Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Herindiening onbeantwoorde schriftelijke vragen over de Westelijke Ontsluiting

westelijke ontsluitingIn 2020 heeft de fractie van Amersfoort een aantal malen vragen gesteld over het verkeersmodel van de Westelijke Ontsluiting. Vragen over het verkeersmodel wat is opgezet om de nut en noodzaak voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting aan te kunnen tonen. Dit verkeersmodel vormt de basis van het besluit deze weg aan te leggen en subsidie te ontvangen vanuit de Provincie Utrecht.

Vanaf 2019 wordt er van verschillende kanten kritiek geuit en worden er vraagtekens gezet bij de input en de daarmee gegenereerde output uit het verkeersmodel.

Als raadslid van  Amersfoort2014 probeerde ik mijn controlerende taak uit te voeren door het stellen van schriftelijk vragen om opheldering te krijgen. Het college van de gemeente Amersfoort heeft gemeend op een aantal van deze vragen geen antwoord te geven en niet de gevraagde informatie te leveren, omdat de input van het verkeersmodel volgens het college ‘niet met een druk op de knop’ te reproduceren is.  Ook bij andere dossiers, zoals Amerena  en het faillissement van MOA zijn vragen van onze fractie niet of onvolledig beantwoord. Er was zelf een motie voor nodig om volledige inzage te krijgen in advieskosten voor Amerena!

Over deze, in  onze ogen onjuiste handelwijze van het college, hebben we weer schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden van het college hebben we ter advies voorgelegd aan een onafhankelijke juridische adviseur ( het advies is bijgevoegd). Enkele citaten uit het schrijven van de heer O. Schuwer aan de fractie van Amersfoort2014:

‘Beantwoording dient te geschieden binnen de bepalingen die het Reglement van Orde (RvO) daarover bevat, en wel volledig. Het is ten principale niet mogelijk dat beantwoording niet of onvolledig plaatsvindt.

‘De actieve inlichtingenplicht wordt inderdaad begrensd door de woorden “die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft”. Met die “taak” wordt primair gedoeld op de controlerende rol van de raad. De passieve inlichtingenplicht is welhaast onbegrensd: de inlichtingen die een of meer raadsleden vragen moeten (imperatief) door het college worden gegeven. Tenzij dit zou leiden tot strijd met het openbaar belang.’
‘Strijd met het openbaar belang is uitsluitend aan de orde wanneer het gaat om: - het verstrekken van persoonlijke gegevens met ernstig nadeel voor de belangen van particulieren, - de verstrekking van gegevens inzake kwesties die onder de rechter zijn, - de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.’
 
‘Dient het college bij elke niet beantwoorde vraag, uit bijvoorbeeld 2019-055, per vraag aan te tonen dat beantwoording van de vraag ‘ín strijd is met het openbaar belang’ ? ANTWOORD: hieraan ontkomt het college niet, gezien de aard en inhoud van artikel 169 lid 3 Gemeentewet: het verstrekken van de gevraagde inlichtingen is hoofdzaak, tevens norm, met als uitzondering “strijd met het openbaar belang”. Van die uitzondering kan en mag uitsluitend gebruik worden gemaakt als dit voldoende kan worden onderbouwd’
 
‘Prof. Voermans schrijft op 12 juli 2020 aan de fractie van Amersfoort2014 n.a.v. de antwoorden van het college 2020-070 en 2020-073: ‘ Het ziet er in ieder geval naar uit dat er idd in strijd met de wet wordt gehandeld’. Deelt u deze zienswijze van prof. Voermans? ANTWOORD: die zienswijze deel ik.’
‘Uw fractie heeft geen juridische dwangmiddelen om het college van B&W zover te krijgen. Dit betekent dat u niet anders kunt dan bij herhaling en publiekelijk het college het verwijt maken dat hij stelselmatig voor zijn wettelijk vastgelegde inlichtingenplicht wegduikt en wegloopt’

Op basis van dit onafhankelijk advies van mr. O. Schuwer en de constatering van prof. Voermans, dienen wij de niet beantwoorde of onvolledig beantwoorde schriftelijke vragen over het dossier Westelijke Ontsluiting opnieuw in. Het college dient vervolgens op  die vragen antwoord te geven of motiveert per vraag waarom deze vraag in strijd is met het openbaar belang, zoals verwoord in de gemeentewet.  
 
Wij verzoeken derhalve het college om de onderstaande schriftelijke vragen (eerder niet en/of onvolledig beantwoorde vragen en aanvullende vragen)  te beantwoorden.
 
Vraag 1
Toelichting: Eerder vroeg ik u de volgende informatie te leveren: “De ruwe input in het verkeersmodel 2014. Met ruwe input bedoel ik: een bestand in een voor mij leesbaar format met daarin alle input gegevens die in het verkeersmodel 2014 zijn gebruikt. Dit is dus inclusief factoren en gebruikte groeiprognoses.” In de beantwoording is aangegeven dat deze informatie niet met 1 druk op de knop te reproduceren is. Mij is tevens aangegeven dat de door mij gevraagde input niet bewaard is gebleven. Dit leidt tot de volgende aanvullende vragen:
  1. Waarom zijn de input gegevens behorende bij de output uit het verkeersmodel niet bewaard? Op deze informatie is immers een raadsbesluit gebaseerd;
  2. Wij vragen u alle beschikbare data die gebruikt zijn bij het opstellen van het verkeersmodel, en geleid hebben tot de berekende voorspellingen met ons te delen.
Vraag 2
De in het verkeersmodel gebruikte / voorspelde aantallen voertuigbewegingen in ochtend spits en avondspits over de overweg in 2 richtingen. Aanvulling: dus model zonder tunnel (huidige situatie)!
 
Menno Fousert
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014