Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Uitspraak Raad van State tav bestemmingsplan “Laan van Duurzaamheid”

laan van duurzaamheidOp 20 mei 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de bezwaren die waren ingediend tegen het op 24 april 2018 door de raad vastgestelde bestemmingsplan "Laan van Duurzaamheid".

Amersfoort2014 heeft zich altijd verzet tegen de toevoeging van een tankstation voor fossiele brandstoffen in dit plan omdat er geen nut- en noodzaak was (en is) voor dit tankstation.
Er is behoefte aan woningen, er is geen behoefte aan een tankstation. Tevens past het niet in de plannen ten aanzien van de verduurzaming van Amersfoort om notabene aan de Laan van Duurzaamheid een tankstation voor fossiele brandstoffen te vestigen.
 
In april 2018 is in een zeer kort tijdbestek besloten dit tankstation alsnog toe te voegen. Voornaamste redenen: dreigende claims en juridische procedures. Inmiddels zijn we ruim twee jaar en een lange juridische procedure verder.
 
In uitspraak 201804471/1/R4 van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State treft de afdeling een voorlopige voorziening om onomkeerbare ontwikkelingen te voorkomen. Dit doet men omdat de raad conform art. 3.1 van de Wet Ruimtelijke Ordening niet inzichtelijk heeft gemaakt dat er een behoefte bestaat voor de voorziene ontwikkeling. Het besluit berust niet op een deugdelijke motivering.
 
Tevens wordt onvoldoende aangetoond welke effecten de verkeersgeneratie van de ontwikkeling van de woonwijk heeft op de omgeving. Omdat een onderzoek naar de gevolgen van de verkeersgeneratie vanwege de woningen ontbreekt, is het plan in zoverre vastgesteld in strijd met de bij het nemen van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.  
 
In haar tussenuitspraak geeft de Raad van State aan dat de raad van Amersfoort 16 weken na de verzending van de tussenuitspraak de omschreven gebreken in het besluit van 24 april 2018 dient te herstellen. Ook geeft de Raad aan van State aan dat de raad van de gemeente Amersfoort er ook voor kan kiezen het besluit te wijzigen.
 
Omdat Amersfoort2014 hecht aan zorgvuldig genomen en deugdelijk gemotiveerde besluiten, hebben wij hierover de volgende vragen aan het college.
 
  1. Is het College op de hoogte van de bovenstaande tussenuitspraak van de Raad van State?

  2. Het in de tussenuitspraak vermeldde rapport “Distributief planologisch onderzoek tanklocatie Amersfoort-Noord” d.d. 6 maart 2019 is bij onze fractie niet bekend. Is dit stuk ook aan de raad verstrekt? Zo ja wanneer, zo nee waarom niet? Graag willen wij dit rapport zo spoedig mogelijk inzien.

  3. Amersfoort2014 ziet anno 2020, net als in 2018 geen behoefte aan een tankstation voor fossiele brandstoffen aan de Laan van Duurzaamheid. Ziet het College deze behoefte wel, en zo ja, kunt u deze behoeft onderbouwen op basis van feitelijke constateringen en onderzoeken voor deze specifieke locatie?

  4. In 2018 werd door wethouder Stegeman aangegeven dat indien de raad niet akkoord zou gaan met de toevoeging van een tankstation, dit zou leiden tot claims, een juridisch traject en een uitstel van het bouwplan. Nu, 2 jaar later is juist dit tankstation de reden dat er nog geen ontwikkeling heeft plaats gevonden. Op basis van deze tussenuitspraak ziet Amersfoort2014 genoeg juridische basis om het tankstation niet toe te staan. Is het College dit met Amersfoort2014 eens? Zo nee: waarom niet?

  5. Is het College het, met de kennis van nu en de ambities die Amersfoort heeft op het gebied van duurzaamheid, met Amersfoort2014 eens dat een tankstation voor fossiele brandstoffen aan de Laan van Duurzaamheid niet passend is binnen die ambities en het collegeakkoord? Zo nee: waarom niet?

  6. Is het College bereid de keuze om het plan door te zetten (met herstel van de geconstateerde gebreken) of te wijzigen voor te leggen aan en te bespreken met de gemeenteraad? Zo nee: waarom niet?

  7. Is het College bereid het besluit te wijzigen, zoals dat door de Raad van State wordt aangegeven als mogelijkheid? En is het College dan bereid om het alternatief zoals eerder door Amersfoort2014 bepleit (alleen woningen, geen tankstation) serieus te onderzoeken? Zo nee: graag een uitgebreide motivatie waarom niet.

  8. Welke juridische kosten zijn er namens de gemeente Amersfoort na 24 april 2018 gemaakt in dit proces? Welke kosten moeten er nog gemaakt worden voor onderzoeken zoals die door de Raad van State worden gevraagd?

  9. Op weke wijze en wanneer is het college van plan de gemeenteraad de komende 16 weken te betrekken bij de voortgang van dit proces?
 
Menno Fousert
 
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014