Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Functioneren Cliëntenraad Werk en Inkomen (CRWI) deel 2

Amersfoort2014 heeft op 25 september de antwoorden op de schriftelijke vragen 2019-097 ontvangen met als bijlage het rapport onderzoek Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort, gedateerd 24 september 2019. Beide documenten geven ons inziens onvoldoende antwoord op de gestelde vragen.
 
Onderwerp 1  informatieplicht wethouder
Vanaf 24 april 2019 was de wethouder op de hoogte van de interne perikelen binnen de cliëntenraad. Ook is toen het vermoeden geuit van vermeende belangenverstrengeling van de CRWI-voorzitter.
Op 25 juni 2019 heeft de wethouder enkele woordvoerders tijdens een informeel agendaoverleg sociaal domein geïnformeerd over de interne perikelen binnen de CRWI, maar niets gezegd over de vermeende belangenverstrengeling.
Vanaf 11 juli 2019 heb ik contact gehad met zowel de verantwoordelijke ambtelijke CRWI- medewerker als de betreffende wethouder. Ik ben toen direct door hen geformeerd over zowel de interne perikelen als het integriteitsonderzoek. Op geen van deze momenten heeft de wethouder, ondanks mijn nadrukkelijk verzoek daartoe, de gemeenteraad als geheel geïnformeerd over de interne perikelen en het integriteitsonderzoek.

 • 1. Waarom heeft de wethouder de raad niet als geheel (desnoods vertrouwelijk) geïnformeerd?
 • 2. Hoe verhoudt deze handelwijze zich tot de actieve informatieplicht van het College van B&W?
Het agendaoverleg Sociaal Domein (25 juni 2019) is een intern overleg, bedoeld om een adequate voorbereiding van besluiten te bespreken en procesafspraken te maken. Met nadruk is daarbij afgesproken dat het overleg niet bedoeld is of gebruikt mag worden voor het delen van inhoudelijke informatie. Ook waren niet alle fracties bij dat overleg aanwezig.
 
 • 3. Hoe verhoudt de mededeling van de wethouder tijdens het overleg van 25 juni en de verwijzing hiernaar in de beantwoording van de schriftelijke vragen (2019-097) zich tot deze afspraken?
 

Onderwerp 2: belangenverstrengeling
Belangenverstrengeling is een breder begrip dan zelfverrijking. Belangenverstrengeling is een onderdeel van het brede begrip integriteit. In dit geval is de eigenaar van het pand de opdrachtgever van de voorzitter van de CRWI, die tevens beheerder van het pand is. De opdrachtgever is om meerdere redenen gebaat bij de verhuur van zijn pand, waardoor hij meer inkomsten genereert.en zijn pand een betere uitstraling verkrijgt. Daarnaast zijn begrippen als uitlegbaarheid, zorgvuldigheid, controleerbaarheid en transparantie een voorwaarde voor integer handelen en spelen een belangrijke rol bij de beoordeling of er integer gehandeld is. In het rapport beperkt de onderzoeker zich slechts tot één onderdeel van het begrip belangenverstrengeling en integriteit. Er wordt slechts geconstateerd dat de huurprijs marktconform is en dat voorzitter van de CRWI ook beheerder is van het betreffende pand. Waarom er geen sprake is van belangenverstrengeling in brede zin van het woord is niet nader onderbouwd in het rapport.
 
 • 4. Deelt het College deze brede begripsbepaling van integriteit?
 • 5. Waarom is in dit onderzoek gekozen voor de meest enge vorm?
 • 6. Is het College bereid om alsnog een onafhankelijke onderzoeker te vragen het handelen van de betrokkene te onderzoeken vanuit het brede perspectief?
 

Onderwerp 3: het ontslagen CRWI-lid is niet gehoord door de onderzoeker en de wethouder
Amersfoort2014 vindt het een grove nalatigheid dat het ontslagen CRWI-lid én aanmelder van de vermeende belangenverstrengeling niet is gehoord door de onderzoeker.
 
