Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Vragen n.a.v. de subsidieverantwoording van de Stichting Amerena

Amarena
Amersfoort2014 hecht eraan om eerst te vermelden dat wij hopen dat de Amerena een succes wordt en dat we veel waardering hebben voor de drie verenigingen en hun vrijwilligers voor hun inzet om van Amerena een succes te maken!

Amersfoort2014 is geschrokken van de teksten in de verantwoording van de Stichting Amerena over 2018. Uit het verslag blijkt dat de wethouder stelselmatig heeft geweigerd te communiceren met de stichting Amerena. Tevens blijkt uit het verslag dat de SRO weigert om een toegezegd bedrag aan de Stichting Amerena over te maken. Nog ernstiger is het feit dat er door de bestuursleden van de Stichting persoonlijke leningen afgesloten moesten worden om activiteiten van de stichting te financieren!

NB: Voor de tweede keer heeft Amersfoort2014 geen antwoord gekregen op de vragen over de niet gespecificeerde kosten van bijna 1 miljoen euro van het adviesbureau ABCNOVA over de periode 2012-2018 voor cultuur, onderwijs en sport. Amersfoort2014 wil de controlerende taak goed uitoefenen en eist nu algehele opening van zaken. Daarover zal binnenkort een motie ingediend worden.
 
Vragen
 
  1. In 2018 is € 27.500 incidentele subsidie verleend aan de stichting Amerena voor ‘ondersteuning sportkaart in 2018’ ( zie RIB 2017-044). Boven de verantwoording van de Stichting Amerena staat: ‘verantwoording opstartsubsidie sportkaartcollectief Amerena voor weerstandsfonds Amerena’. Kan het college exact aangeven waarvoor deze subsidie is verleend: subsidie om uit te geven aan de ontwikkeling van de sportkaart of het aanleggen van een weerstandsvermogen en kan het college aangeven waarom voor deze ‘weerstandsvermogenconstructie’ is gekozen?

  2. Het weerstandsvermogen Amerena kan niet worden aangewend voor de opdrachten en taken van de stichting Amerena’ ( uit het verslag blz. 5). Dat is ook de verklaring van twee bestuursleden van de Stichting Amerena die persoonlijke leningen van € 5000 en € 3500 hebben afgesloten om activiteiten voor de stichting te financieren. Vindt het college het een gewenste en/of juiste handelwijze dat bestuursleden van de Stichting Amerena persoonlijke leningen afsluiten om activiteiten voor de stichting te financieren? Op welke wijze had het bestuur van de stichting dit probleem moetenoplossen? Hoe gaat het college voorkomen dat dit nogmaals plaatsvindt?

  3. Uit correspondentie van de Stichting Amerena met de gemeente van 19-2-2020 blijkt dat er op dat moment geen sprake meer was van vreemd vermogen binnen de Stichting Amerena. Volgens de correspondentie zijn de leningen afgelost door ‘’middelen ui P3 activiteiten’. Welke P3-middelen betreft dat?

  4. Het bestuur van de Stichting Amerena ‘probeert al geruime tijd met u als gemeente, dan wel uw ambtenaren in gesprek te komen over de verleende subsidie voor het weerstandsfonds, maar ook over de merkopbouw en merkbewaking Amerena’. Citaat: ‘Tot nu toe heeft u ons verzoek tot nader overleg steeds tot nader orde opgeschort’. Kan het college aangeven wat de reden is dat de communicatie tussen de Stichting Amerena en de wethouder zo stroef is verlopen tot 19-02-2020? Waarom is er al die tijd niet ingegaan op de verzoeken tot overleg?

  5. Samenwerkingspartner SRO weigert de bijdrage van € 2500,- aan het weerstandsfonds van de Stichting Amerena te voldoen, waardoor het weerstandsfonds nog steeds een tekort heeft ( slechts € 37.500,-). Wat is de reden dat SRO dit bedrag niet heeft betaald? Wat vindt het college van deze handelwijze van SRO? Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat de SRO aan de verplichting zal voldoen?

  6. Op blz.6 van de verantwoording worden allerlei activiteiten genoemd die hebben plaatsgevonden in de Amerena onder events, events nationaal/internationaal en nieuwe (les-) activiteiten. De Stichting Amerena houdt zich toch alleen bezig met de nieuwe (les)-activiteiten en niet met de overige events? Is deze aanname juist? Zo ja, waarom worden dan ook andere events e.d. vernoemd?

  7. Op blz. 13 van de verantwoording van de Stichting Amerena staat vermeld dat de gemeente toezeggingen heeft gedaan dat er circa € 10.000 beschikbaar zou zijn voor marketing, maar dat de gemeente sinds lange tijd onbereikbaar is voor de Stichting Amerena om hierover te overleggen. Kan het college deze toezegging bevestigen? Zo ja, wie heeft deze toezegging gedaan en waarom is deze toezegging niet nagekomen? Zo nee, hoe kan dit misverstand ontstaan zijn?

  8. Blz. 14: de gemeente heeft toegezegd een bijeenkomst te houden voor overige gebonden/ongebonden sporters in Amerena ( niet-hoofdgebruikers) om het Ámerenagevoel verder te verspreiden. Kan het college deze toezegging bevestigen? Zo ja, wie heeft deze toezegging gedaan en waarom is deze nog niet nagekomen? Zo nee, hoe kan dit misverstand ontstaan?

  9. Blz. 14: er is onder punt 4 sprake van een SRO-budget van ca. € 7000,- voor gecoördineerde marketing activiteiten, dat nog steeds niet beschikbaar is voor de Stichting Amerena. Is het college op de hoogte van dit blijkbaar toegezegde SRO-budget van € 7000,-. Kan het college aangeven waarom SRO dit toegezegde bedrag niet beschikbaar stelt aan de Stichting Amerena? Op welke wijze wordt dit probleem opgelost?

  10. Uit correspondentie tussen de gemeente en de Stichting Amerena blijkt dat er verschil van mening is over wie de eigenaar is van de Amerenahuisstijl en de Amerenatemplates. Volgens de gemeente is er geen sprake van eigenaarschap van de Stichting Amerena. Volgens de Stichting Amerena is de Stichting Amerena beheerder en/of eigenaar geworden van huisstijl en templates. Kan het college aangeven wie er eigenaar is? Waarom heeft het college hierover niet gecommuniceerd met de Stichting Amerena?
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014