Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Zorgen omtrent het evenementen en- horecabeleid

stadhuisOp 8 april 2020 ontving Amersfoort2014 een verontrustend signaal van horecaondernemers over het evenementen en- horecabeleid van de gemeente Amersfoort. In een schrijven worden de ontwikkelingen m.b.t. het Evenementen- en Horecabeleid opgesomd in de periode 2013 -2020.
 


In hoofdlijnen zijn deze ontwikkelingen als volgt samen te vatten:

 • In 2013 is de Horecanota vastgesteld. In de periode 2013-2015 is er gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid. De gemeente Amersfoort communiceert met de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die niet alle horecaondernemers vertegenwoordigt. De Werkgroep Horeca Amersfoort is inmiddels opgericht en daarnaast zijn er op diverse pleinen ook afzonderlijke horeca-initiatieven.
 • In september 2015 is de Nota Evenementenbeleid 2015 vastgesteld. De gemeente roept een serviceorganisatie in het leven. Voor deze organisatie wordt vanaf 2016 jaarlijks € 100.000,- uitgetrokken.
 • Organisatoren en stakeholders hebben de lead om deze organisatie verder vorm te geven. Er wordt aangegeven dat de gemeente hiervoor een projectleider wil benoemen. De gemeente heeft een faciliterende rol. In de risicoparagraaf staat dat alle belanghebbenden voldoende actief bij het proces betrokken worden onder professionele begeleiding.
 • Op 29 september 2015 is amendement A2015-193A door de Raad aangenomen. Medio 2016 is een kwartiermaker aangesteld die de wensen en verbeterpunten van nagenoeg alle evenementenorganisaties heeft geïnventariseerd. Naar aanleiding van dit advies is de stichting serviceorganisatie 033 opgericht.
 • In de periode 2016 -2018 is er geen evaluatie is geweest. Voor zover bekend is in deze periode de serviceorganisatie niet echt van de grond gekomen. Ook is het onduidelijk of en hoe de gemeentelijke gelden zijn besteed. De stakeholders, genoemd in het raadvoorstel, zijn niet betrokken geweest bij verdere ontwikkelingen van het beleid.
 • Medio februari 2018 is, met de zogenaamde koplopersgroep, het Uitvoeringsprogramma Evenementen opgesteld. Deze koplopersgroep bestaat uit zes evenementenorganisatoren en drie vertegenwoordigers vanuit de horeca.
 • Eind 2019 is door de Raad de belastingverordening 2020 vastgesteld. De grondslag voor de reclamebelasting in de oude vorm is hiermee komen te vervallen, maar de wijze van verdeling en toewijzing blijft in stand.
 • Op 17 maart 2020 is met RIB 2020-027 Actualisatie Nota Evenementenbeleid de Raad geïnformeerd over het voornemen van actualisatie van de genoemde nota. De actualisatie wordt gedaan in nauwe samenspraak met evenementenorganisatoren en vertegenwoordigers van horeca.
 • Door de horeca wordt aangegeven dat er inmiddels twee bijeenkomsten zijn geweest, gefaciliteerd door de gemeente. Beide bijeenkomsten hadden een informeel karakter met als doel om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en daar waar mogelijk de samenwerking te intensiveren. Een aantal horecavertegenwoordigers voelt zich niet of nauwelijks betrokken bij het gehele proces.
 
Vragen:
 1. In september 2015 is de Nota Evenementenbeleid 2015 vastgesteld en is een serviceorganisatie in het leven geroepen. Welke organisaties en stakeholders hebben zitting in deze serviceorganisatie? Bestaat deze organisatie heden ten dage nog? Zo ja, wat is hun rol nu? Zo nee, waarom niet? Op welke wijze is gewaarborgd dat alle belanghebbenden voldoende actief bij het proces zijn betrokken? Waar zijn de gemeentelijke gelden, vanaf 2016 €100.000,- op jaarbasis, aan besteed? Graag een specificatie per jaar.

 2. Op 29 september 2015 is amendement A2015-193A aangenomen. Met dit amendement heeft de raad besloten dat zowel van de serviceorganisatie als van de Evenementennota een evaluatie noodzakelijk is. Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de vier genoemden evaluatiepunten? Waar kunnen we de resultaten lezen van deze evaluatie?

 3. Medio februari 2018 is, met de zogenaamde koplopersgroep het Uitvoeringsprogramma Evenementen opgesteld. Deze koplopersgroep bestaat uit zes evenementenorganisatoren en drie vertegenwoordigers vanuit de horeca. Waarom is er voor gekozen om niet alle vertegenwoordigers van de gehele horeca te laten participeren? Wie hebben er wel zitting in deze koplopersgroep en wie vertegenwoordigen zij?

 4. Medio 2016 is een kwartiermaker aangesteld die de wensen en verbeterpunten van nagenoeg alle evenementenorganisaties heeft geïnventariseerd. Naar aanleiding van dit advies is de stichting serviceorganisatie033 opgericht. Waarom zijn destijds niet alle evenementenorganisaties geconsulteerd? Wie heeft er zitting in de stichting serviceorganisatie033? Wat is het doel van deze organisatie? Welke kosten maakt deze organisatie jaarlijks?

 5. Eind 2019 is door de Raad de belastingverordening 2020 vastgesteld. Op welke wijze is in deze belastingverordening aantoonbaar bekend gemaakt aan de horeca- en evenementenorganisaties? Hoe wordt geborgd dat de zeggenschap over de bijdrageregeling bij de verenigde horeca en de pleinondernemers komt en niet bij de Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad (SOAB), Ondernemers Binnenstad Amersfoort (OBA) en de KHN?

 6. Op 17 maart 2020 is met RIB 2020-027 Actualisatie Nota Evenementenbeleid de Raad geïnformeerd over het voornemen van actualisatie van de genoemde nota. De actualisatie wordt gedaan in nauwe samenspraak met evenementenorganisatoren en vertegenwoordigers van horeca. Dit mag niet in strijd zijn met de in 2015 gegeven opdracht om alle stakeholders erbij te betrekken. Kan het college aangeven wie de vertegenwoordigers zijn van de evenementenorganisaties, de horeca en de overige stakeholders? Zo nee, waarom niet?
 
Sieta Koet
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014