Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Transparantie over neveninkomsten college van B&W

stadhuis
Op 25 september2019 heeft de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de openbaarmaking van nevenfuncties en neveninkomsten van burgemeester en wethouders. In Amersfoort worden op de gemeentelijke website alleen de nevenfuncties vermeld en niet de eventueel uit die nevenfuncties voortvloeiende neveninkomsten.
Dat is een wettelijke verplichting volgens de gemeentewet art. 41b. De minister wijst erop dat het belangrijk is dat gemeenten zich aan de wet houden i.v.m. de transparantiebevordering en integriteitsbewaking. Zo schrijft zij: ‘de hoogte van de neveninkomsten is bijvoorbeeld een belangrijk aspect van de beoordeling of een bepaalde nevenfunctie zich al dan niet verhoudt tot een goede vervulling van het politieke ambt’.

Op 2 mei 2017 heeft Amersfoort2014 al schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie. Naar nu overduidelijk blijkt uit de brief van de minister heeft het toenmalige college de gemeenteraad onvolledig geïnformeerd over de wettelijke verplichting om ook de bezoldiging en de hoogte daarvan actief openbaar te maken.
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. De minister schrijft in haar brief van 25 september 2019 (kenmerk 2019-00002469640) dat zij de colleges zelf heeft aangespoord een goede invulling te geven aan de letter, maar vooral ook de geest, van de verplichting tot openbaarmaking van zowel nevenfuncties als neveninkomsten. Heeft deze aansporing ook het Amersfoortse college bereikt? Zo ja, wanneer en wat heeft het college met deze aansporing van de minister gedaan?

  2. Op de website van de gemeente Amersfoort staan bij alle collegeleden en de gemeentesecretaris wel de nevenfuncties vermeld, maar wordt niet actief aangegeven of deze bezoldigd of onbezoldigd zijn. Ook wordt niet actief de hoogte van de (eventuele) inkomsten, voortvloeiend uit nevenfuncties, vermeld. Is de conclusie gerechtvaardigd dat het college daardoor niet aan deze wettelijke verplichting uit de gemeentewet heeft voldaan? Zo ja, wat is daarvan de reden. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Zo nee; graag een onderbouwing van het antwoord

  3. Al op 2 mei 2017 heeft Amersfoort2014 schriftelijke vragen (2017-039) gesteld aan het college over het feit dat het college uit Amersfoort in de ‘gedragscode integriteit’ twee bepalingen over het melden van en de hoogte van de bezoldiging van de nevenfuncties van collegeleden niet overnam uit de modelverordening van de VNG. In antwoord op vraag 1 van Amersfoort2014 schreef het toenmalige College: ‘ wij kiezen ervoor om dit niet in het openbaar register op te nemen, omdat dit de suggestie zou kunnen wekken dat nevenfuncties worden aangenomen omdat het extra inkomsten oplevert’ Dit antwoord van college is volgens zowel de minister als de gemeentewet onjuist en in strijd met de wet. Daarmee is de gemeenteraad destijds onvolledig geïnformeerd en op het verkeerde been gezet. Is het College het eens met deze conclusies? Zo ja, wie is hiervoor verantwoordelijk?

  4. Door op 21 november 2017 bewust de twee bepalingen over het actief vermelden van de bezoldiging van nevenfuncties van collegeleden te schrappen uit de al eerder op 14 maart 2019 vastgestelde ‘gedragscode integriteit’ heeft het college ook zeer bewust de gemeentewet art.41b genegeerd door niet actief de bezoldiging en de hoogte ervan in het openbaar te vermelden. Amersfoort2014 vindt dat het college daarmee niet bijdraagt aan, zoals de minister het formuleert, ‘transparantiebevordering en integriteitsbewaking’. Is het college het eens met deze conclusie van Amersfoort2014? Zo nee, waarom niet?

  5. Op welke wijze en wanneer gaat het college de stad actief en op de juiste wijze informeren over de bezoldiging en de hoogte van nevenfuncties van de collegeleden?
 
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014