Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

De Vosheuvel en asbestvervuiling deel 2

OnderwijsOnlangs ontving Amersfoort2014 antwoord op de schriftelijke vragen van 15 mei 2020 (2020-056) over de met asbest vervuilde grond bij de zgn. Vosheuvelscholen (SO De Klimboom en VSO Beekdal). Het college erkende daarin dat er asbest was aangetroffen op het schoolterrein van de school en ook dat de betreffende gecertificeerde grond aangeleverd was door het gemeentelijk grondbedrijf.
Pas anderhalve maand na de melding van de school en tien dagen na het stellen van de schriftelijke vragen van Amersfoort2014 heeft het college op 25 mei alsnog besloten, om ‘met het oog op zorgvuldigheid richtingen leerlingen en medewerkers een verkennend bodemonderzoek uit te voeren’.
Waarom daartoe niet eerder of direct was besloten op 3 april om dezelfde redenen die het college nu aangeeft, roept bij ons vragen op.
 
Amersfoort2014 heeft zich tevens erg verbaasd over het feit dat het college het intern onderzoek over de aangeleverde grond uit het eigen gemeentelijke gronddepot zelf heeft verricht. Dit had natuurlijk moeten gebeuren door een onafhankelijke instantie. Dat geldt ook voor het onderzoek naar de gang van zaken rond het afvoeren en storten van grond eind 2019. Ook daarbij moet de gemeente een rol gespeeld hebben!  Amersfoort2014 wil dan ook onafhankelijk onderzoek en wil alle correspondentie over de grond/bodem tussen de gemeente Amersfoort en de Meerkring/De Vosheuvel uit 2019 inzien. Dat geldt overigens ook voor alle rapporten en verslagen van grond-, bodem-, asbestonderzoeken in het gehele bouwtraject.
 
Kortom: de gemeente speelt zelf een belangrijke rol  in dit gronddossier van de Vosheuvelscholen en moet daarom de onderzoeken binnen de eigen organisatie niet zelf doen, maar uitbesteden aan een onafhankelijk bureau.

Vragen:
 
 1. Amersfoort2014 heeft zich verbaasd over het feit dat het college na slechts een intern onderzoek over de gang van zaken bij het gemeentelijk grondbedrijf en de grondacties in 2019 belangrijke conclusies heeft getrokken. De gemeente Amersfoort is namelijk zelf verantwoordelijk geweest voor het aanleveren van vervuilde gecertificeerde grond. Ook moet de gemeente een rol gespeeld hebben bij de gang van zaken in 2019 met het
  afgraven/afvoeren en aanleveren van extra grond. Dat wordt weliswaar door de schoolleiding ontkend in de antwoorden (2020-056), maar uit onze informatie blijkt dat er midden/eind 2019 voor € 30.000 extra aan grond is afgegraven en gestort op het schoolterrein na klachten van de hovenier over de grond. Kortom: de gemeente speelt een hoofdrol in dit gronddossier van de Vosheuvelscholen en moet daarom interne onderzoeken naar o.a. de gang van zaken bij het eigen gemeentelijk grondbedrijf en de eigen rol bij de  grondacties in 2019 uitbesteden aan een onafhankelijk instantie.

  Is het college het met deze opvatting en toelichting daarop van Amersfoort2014 eens? Zo nee, waarom niet? Is het college bereid alsnog een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de gang van zaken bij het gemeentelijk grondbedrijf en de gang van zaken bij het afvoeren en storten van grond eind 2019? Zo nee, waarom niet?

 2. In de antwoorden van 2020-056 staat: de aangeleverde gecertificeerde grond van de  gemeente Amersfoort is niet vervuild. Hoe is het mogelijk dat schone gecertificeerde grond toch asbest bevat? Hoe verklaart de gemeente dat? Hoe komt die asbest in de grond?  Graag  inzage in het verslag van het onderzoek naar deze vraag. Wie was verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat dat de geleverde grond schoon was?

 3. Hoe weet de gemeente nu dat alle door de gemeente aangeleverde grond niet vervuild is?  Was er tussen 3 en 6 april sprake van bodemonderzoek van alle door de gemeente aangeleverde grond? Graag inzage in de rapportage asbestinventarisatie van 6 april.

 4. N.a.v. de vergunningsaanvraag heeft de RUD op 18 mei een locatieonderzoek gedaan. Graag inzage in het verslag van de RUD

 5. Citaat college: ‘ Op grond van het Besluit Bodemkwaliteit mag in schone grond sporadisch asbest aangetroffen worden. Om vast te kunnen stellen of sprake is van asbestverontreiniging boven de wettelijk norm, is een verkennend bodemonderzoek (NEN5707) nodig’.  Waarom is op 3 april niet direct besloten een nader verkennend onderzoek in te stellen met het oog op de zorgvuldigheid richting leerlingen en medewerkers? Waarom is dat inzicht pas anderhalve maand later en pas na de schriftelijke vragen van Amersfoort2014 ontstaan? Wie is verantwoordelijk voor dit voortschrijdend inzicht en uiteindelijk trage werkwijze?

 6. Uit de antwoorden 2020-056 blijkt dat het resterende deel van de betreffende grond die opgeslagen was bij het gemeentelijk grondbedrijf gestort is op een andere locatie in Amersfoort en daar is volgens het college geen asbesthoudende materiaal noch puinmateriaal aangetroffen. Welke locatie betreft dat? Op grond van welk onderzoek doet het college de huidige uitspraken over deze resterende schone grond? Graag inzage in het onderzoek dat recent gedaan is na de asbestvondst bij de Vosheuvel naar eventuele vervuiling van deze resterende grond?

 7. Voorafgaand aan de bouw van de school is een verkennend bodemonderzoek gedaan op 20 maart 2018. Graag inzage in het verslag van dat bodemonderzoek.

 8. Uit de ‘rapportage partijkeuring grond’ op het gronddepot van de gemeente van 11 juni 2019 blijkt dat de kwaliteit van de aan de Vosheuvel geleverde grond schoon is. Graag inzage in deze rapportage.

 9. Citaat uit de antwoorden van het college: ‘Uit een milieuonderzoek dat is afgegeven voordat de grond uit het depot is verplaatst, blijkt dat de grond toen niet vervuild was.’ Graag inzage in dat onderzoek.

 10. De betreffende schone en gecertificeerde grond is afkomstig van een andere projectlocatie binnen de gemeente Amersfoort. Van welke locatie is deze grond afkomstig? Graag ook inzage in de schonegrondverklaring die bij aflevering bij het gronddepot is aangeleverd.

 11. Amersfoort2014 krijgt graag inzage in de verdere afwikkeling van de herinrichting van het schoolterrein en de kosten die daarmee gepaard zijn inzake de bodem- en grondzaken. Is het college daartoe bereid?

 12. Volgens Amersfoort2014 moet de gemeente een rol gespeeld hebben bij de gang van zaken in 2019 met het afgraven/afvoeren en aanleveren van extra grond. Dat wordt weliswaar door de schoolleiding ontkend in de antwoorden (2020-056), maar uit onze informatie blijkt dat er midden/eind 2019 voor € 30.000 extra aan grond is afgegraven en gestort op het schoolterrein na klachten van de hovenier over de grond. Amersfoort2014 wil dan ook alle correspondentie (verslagen, e-mails e.d.) over de grond/bodem tussen de gemeente Amersfoort en de Meerkring/De Vosheuvel uit 2019 inzien. Is het college bereid dat aan te leveren?
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014