Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Vragen over de opvattingen van het college over informatieverstrekking aan de gemeenteraad

stadhuisVoor alle helderheid en begripsbepaling: in ons eigen reglement van orde (RvO) is er sprake van mondelinge vragen (artikel 45 RvO), schriftelijke vragen (artikel 43 RvO) en inlichtingen
(in artikel 44 lid 1 RvO) gerelateerd aan de artikelen 155, 169 en 180 van de Gemeentewet. Het begrip feitelijke vragen komt voor in artikel 2 van de Verordening op organisatie griffie en ondersteuning raad. Het begrip technische vragen komt niet voor in de Gemeentewet en ook niet in onze regelgeving.
 
Artikelen 169 en 180 Gemeentewet regelen de inlichtingenplicht. Artikel 155 Gemeentewet regelt het recht tot stellen van mondelinge en schriftelijke vragen, wat een pendant is van de inlichtingenplicht. Dit is uitgewerkt in onze lokale regelgeving. Artikel 2 van de Verordening op organisatie griffie en ondersteuning raad stelt regels over feitelijke vragen. Artikelen 43 tot en met 45 van ons reglement regelen schriftelijke en mondelinge vragen en inlichtingen van college.
Bepalend voor het onderscheid of sprake is van feitelijke of schriftelijke vragen is volgens onze eigen regels:
- Zijn de vragen snel te beantwoorden?
- Gaat het om openbare gegevens?
- Is sprake van een politieke lading?

Onder het kopje ‘bericht’ van het collegebericht 2020- 086 schrijft het college dat antwoorden van het college op technische vragen stelselmatig in twijfel worden getrokken door de stellers van de vragen en dat daardoor de beantwoording en informatieverstrekking van het college en de ambtelijke organisatie in het dossier Westelijke Ontsluiting ter discussie worden gesteld. Ook speelt volgens het college het politieke oordeel van de vragenstellers een rol bij het stellen van vragen en de reacties van de vragenstellers op de antwoorden! Het college deelt in collegebericht 2020-086 vervolgens aan de gemeenteraad mede dat technische vragen voortaan aangemerkt zullen worden als schriftelijke vragen conform RvO artikel 43 met de bijbehorende beantwoordingstermijn.
 
Amersfoort2014 betreurt deze mededelingen en opvattingen van het college. Volgens Amersfoort2014 bepaalt de gemeenteraad in het reglement van orde van de gemeenteraad (RvO) en Verordening op organisatie griffie en ondersteuning raad 2011 het onderscheid tussen de instrumenten en zijn de rechten van de raadsleden duidelijk benoemd in de Gemeentewet (artikelen 155, 169 en 180). Het is niet aan het college, maar aan de raadsleden op welke wijze er vragen worden gesteld volgens de RvO en welke conclusies ze uit de antwoorden trekken en hoe ze daarover communiceren. Dat geldt ook voor de relevantie en de mate van detaillering van de vragen.
 
Vragen
 
  1. Voorwaarde voor de uitoefening van een goede controle is dat raadsleden tijdig en volledig worden geïnformeerd door het college en de burgemeester. In de artikelen 169 en 180 van de gemeentewet en in het RvO van de gemeente Amersfoort zijn de rechten van individuele raadsleden geregeld om inlichtingen te vragen, alsmede de verplichting van het college de gevraagde inlichtingen aan de raad te verstrekken. De raad of de leden van de raad maken daarbij zelf de afweging welke informatie zij nodig hebben en het is niet aan het college om te bepalen welke informatie relevant is of de mate van detaillering van de vragen. Indien het college van oordeel is dat bepaalde inlichtingen moeten worden geweigerd, dient daarvoor nadrukkelijk een beroep op de uitzonderingsgrond ‘strijd met het openbaar belang’ te worden gedaan. De raad (en niet het college) zal vervolgens moeten beoordelen of hij dit beroep aanvaardt. Is het college het eens met wat hier beschreven staat? Zo nee, waarom niet?

  2. Hebben volgens dit college raadsleden het recht om antwoorden van het college op gevraagde inlichtingen en mondelinge en schriftelijke vragen in twijfel te trekken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is dan het probleem?

  3. Volgens het college trekken bepaalde fracties stelselmatig de antwoorden van het college op inlichtingen en vragen in twijfel bij het dossier van de Westelijke Ontsluiting. Waarop is deze conclusie gebaseerd? Graag feitelijk onderbouwen.

  4. Is het college het met mij eens dat raadsleden zelf bepalen welk instrument zij inzetten om hun informatie bij het college en de ambtelijke organisatie te vergaren (oftewel of ze gebruik maken van het recht op de informatie door het vragen van inlichtingen, schriftelijke vragen of mondelinge vragen)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is dan het probleem?

  5. Is het college het met mij eens dat de gemeenteraad in het Reglement van Orde en de Verordening op organisatie griffie en ondersteuning raad de toepassing van de raadsinstrumenten bepaalt en dat het college zich ook moet houden aan deze regels? Zo nee; waarom niet? Zo ja, hoe is dat dan te rijmen met de conclusie van het college dat technische vragen vanaf heden afgehandeld zullen worden als schriftelijke vragen conform art. 43 RvO?

  6. Bedoelt het college met het collegebericht ook te zeggen dat raadsleden zich met technische vragen over de Westelijke Ontsluiting niet langer (telefonisch of per mail) zouden mogen wenden tot ambtenaren?

  7. Bedoelt het college met het collegebericht ook te zeggen dat raadsleden over dit onderwerp niet langer mondelinge vragen aan het college moeten kunnen stellen? Het collegebericht spreekt immers alleen nog over schriftelijke vragen.

  8. Waarom bepaalt het college dat in de onvoorziene toekomst alle vragen over de Westelijke Ontsluiting blijkbaar politiek geladen zijn? Er wordt toch niet per se om een politiek oordeel van het college gevraagd?

  9. Als het college inderdaad vindt dat alle vragen over de Westelijke Ontsluiting als schriftelijke vragen moeten worden beantwoord en de antwoorden dus door het college in een collegevergadering moeten worden vastgesteld, is het collegebericht 2020-086 (immers ook beantwoording van vragen over de Westelijke Ontsluiting) dan zelf wel in een collegevergadering vastgesteld?

  10. Volgens het college speelt het politieke oordeel van de vragenstellers ook een rol bij de beoordeling van raadsleden van de antwoorden van het college. Amerfoort2014 vindt dat zowel bij het college als de gemeenteraad politieke opvattingen, oordelen en visies altijd een rol spelen als er vragen worden gesteld of inlichtingen worden gevraagd en dat geldt ook voor de beantwoording daarvan. De gemeenteraad is nu eenmaal een politiek orgaan. Waarom vindt het college dat een probleem?
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014