Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

De Vosheuvel en asbestvervuiling deel 4

Onderwijs
Amersfoort2014 ontving eerder antwoord op de schriftelijke vragen van 15 mei 2020 (2020-056),
09 juni 2020 (2020-074) en 9 juli 2020 (2020-134) over de met asbest vervuilde grond bij de zgn. Vosheuvelscholen (SO De Klimboom en VSO Beekdal). De niet-vertrouwelijk stukken, die ter inzage zijn gelegd, en de schriftelijk verstrekte antwoorden zijn aanleiding tot een aantal vervolgvragen.
Deze betreffen:
 • de geringe waarde van het betreffende VOAS onderzoek (NEN-5707);
 • de niet na 3 april 2020 extra  geteste restgrond die op bepaalde gevoelige locaties in de gemeente is gestort;
 • de nog niet beantwoorde vragen;
 • de getroffen maatregelen bij het aantreffen van asbest in relatie tot het gemeentelijke bodembeleid (Nota Bodembeheer 2013);
 • de vraag of de financiering van de budgetoverschrijding van ruim € 600.000 door de scholenkoepel wel of niet valt binnen het in 2006 vastgestelde investeringsverbod primair onderwijs en op welke wijze de gemeente Amersfoort heeft getoetst
 
Vraag 1:
Uit de verstrekte antwoorden blijkt volgens de gemeente dat er op basis van het door de gemeente aangevraagde NEN5707 onderzoek, dat uitgevoerd is op 15 juni 2020,  geen sprake is van asbestvervuiling in de genomen grondmonsters.
 1. Is het college bekend met het feit dat het zgn. NEN5707 bekend staat als een ‘verkennend en minimalistisch onderzoek ( 20 willekeurige schepjes grond op 3700m3)?
 2. Is het college bekend met het feit dat dit eenvoudige, minimalistische en goedkope (€ 300,-?) verkennende onderzoek, geen enkele zekerheid biedt voor grote oppervlaktes zoals het betreffende schoolterrein? Zo ja, waarom wordt er dan er geen intensiever grondonderzoek gedaan?
 3. Kan het college aangeven wat de kosten van dit betreffende NEN5707 onderzoek waren?
 4. Kan het college op basis van zo’n summier NEN5707-onderzoek de ouders/leerlingen de zekerheid geven dat er geen asbest zit in de grond op het schoolterrein? Graag met ja of nee antwoorden met onderbouwing!


Vraag 2:
In de antwoorden van 2020-056 schrijft het college dat het NEN5707 onderzoek is gedaan in het belang voor de gezondheid van leerlingen en personeel. In de antwoorden 2020-074 schrijft het college dat het NEN5707 onderzoek is gedaan vanwege de publicaties in de media die tot vragen en onrust hebben geleid bij ouders/verzorgers.
 
Kan het college aangeven welke van deze twee redenen nu echt heeft geleid tot het vervolgonderzoek?
 

Vraag 3:
Er is sprake van een forse budgetoverschrijding van ruim € 600.000 bij de nieuwbouw van de Vosheuvelscholen. Deze overschrijding is gefinancierd door de scholenkoepel en niet door de gemeente Amersfoort. Sinds 2016 is het zgn.’ investeringsverbod PO’ van toepassing. Daardoor mogen gelden die voor het onderwijs zijn bestemd NIET ingezet worden voor nieuwbouw. Die nieuwbouwkosten zijn geheel rekening van de gemeente.
 1. Is deze forse overschrijding van dit nieuwbouwproject gemeld aan de gemeenteraad?
 2. Waarom wel of niet?
 3. Op welke wijze heeft de gemeente gecontroleerd of het zgn. investeringsverbod PO uit 2006 wel of niet is overtreden bij de financiering van de budgetoverschrijding?
 4. Indien er reserves zijn ingezet door de scholenkoepel om de budgetoverschrijding te financieren, moeten deze reserves zijn opgebouwd voor 2006.
Hoe en op welke wijze heeft de gemeente Amersfoort dit gecontroleerd?
 

Vraag 4:
Volgens het RUD onderzoeksverslag van 16 juni 2020 is er tussen ‘ 22-7-2019 en 22-10-2019 met de grond gewerkt op locatie’.
 
Kan het college aangeven op welke wijze en waarom er in deze periode ‘ is gewerkt met de grond op locatie’?
 

Vraag 5:
Volgens RUD ( 16-6-2020) is de vervuilde grond afkomstig van 3 locaties: Utrecht-Soesterberg en Epe. Volgens de gemeente Amersfoort ( 30-6-2020) is de vervuilde grond afkomstig van de locatie Koedijkerweg 12a te Amersfoort.
 1. Waarom verschillen deze constateringen?
 2. Graag aangeven waar deze vervuilde grond echt vandaan komt

Vraag 6:
Indien er door de scholenkoepel is onderbouwd dat de budgetoverschrijding is veroorzaakt door maatregelen in het kader van verduurzaming en als deze een relatie hebben met de energiekosten, is het wel toegestaan om als scholenkoepel zelf extra bij te dragen bij budgetoverschrijding bij nieuwbouw.
 
Is daar in dit geval sprake van? Indien ja, dan graag inzage in de aanvraag en onderbouwing daarvan.
 

Vraag 7:
Citaat uit blz. 15 van de ‘Nota Bodembeheer 2013’van de gemeente Amersfoort:
‘Voor toepassingen van grond ter plaatse van gevoelige bodemgebruiken (bijvoorbeeld wonen met tuin, onverharde kinderspeelplaatsen, intensief gebruikt openbaar groen en moes-/volkstuinen) en in opdracht van de gemeente, is het niet toegestaan zintuiglijk of analytisch met asbest verontreinigde grond (in een gehalte minder dan 100 mg/kg ds -gewogen-) toe te passen. Deze eis is ook opgenomen in de randvoorwaarden voor locatieontwikkeling.’
 
De op 3 april 2020 gemelde en aangetroffen asbest in de grond van het schoolterrein van de Vosheuvelscholen kan o.i. beschouwd worden als ‘zintuigelijk door asbest verontreinigde grond’.
Waarom is het in dit specifieke geval niet van toepassing dat, zoals in ons eigen gemeentelijke beleid is in 2013 vastgesteld, deze grond niet gebruikt mag worden?


Vraag 8:
Amersfoort2014 wil graag weten of de restpartij van dezelfde grond uit het gemeentelijk grondepot ook nader is onderzocht( NEN5707) na 3 april, net zoals de grond van het schoolterrein van de Vosheuvelscholen. Zo blijk uit de antwoorden 2020-134  dat uit dezelfde partij stortingen zijn gedaan bij o.a. het Groene Huis in Schothorst,  Boldershof, Het Masker-Het Broek en in het Leusderkwartier.
 1. Heeft het college het NEN5707 onderzoek ook toegepast op de de vermelde locaties in 2020-134?
 2. Zo nee, waarom niet?
 3. Zo ja, wat was het resultaat?


Vraag 9
Volgens Amersfoort2014 is er inmiddels ook een WOB-verzoek ingediend voor dit dossier.
 1. Is deze informatie juist?
 2. Door wie is dit verzoek gedaan?
 3. Is het college bereid om in het vervolg ingediende WOB-verzoeken terstond aan de gemeenteraad te melden en deze ter inzage te leggen voor de gemeenteraad?
 4. Zo nee, waarom niet?
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014