Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Functioneren Cliëntenraad Werk en Inkomen (CRWI)

Amersfoort2014 heeft signalen ontvangen over problemen bij de Cliëntenraad Werk & Inkomen (de CRWI) van de gemeente Amersfoort. De leden van de CRWI worden door het College van B&W benoemd voor een termijn van twee jaar. De CRWI kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (DB) van drie personen. De CRWI wordt ambtelijk ondersteund. Eén van de leden van de CRWI is enkele maanden geleden door de voorzitter van het DB ontslagen als lid van de CRWI.
Er zou een onwerkbare situatie zijn ontstaan binnen de CRWI. Het inmiddels vertrokken lid heeft reeds op 24 april 2019 het vermoeden geuit aan de gemeente Amersfoort dat er sprake zou kunnen zijn van belangenstrengeling van een van de leden binnen de CRWI.

Uit informatie, die Amersfoort2014 door navraag bij het ambtelijk apparaat en de wethouder heeft verkregen, blijkt dat er al voor de zomervakantie een integriteitsonderzoek is ingesteld naar de rol van het betreffende lid van de CRWI. Amersfoort2014 heeft inmiddels informatie ontvangen over het integriteitsonderzoek die vragen oproept over de onafhankelijkheid van het onderzoek.

Tot onze verbazing is tot op heden de voltallige gemeenteraad niet (vertrouwelijk) door het College ingelicht over de vermeende belangenverstrengeling van een lid van de CRWI en het ingestelde integriteitsonderzoek. Wel heeft de wethouder op 25 juni 2019  tijdens een informeel agendaoverleg achter gesloten deuren aan enkele woordvoerders sociaal domein gemeld dat er problemen waren binnen de CWI. Er is niets gezegd over het integriteitsonderzoek. Bij dat overleg waren niet alle fracties uit de gemeenteraad aanwezig.  

Inmiddels zijn we enkele  maanden verder, het ingestelde onderzoek roept vragen op, is nog steeds niet afgerond en de voltallige gemeenteraad is nog steeds niet geïnformeerd.. Dat is de reden voor de volgende vragen:

  1. Binnen de CRWI is het al jaren onduidelijk welke procedure wordt doorlopen als een CRWI-lid zijn lidmaatschap opzegt, op welke wijze het lidmaatschap van een CRWI-lid wordt beëindigd en hoe iemand het lidmaatschap van de CRWI kan worden ontnomen. Uit correspondentie tussen het DB en het inmiddels vertrokken CRWI-lid blijkt dat het DB van de CRWI  hem al in april 2019  het lidmaatschap van de CRWI heeft ontzegd. Volgens Amersfoort2014 is die werkwijze onjuist. Het College van B&W benoemt de leden en het College en dient dan ook de leden te ontheffen van hun lidmaatschap. Is het College het met deze opvatting eens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is dat in hert verleden gegaan en waarom is dat al die jaren anders verlopen? Op welke wijze en door wie werden leden van de CWI de afgelopen jaren van hun functie ontheven? Welke collegeleden  zijn voor deze handelwijze verantwoordelijk geweest in de afgelopen jaren? Op welke wijze gaat het College deze omissie repareren? Geldt deze onduidelijke procedure ook voor andere, door het College ingestelde, commissies?

  2. Waarom heeft het College niet alle fracties en/of woordvoerders sociaal domein voor de zomervakantie (desnoods vertrouwelijk) geïnformeerd over het vermoeden van belangenverstrengeling van een lid van de CRWI en het voornemen van het College om een integriteitsonderzoek naar de handelwijze van een CRWI-lid in te stellen? Is het College het eens met Amersfoort2014 dat de voltallige gemeenteraad terstond moet worden ingelicht als dit soort zaken zich voordoet bij een door het College benoemde openbaar functionerende adviesraad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dat in dit geval zo gelopen? Wat gaat het College doen om de informatieverstrekking in dit soort gevallen aan de gemeenteraad te verbeteren?

  3. Wanneer heeft het onderzoek plaatsgevonden? Wie heeft de opdracht van dat onderzoek verstrekt? Graag ontvangt Amersfoort2014 een afschrift van deze opdracht. Op welke wijze en met wie werden de concept-eindconclusies van het onderzoek gedeeld? Heeft dat geleid tot wijzigingen in de eindconclusies? Heeft ook het ontslagen CRWI-lid het eerste concept-eindverslag integraal en zonder wijzigingen en zwarte alinea’s kunnen inzien? Zo nee, waarom niet?

  4. Inmiddels heeft Amersfoort2014 vernomen dat het integriteitsonderzoek niet is uitgevoerd door een onderzoeker van buiten de ambtelijke organisatie, maar een ZZp-er die al langer een dienstverband heeft (of heeft gehad) als ingehuurde externe adviseur in de Amersfoortse ambtelijke organisatie. Is dat juist? Zo ja, hoe lang is de ZZP-er al ingehuurd door de gemeente? Als deze informatie juist is, kan deze onderzoeker worden beschouwd als een collega van de ondersteunende CRWI-ambtenaren. Hoe is de onafhankelijkheid van het onderzoek te rijmen met het feit dat de ondersteunende CRWI-ambtenaren een belangrijke rol hebben gespeeld in het functioneren van de CRWI en in de procedure van het ontslag van het CRWI-lid? Is het College bereid om, gezien het bovenstaande, alsnog een echt onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de gang van zaken en de integriteitskwestie? Zo nee, waarom niet?

  5. Wanneer wordt de uitslag van het integriteitsonderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling van het  betreffende CRWI-lid  verwacht? Krijgt de gemeenteraad (vertrouwelijk) inzage in dit verslag? Waarom wel/niet? Informeert het College de gemeenteraad over de gevolgen  en maatregelen n.a.v. van het integriteitsonderzoek? Zo nee, waarom niet?  Zo ja, op welke wijze?

  6. Volgens het vertrokken CRWI-lid werden de financiële zaken die de CRWI zelf betroffen niet voorgelegd aan de voltallige CRWI, maar alleen afgehandeld en vastgesteld door het DB van de CRWI. Is dat juist? Indien ja; was de gemeente ( wethouder of ambtenaar) van deze handelwijze van het DB van de CRWI  op de hoogte en sinds wanneer? Is het College het met Amersfoort2014 eens dat, indien dat inderdaad het geval was, deze handelwijze van het DB van de CRWI laakbaar is? Zo ja, wat gaat het College doen om dit in de toekomst te voorkomen? Op welke wijze wordt de gemeenteraad verder geïnformeerd over het functioneren van de CRWI?

  7. Kan het College aangeven welke termijnen er gehanteerd worden voor het lidmaatschap van de CRWI en voor hoeveel termijnen men maximaal benoemd kan worden? Graag ontvangt Amersfoort2014 de roosters van aftreden en (her-) benoemingen van de CRWI van de afgelopen jaren vanaf 2002.

  8. Is het College bereid om ook de benoemings- en ontslagregelingen en roosters van aftreden van andere gemeentelijke adviesorganen onder de loep te nemen om te voorkomen dat ook daar vergelijkbare problemen ontstaan? Is het College bereid om de gemeenteraad een overzicht verstrekken van alle door het College ingestelde adviesraden en de daarbij horende artikelen uit de verordeningen over benoeming en ontslag? Zo nee, waarom niet?
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014