liet echter in dezelfde Ronde weten dat die gesprekken nog gevoerd moesten worden. Dat geldt ook voor de optie van de opblaashal. Alta heeft op 13 oktober in de Ronde verklaard daar niets in te zien, terwijl de laatste regels van de locatiestudie vermelden: ‘Dit onderzoek (naar een opblaashal) is reeds gestart en na de zomervakantie van 2020 wordt er een bezoek gebracht aan Alta voor een verdere beoordeling’.
 
Vraag 1:
Op het ontvangen document ’Locatiestudie tennishal Alta, juli 2020’ staat niet vermeld wie de locatiestudie heeft verricht, hoe lang het onderzoek geduurd heeft en wie er bij betrokken waren. Ook staat niet vermeld met welke politieke partijen en betrokkenen is gesproken en wanneer die gesprekken gevoerd zijn. Graag ontvangt Amersfoort2014 alsnog al deze gegevens.
 
Vraag 2:
Wat zijn de kosten geweest van deze locatiestudie?
 
Vraag 3:
 1. Is het college tevreden over het verloop (en met name over de communicatie tussen Alta en de gemeente) van de gezamenlijke zoektocht van Alta en de gemeente inzake de locatiestudie tennishal Alta?
 2. Zo nee, wat had er beter gemoeten?
 
Vraag 4:
Hoe verklaart het college de in de toelichting van deze vraag vermelde tegenstrijdigheden?
 
Vraag 5:
Alta was nogal stellig in de Ronde van 13 oktober: Alta gaat alleen voor een tweebaanstennishal bij de eigen huidige locatie, terwijl in de locatiestudie staat vermeld dat de zoektocht en het proces met Alta naar een locatie elders nog niet is afgerond. Hoe kan dat?

Toelichting:
 1. Alta gaf  in de presentatie aan dat hun oorspronkelijke plan van een tweebaanstennishal op verzoek van de gemeente (wethouder RO) is omgezet naar een multifunctionele vierbaanstennishal vanwege sociale aspecten.
 2. In het collegeadvies/locatiestudie staat vermeld: ‘Later werd duidelijk dat de wens van Alta is om een vierbaanstennishal te bouwen’.
Vraag 6:
Kan het college onderbouwd aangeven welke van deze twee weergaven de juiste is: a of b?
 
Vraag 7:
Wie was de wethouder RO die het voorstel heeft gedaan om te gaan voor een vierbaanstennishal i.p.v. een tweebaanstennishal?
 
Vraag 8:
Kan het college aangeven waarom dat verzoek is gedaan door die wethouder (vooral ook omdat toen al bekend was dat het bestemmingsplan slechts een tweebaanstennishal toeliet)?
 
Vraag 9:
Het college heeft door de vraag van de wethouder aan Alta in 2013  om te gaan voor een vierbaanstennishal grote verwachtingen gewekt bij de aanvragers inzake de bestemmingsplanwijziging. Hoe is dat te rijmen met de stellige afwijzing (o.a. bestemmingsplan)  van de aanvraag van een vierbaanstennishal van het college op 14-2-2019?

Toelichting:
In de locatiestudie staat vermeld: ‘Bij deze is het door Alta genoemde alternatief (bij brief d.d. 28-6-2019) om het gehele complex te verplaatsen, buiten beschouwing gelaten’.
 
Vraag 10:
 1. Is de gemeenteraad van Amersfoort geïnformeerd over dat verzoek van Alta?
 2. Zo nee, waarom niet?
 3. Zo nee, dan ontvangt Amersfoort2014 graag dit verzoek van Alta.
 
Vraag 11:
Waarom is dit verzoek buiten beschouwing gelaten bij deze studie?
 
Toelichting:
In 2013 is er € 200.000 toegezegd aan Alta voor de tennishal.
 
Vraag 12:
Is dit bedrag nog steeds beschikbaar voor de tennishal Alta en ook beschikbaar voor het verzoek dat er nu voorligt voor de tweebaanstennishal?
 
Toelichting:
In de locatiestudie staat onder punt 5 advies een noot vermeld: ‘ Inmiddels is door de coalitiepartijen aangegeven dat er een voorkeur is voor het verder onderzoeken van de locatie Birkhoven Bokkeduinen voor een vierbaanshal’. Amersfoort2014 vindt het onbegrijpelijk dat coalitiepartijen blijkbaar, achter gesloten deuren, tijdens de zoektocht met de opsteller van de locatiestudie hebben gecommuniceerd over hun wensen en dat deze wensen vervolgens ook nog eens in het eindrapport (= resultaten zoektocht van gemeente en Alta) worden vermeld!
 
Vraag 13:
 1. Waar(openbaar of achter gesloten deuren) en wanneer hebben leden van coalitiepartijen contact gehad met de opsteller van deze locatiestudie om hun wensen t.a.v. een vierbaanshal op Birkhoven Bokkeduinen op te nemen in de locatiestudie?
 2. Wie waren deze leden van de coalitiepartijen?
 3. Waarom zijn er geen wensen van de overige fracties in deze locatiestudie opgenomen?
 
Vraag 14:
 1. Welke argumenten had de opsteller van de locatiestudie om de mening van de coalitiepartijen op te nemen in het eindrapport?
 2. Wat was de relevantie daarvan?
 
Vraag 15:
 1. Was de wethouder op de hoogte van deze opmerkelijke noot in het eindrapport?
 2. Zo ja, waarom vond hij het dan goed dat deze noot zo werd opgenomen?
 3. Zo nee, hoe kan dat dan? De wethouder heeft het advies aan het college toch zelf geaccepteerd en vervolgens aan ons doorgestuurd?
 
Vraag 16:
 1. Wat vindt het college van de werkwijze van de coalitiepartijen om tijdens het proces van een locatiestudie  hun visie  te laten opnemen in het eindadvies aan het college?
 2. Is dit de juiste gang van zaken in het verkeer tussen gemeenteraad en ambtelijke projectleiders?
 3. Zo nee, wie is daarvoor verantwoordelijk?
 
Vraag 17:
Op welke wijze gaat het college voorkomen dat coalitiepartijen in de toekomst dit soort processen achter gesloten deuren proberen te beïnvloeden?
 
Toelichting:
De Onderwijsgroep Amersfoort (JvO) bezit het juridisch eigendom van een deel van het zgn. Limvioveld.  In de brief van  20-3-2018 stelt een lid van het college van bestuur van De Onderwijsgroep Amersfoort: ‘dat er geen onderwijskundige gronden redenen zijn om onze medewerking te onthouden’. Ook staat in deze brief vermeld: ‘De communicatie over de tennishal in relatie tot het afstaan van een deel van het sportveld blijft een heikel punt, waarbij wij uiterst terughoudend willen zijn in de communicatie’.
 
Vraag 18:
 1. Is er na maart 2018 nog gecommuniceerd met de Onderwijsgroep Amersfoort over dit heikele punt?. Zo ja, wanneer en wat was het resultaat?
 2. Zo nee, waarom is dat niet gebeurd in relatie tot dit locatieonderzoek??

Vraag 19:
Naast onderwijskundig gronden kunnen er ook allerlei andere gronden zijn waarom de Onderwijsgroep Amersfoort niet wil meewerken.
 1. Is het college bereid om de Onderwijsgroep Amersfoort nogmaals te verzoeken om eventueel mee te willen werken aan een juridische overdracht?
 2. Zo nee, waarom niet?

 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014