Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Voortgang Aanbesteding Westelijke Ontsluiting

westelijke ontsluiting
Op 10 juni ontving de raad Raadsinformatiebrief 2020-049, waarin informatie wordt verstrekt omtrent de voortgang van de aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting.
 
Deze Raadsinformatiebrief heeft bij ons geleid tot de volgende vragen (de antwoorden eventueel, indien noodzakelijk i.v.m. gemeentelijk financieel belang, vertrouwelijk ter inzage leggen)
 
 
Vragen:
 
 1. De aanbesteding bevindt zich momenteel in de dialoogfase. Zoals eerder door u gemeld aan de raad, is hier een selectiefase aan vooraf gegaan. Zijn er na de selectiefase gegadigden afgehaakt? Zo ja, wat waren de redenen voor gegadigden om af te haken?

 2. Onder punt 2 in de Raadsinformatiebrief wordt het volgende genoemd: “Optimalisatie en suggesties van de gegadigden ten opzichte van het referentieontwerp worden doorgevoerd of toegestaan.” Zoals u eerder aangaf is het referentieontwerp slechts beperkt uitgewerkt, het is een ontwerp op hoofdlijnen. Kunt u voorbeelden geven over wat voor optimalisaties en suggesties dit gaat? Betekent dit dat er van de hoofdlijnen afgeweken mag worden? Graag een toelichting. 

 3. Onder punt 2 wordt tevens een aantal elementen genoemd waarvan de eisen versoepeld zullen worden. Kunt u per element aangeven:
  •    Wat de versoepeling aan eisen op optimalisatie inhoudt?
  •    Wat de gevolgen zijn voor beheer en onderhoud?
  •    Wat de gevolgen zijn voor de omgeving ten aanzien van grondwater, natuur en hinder? 

 4. Onder punt 3 worden vervallen werkzaamheden en budgetverschuivingen gepresenteerd waarmee het college meer financiële ruimte wil creëren voor de gegadigden. Punt 1- de riolering en asfaltering Aletta Jacobslaan zal financieel gedekt worden vanuit de ‘Voorziening riolering’. Deze werkzaamheden zijn wel opgenomen vanuit het oogpunt van werk met werk maken, maar het plafondbedrag moet hiervoor nog worden opgehoogd. Onduidelijk is welk bedrag gemoeid is met deze ophoging. Kunt u de raad een raming presenteren van deze specifieke werkzaamheden? Indien nee: waarom niet? Indien ja: op welk moment is de raming van deze specifieke werkzaamheden gemaakt?

 5. Onder punt 3 worden vervallen werkzaamheden en budgetverschuivingen gepresenteerd waarmee u meer financiële ruimte wil creëren voor de gegadigden. Punt 2- Budget sloop Portierswoning OLV Ter Eem (incl. werkzaamheden). De sloop was door de gemeente voorzien om in eigen beheer uit te voeren. Wat zijn de redenen om de sloop in het aanbestedingsdossier WO op te nemen? Sloop hoeft niet lang te duren en kan prima in eigen beheer worden uitgevoerd.

 6. Onduidelijk is welk bedrag gemoeid is met de sloop van de Portierswoning. Kunt u de raad een raming presenteren van deze specifieke werkzaamheden? Indien nee: waarom niet? Indien ja: op welk moment is de raming van deze specifieke werkzaamheden gemaakt?

 7. Punt 4 – Geluidsscherm Defensie hoeft niet te worden aangelegd. In de toelichting staat dat dit nog besproken gaat worden. Hoe groot acht u de kans dat Defensie hiermee akkoord gaat (en daarmee dus zal moeten borgen dat minimaal 75% van het dagelijks verkeer niet meer langs de Aletta Jacobslaan zal mogen rijden) ? Hoe wordt dit uitgangspunt/deze voorwaarde voor het laten vervallen van het geluidsscherm contractueel met Defensie vastgelegd?

 8. Punt 5 – bouw fietstunnels niet betrekken bij de pilot circulair beton. Op 2 juni jl. werd de raad in een Ronde nog bijgepraat over dit onderwerp door wethouder Koser Kaya. Deze wethouder is tevens ondertekenaar van het Betonakkoord en presenteert Amersfoort enthousiast als aanjager/facilitator op het gebied van duurzaam inkoopbeleid en pilots op het gebied van verduurzaming van de betonketen. Hoe kan het dat de ene wethouder binnen dit college de raad informeert over de stappen die Amersfoort zet als aanjager in de verduurzaming van beton, terwijl de andere wethouder acht dagen later deze pilot afserveert?

 9. Het is opmerkelijk dat reeds in de dialoogfase het budget van de Westelijke Ontsluiting door gegadigden (wij nemen aan meerdere) ter discussie wordt gesteld. Ook het aanpassen van de eisen en randvoorwaarden op zo’n laat moment in de aanbesteding vergroot het risico op kostenoverschrijdingen en discussies over meerwerk later in het project. Hoe reëel schat het college de kans dat de risicoreservering nog voldoende is? Dit mede in de wetenschap dat de risicoreservering in RIB 2019-089 als “niet heel ruim” omschreven werd.

 10. Onder vervolgstappen wordt gemeld dat gegadigden reeds geïnformeerd zijn over de aanpassingen die leiden tot het plafondbedrag en verdere financiële ruimte. Wat houdt dit specifiek in? Betekent dit dat er reeds een nieuw plafondbedrag aan gegadigden is gecommuniceerd? Waarom is de raad hier niet eerst over geïnformeerd, te meer omdat de financiële ruimte die geschapen wordt niet bekend is bij de raad?

 11. Uit de RIB valt te concluderen dat het college van plan is de aanbesteding op wat voor manier dan ook door te laten gaan; zelfs als dit betekent dat er belangrijke delen van het plan niet uitgevoerd zullen worden. Zijn er binnen het college afspraken gemaakt over de absolute ondergrens van het plan als het gaat om wat nog uitgevoerd gaat worden? Met andere woorden: tot hoe ver zal het plan uitgekleed worden en wat is het punt waarbij de stekker er uit getrokken wordt?

 12. Aangegeven wordt dat gegadigden in de volgende fase aanzienlijke kosten zullen moeten maken in het aanbestedingstraject. Zijn door gegadigden zekerheden gevraagd aan de gemeente ten aanzien van de vergoeding van deze kosten door de gemeente, mocht de gemeente op een later moment alsnog besluiten de aanbesteding te stoppen? Indien ja: zijn hier afspraken over gemaakt en wat houden deze afspraken in? 
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014