Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Vragen n.a.v. de antwoorden op schriftelijke vragen over exploitatie en programmatafel Amerena

AmarenaAmersfoort2014 is gestuit op een paar opvallende antwoorden van wethouder Buijtelaar. Hij heeft Amersfoort2014 onlangs geantwoord dat de gemeente en SRO niet in staat zijn de jaarlijkse subsidie van ruim 2.2. mln. euro aan de SRO te specificeren naar kostensoort!  Nog opvallender is het dat adviesbureau ABCNOVA de gemeente Amersfoort jarenlang heeft geadviseerd voor verschillende projecten en dat niet is aan te geven hoeveel advieskosten door dat bureau zijn gedeclareerd voor advies over de Amerena.
Volgens het college stuurde het adviesbureau slechts totaaldeclaraties! Waarom is dat geaccepteerd door de gemeente?  Amersfoort2014 vindt het onacceptabel, dat er op deze wijze wordt omgesprongen met de duur verdiende belastingcenten van de inwoners van Amersfoort. Het gaat in deze gevallen om miljoenen per jaar!
 
Op 5 februari 2020 ontving Amersfoort2014 antwoord op de schriftelijke vragen 2020-007 over de exploitatie en programmatafel Amerena. Dank daarvoor! In de antwoorden van het college kwam de fractie van Amersfoort2014 een aantal zeer opvallende zaken tegen. Het betreft onder andere het feit dat de jaarlijkse exploitatiebijdrage van ruim 2.2. mln. euro blijkbaar niet verantwoord kan worden aan de gemeenteraad per kostenpost. Ook het feit dat adviesbureau ABCNOVA ongespecificeerde rekeningen ( totaaldeclaraties) ter hoogte van bijna 1 mln. euro voor verschillende projecten  aan de gemeente heeft gestuurd tussen 2012 en 2018, vindt Amersfoort2014 onbegrijpelijk. SRO heeft in 2016 een fout (dubbeltelling onderwijsinkomsten) ontdekt. Dat heeft gevolgen voor de exploitatiebegroting van Amerena. Dat deze begrotingsfout van SRO pas drie jaar later, blijkbaar met toestemming van de gemeente, verrekend wordt en dan pas gemeld wordt aan de gemeenteraad, vindt Amersfoort2014 zeer onzorgvuldig.
 
Vragen
  1. Volgens Amersfoort2014 moet SRO zich per jaar en per kostensoort verantwoorden  voor de verstrekte exploitatiebijdrage van ruim 2.2. mln. euro. Is deze aanname juist? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dat overzicht dan niet verstrekt zoals door ons gevraagd in vraag 1 van de schriftelijke vragen 2020-007? Wat is daarvan de oorzaak en wie is daarvoor verantwoordelijk?

  2. Amersfoort2014 ontvangt alsnog graag een uitgebreid en een per kostenpost gespecificeerd overzicht van de verstrekte exploitatiebijdragen in 2018 en 2019 van de gemeente Amersfoort aan SRO (respectievelijk € 2.346.672 en € 2.284.900).

  3. Volgens Amersfoort201 is het onbegrijpelijk dat de gemeente Amersfoort ongespecificeerde facturen (totaaldeclaraties) van bijna 1 mln. euro van adviesbureau ABCNOVA heeft geaccepteerd voor verschillende projecten  (Eemhuis, Amerena, onderwijshuisvesting en MFA’s) in de periode van 2012 t/m 2018  Klopt deze aanname? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is het dan te verklaren dat in de antwoorden van 5 februari 2020 wordt vermeld dat dit wel het geval is geweest?

  4. Amersfoort2014 ontvangt daarom alsnog graag een uitgebreid en gespecificeerd overzicht van dat deel van de € 967.624 aan advieskosten van adviesbureau ABCNOVA dat voor advies over Amerena is gedeclareerd en verstrekt is over de jaren 2012 tot en met 2018. Graag hierbij ook vermelden welke samenwerkings-, begeleidings-  en adviesactiviteiten Amerena er per jaar voor dat geld zijn verricht.

  5. Uit de antwoorden van 5 februari blijkt dat het college zeer tevreden is over de bijdrage van ABCNOVA aan de samenwerking van de verschillende partijen binnen de Amerena. Uit RIB 2019-099 van de wethouder blijkt echter dat ondanks de langdurige advisering en begeleiding van ABCNOVA het samenwerkingsresultaat van de programmatafel mislukt is: ‘kwetsbaar, onduidelijk mandaat, complexe aansturing en onduidelijke belangen’. Er moest onlangs zelfs een nieuw adviesbureau ingehuurd worden voor bijna 48.000 euro om orde op zaken te stellen bij samenwerking bij de programmatafel. Hoe is de negatieve conclusie van het college uit RIB 2019-099 te rijmen met de positieve woorden van het college over het werk van ABCNOVA, zoals vermeld in de antwoorden op de schriftelijke vragen 2020-007?

  6. Amersfoort2014 vindt het zeer onzorgvuldig dat SRO een in 2016 ontdekte fout (dubbeltelling onderwijsinkomsten) in de exploitatiebegroting  pas in 2019 corrigeerde. Wat is de opvatting van het college daarover? Waarom is de gemeenteraad niet in 2016, maar pas drie jaar later door het college geïnformeerd over deze fout in de exploitatiebegroting? Wie is hiervoor verantwoordelijk?

  7. Uit de antwoorden van het college blijkt dat ASF en de gemeente bij de afzonderlijke  gesprekken aanwezig waren die de wethouder heeft gevoerd met alle leden van de programmatafel. Amersfoort2014 heeft echter vernomen dat de ASF niet bij alle gesprekken aanwezig is geweest. Is dat juist? Zo ja, waarom is dat dan niet vermeld in de beantwoording van de schriftelijke vragen 2020-007? Zo ja, wat was daarvan de reden? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wie was, naast de wethouder, van de gemeente aanwezig bij de gesprekken?

  8. De wethouder heeft van de afzonderlijke gesprekken met de leden van de programmatafel geen verslag gemaakt. Amersfoort2014 vindt dat op z’n minst opmerkelijk! De wethouder  heeft zijn bevindingen ‘meegegeven’ aan het onlangs ingeschakelde adviesbureau KokxDeVoogd. Is de wethouder bereid om deze bevindingen alsnog op papier te zetten voor de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?

  9. Volgens de toezegging van de wethouder zou eind januari 2020 eindelijk de subsidieverantwoording van de Stichting Amerena ter inzage worden gelegd voor de gemeenteraad. Tot op heden heeft de gemeenteraad de verantwoording van de ontvangen subsidie van de Stichting Amerena niet kunnen inzien. Wat is daarvan de reden en wanneer gaat dat wel gebeuren?
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014