Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Exploitatie en programmatafel Amerena

Amarena
Amersfoort2014 vindt het belangrijk om eerst te vermelden dat we erg veel respect hebben voor al die vrijwilligers die zich inzetten om van de Amerena een succes te maken!

Op 19 november 2019 heeft het college, na lang aandringen van Amersfoort2014, via een RIB verslag gedaan van de stand van zaken rondom de exploitatie van Amerena en de aansturing van de programmatafel (invoering sportkaart).


De belangrijkste conclusies in deze RIB zijn:
 1. Amerena bruist: goede bezoekersaantallen en een goede bezetting van zwemwater, sporthal en multifunctionele ruimtes;
 2. Een onvoorziene extra structurele exploitatielast van minimaal €65.138 per jaar die waarschijnlijk nog op zal lopen als gevolg van hogere kosten beveiliging, energie en schoonmaak;
 3. De invoering van de sportkaart is niet gerealiseerd en de programmatafel functioneert niet;
 4. Het organisatieadviesbureau KokxDeVoogd wordt ingehuurd om het samenwerkingsproces van de betrokken Amerenapartijen te begeleiden.
 
Over de punten 2 en 3 heeft Amersfoort2014 de afgelopen maanden een aantal keren schriftelijke vragen gesteld en daarbij ook zorgen geuit over de financiële haalbaarheid van de exploitatiebegroting en het niet of onvoldoende functioneren van de programmatafel (waardoor de sportkaart nog niet is ingevoerd). Tot 29 oktober 2019  heeft de wethouder geen enkel signaal afgegeven van een dreigende oplopende jaarlijkse exploitatielast en het niet of onvoldoende functioneren van de programmatafel. Sterker nog: de wethouder kwalificeert, zowel in de media als in de antwoorden op schriftelijke vragen 2019-100,  de meerjarenberekeningen van Amersfoort2014 over de oplopende exploitatielast van Amerena  als ‘hoogst speculatief’! De wethouder schrijft op 29 oktober 2019 aan de gemeenteraad  (antwoord op schriftelijke vragen Amersfoort2014: 2019-100): ‘we volgen de exploitatie binnen de Amerena nauwgezet en we hebben geen reden om aan te nemen dat de financiële haalbaarheid van de horeca en de sportkaartactiviteiten in Amerena de komende jaren onder druk staat’!  Slechts drie weken later (!), op 19 november 2019, volgt RIB 2019-099 met de conclusies zoals hierboven zijn vermeld, die volledig in tegenspraak zijn met wat er vóór en op 29 oktober aan de gemeenteraad is medegedeeld!

Amersfoort2014 heeft begin januari 2020 overleg gehad met de wethouder van sport over de invulling van een Ronde n.a.v. RIB 2019-099. De vraag daarbij was op welk moment het externe organisatieadviesbureau KokxDeVoogd het onderzoek en de begeleiding zou hebben afgerond naar de samenwerking en het exploitatiemodel binnen de Amerena. Naar nu blijkt zal de afronding van dat gehele begeleidingstraject met oplossingsrichtingen én implementatie pas voor de zomer 2020 worden afgerond.

Om met de gemeenteraad een zinvolle discussie te voeren over de exploitatie en de samenwerking binnen de Amerena, lijkt het de fractie van Amersfoort2014 dan ook verstandig om na fase 1/2 (evaluatie en mogelijke oplossingsrichtingen) en vóór de besluitvorming daarover met elkaar in gesprek te gaan in een Ronde. Amersfoort2014 zal daartoe t.z.t. het initiatief nemen.
Ter voorbereiding van deze Ronde over Amerena stelt Amersfoort2014 alvast de onderstaande vragen aan het college over de RIB.

Vragen:
 
 1. Hoeveel is er aan de SRO betaald voor de exploitatie van de Amerena in 2018 en 2019? Graag onderverdelen in verschillende posten (horeca-zwembad-onderhoud enz.)
 2. Hoeveel andere projectsubsidie heeft de SRO in 2018 en 2019 van de gemeente Amersfoort ontvangen voor afzonderlijke sport- en gezondheidsprojecten in en rond de Amerena.?

  Op de website van ‘Duurzaam Gebouwd’ staat een interview van 20-12-2018 met de directeur van adviesbureau ABCNOVA. Hij zegt daarin dat hij zeven jaar succesvol bezig is geweest voor de gemeente Amersfoort om partijen die betrokken waren bij de bouw en de ontwikkeling van Amerena rond de tafel te krijgen. Het ging daarbij, volgens het interview,  om de structuur, de samenwerking, de horecaexploitatie en de businesscase.

 3. Wat zijn de totaalkosten geweest van de advisering van ABCNOVA in de afgelopen zeven jaren?

  Uit RIB 2019-099 blijkt helaas dat de samenwerking, ondanks de zevenjarige begeleiding  door ABCNOVA, tussen de verschillende partijen in de Amerena ‘kwetsbaar is, het mandaat onduidelijk is, de aansturing te complex en ingewikkeld is en dat de onderlinge belangen niet in elkaars verlengde liggen’.