 • 7. Waarom is het ontslagen CRWI-lid niet gehoord? Wie heeft dat besluit genomen?
 • 8. Waarom heeft de wethouder voor de publicatie van de antwoorden op de schriftelijke vragen van Amersfoort2014 het ontslagen CRWI-lid niet gehoord en met name over de vragen 1, 3, 4, 6 en 7?
 • 9. Is het College het eens met de stelling van Amersfoort2014 dat zowel de antwoorden op de schriftelijke vragen en het onderzoeksrapport onvolledig zijn zonder de bijdrage van het ontslagen CRWI-lid? Waarom wel/niet? Graag nader onderbouwen.
 • 10. Uit de bijlagen van het onderzoek blijkt dat niet alle leden van het algemeen en dagelijks bestuur gehoord zijn. Kan het college aangeven waarom en door wie hiertoe is besloten?
 

Onderwerp 4 ; de verordening voor de CRWI werd en wordt niet nageleefd
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het al jaren, ondanks intensieve ambtelijke ondersteuning, zowel administratief als organisatorisch niet op orde was bij de CRWI. Zo werden er geen notulen gemaakt van de bijeenkomsten, aftreedroosters werden niet nageleefd en besluitvormingsprocessen waren onduidelijk en werden niet vastgelegd. De verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid Amersfoort van 24 april 2012 (zie bijlage 2 van het onderzoeksrapport) is zeer helder over de organisatie en verslaggeving van de CRWI. In het rapport en de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt aangegeven dat onderbezetting een oorzaak is geweest van het niet naleven van de verordening. In de aanbevelingen wordt dit punt niet geadresseerd.
 
 • 11. Waarom is er door de gemeente in de afgelopen jaren niet toegezien op de naleving van de verordening?
 • 12. Wie is daar verantwoordelijk voor?
 • 13. Welke rol heeft de wethouder sociale zalen hierin gespeeld en welke rol had hij hierin moeten spelen?
 • 14. Hoe gaat geborgd worden dat de naleving van de verordening vanaf nu wel gebeurt en welke rol gaat de wethouder daarin spelen?
 • 15. Welke maatregelen gaat het College nemen om het probleem van de jarenlange onderbezetting aan te pakken? Mochten die maatregelen op korte termijn nog geen effect hebben, hoe gaat het College er dan voor zorgen dat toch voldaan kan worden aan de verordening?
 
 
Onderwerp 5: onafhankelijkheid onderzoeker
Uit de schriftelijke vragen 2019-097: ‘Het College ziet op basis van het eindrapport geen aanleiding om een nader onderzoek in te stellen naar de onafhankelijkheid van de onderzoeker’.
De onderzoeker is in februari 2019 door de gemeente ingehuurd als adviseur P&O op het stadhuis. De opdracht voor het onderzoek is op 14 juni 2019 aan de betreffende zzp-er verstrekt. Dat betekent dat de onderzoeker al ruim vier maanden werkzaam was op het stadhuis en daardoor een collega was van o.a. de wethouder en de ambtelijke ondersteuners van de CRWI die een belangrijke rol speelden bij het reilen en zeilen van de CRWI en bij de ontslagprocedure van het CRWI-lid.
 
 • 16. Klopt deze feitelijke opsomming?
 • 17. Zo ja, is het college het met ons eens dat dit betekent dat de onafhankelijkheid van de onderzoeker niet ‘buiten kijf’ staat?
 • 18. Zo nee, graag een onderbouwing van het antwoord. Zo ja, waarom is er dan geen reden om nader onderzoek te doen?
 

Onderwerp 6: het lakbeleid in dit onderzoeksrapport
In het onderzoeksrapport zijn vanwege privacyredenen de namen van personen weggelakt. Conform de AVG zouden ook de handtekeningen weggelakt moeten worden. Op verzoek van de griffie zijn deze handtekeningen dan ook inmiddels verwijderd en is een nieuwe versie online geplaatst. Door het weglakken is de leesbaarheid en de begrijpelijkheid van de informatie echter in het geding gekomen. Goed gebruik is het dan ook om de weggelakte namen te vervangen door de functies. Inzake de belangenverstrengeling is namelijk niet de naam, maar wel de functie van personen relevant. Op blz.1 van het onderzoeksrapport zijn de namen weggelakt, maar niet de functies. Onder de kopjes ‘interviews’ en ‘bevindingen’ (blz. 2.3.4.) worden de namen weggelakt, maar worden niet, zoals op blz. 1 de functies weergegeven. Dat is namelijk van belang bij de beoordeling van de vraag of er wel of niet sprake is van belangenverstrengeling.
 
 • 19. Waarom zijn de functies niet vermeld?
 • 20. Op welke wijze zorgt het College ervoor dat de gemeenteraad deze informatie alsnog ontvangt?
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014