 4. Wat is op dit moment het oordeel van het college over de resultaten, met name op het gebied van de beoogde samenwerking van de verschillende partijen, en de rol van ABCNOVA daarbij?
 5. Waarom en wanneer is de samenwerking met adviesbureau ABCNOVA beëindigd?

  In RIB 2019-099 schrijft de wethouder: ‘Samen met de betrokken partijen en een (nieuw) extern organisatie adviesbureau (KokxDeVoogd) werken we daarom de komende tijd een governance-en besturingsmodel uit waarin we de (nieuwe) afspraken vastleggen’ Ook wordt in de RIB door het college vermeld: ‘we laten de nieuwe definitieve exploitatiebegroting van de SRO, die mogelijk hoger zal zijn dan het huidige exploitatiesaldo, extern toetsen’.

 6. Wat zijn de kosten van de begeleidingsopdracht van het organisatieadviesbureau KokxDeVoogd?
 7. Welke extern bureau gaat de definitieve exploitatiebegroting van de SRO beoordelen ?
 8. Wat zijn daarvan de geschatte kosten?

  De begeleiding van bureau KokxDeVoogd kent 3 fases. Fase 1 is verkenning en zoeken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Fase 2 is begeleiding besluitvorming en fase 3 is organiseren en implementeren.

 9. Op welke moment wordt de gemeenteraad voor de besluitvorming (fase1/2) geïnformeerd over de evaluatie en eventuele oplossingsrichtingen en de mogelijke financiële gevolgen?

  In RIB 2019-099 staat vermeld dat er een correctie is doorgevoerd op de exploitatie van dubbel opgenomen huuropbrengsten onderwijs binnen de oorspronkelijke raming. Deze correctie beslaat het grootste deel van de hogere structurele exploitatielast.

 10. Hoe kan het gebeuren dat deze fout in de raming pas na enkele jaren is opgemerkt?
 11. Wat is de oorzaak van deze opmerkelijke ramingsfout?
 12. Wie is verantwoordelijk voor deze fout in de raming?
 13. Hoe is het verschil van deze correctie van 2019 (- €86.000) te verklaren met het structurele bedrag vanaf 2020 (- €52.000) ?

  De portefeuillehouder sport heeft de afgelopen periode zelf een evaluatie gehouden door het voeren  van afzonderlijke gesprekken met alle leden van de programmatafel: SRO, De Geeresteingroep, De Stichting Amerena en De Stichting Horeca. De ASF en de gemeente waren daarbij als toehoorder aanwezig (zie RIB 2019-099).

 14. Graag ontvangt Amerfoort2014 inzage in de schriftelijke verslagen van deze evaluatiegesprekken. Is het College daartoe bereid? Zo nee, waarom niet?
 15. Waarom is er niet geëvalueerd met de ASF en afdeling sport van de gemeente, omdat de ASF en de gemeentelijk afdeling sport intensief betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen van de exploitatie en het samenwerkingsmodel?

  Tot 29 oktober 2019  heeft de wethouder geen enkel signaal afgegeven van een  dreigende oplopende jaarlijkse exploitatielast en het niet of onvoldoende functioneren van de programmatafel. Sterker nog: de wethouder kwalificeert, zowel in de media als in de antwoorden  op de schriftelijke vragen 2019-100,  de berekening van Amersfoort2014 over de oplopende exploitatielast van Amerena  als ‘hoogst speculatief’! De wethouder schrijft op 29 oktober 2019 aan de gemeenteraad (schriftelijke vragen Amersfoort2014: 2019-100): ‘we volgen de exploitatie binnen de Amerena nauwgezet en we hebben geen reden om aan te nemen dat de financiële haalbaarheid van de horeca en de sportkaartactiviteiten in Amerena de komende jaren onder druk staat’! 

 16. Naar nu blijkt is er toch een  oplopend structureel exploitatietekort van minimaal €65.138. Hoe zijn die positieve uitspraken en het nauwgezet volgen van de exploitatie door de wethouder over de exploitatie van de Amerena tot eind oktober 2019 te rijmen met het (al in 2018 door Amersfoort2014 voorziene) structurele oplopende exploitatietekort in de RIB van 19 november 2019?

  Op 19 november 2019 had de Stichting Amerena nog steeds niet (ook niet na een eerste aanmaning van de gemeente) de subsidie van €27.500 over 2018 volledig verantwoord.

 17. Zijn de verantwoording van de subsidie en de toelichting daarop inmiddels door de stichting Amerena ingeleverd? Zo nee, waarom niet en welke maatregelen neemt het college tegen deze ontoelaatbare handelwijze ? Zo ja, wanneer kan de gemeenteraad deze verantwoording en toelichting inzien?
 
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014