Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Dossier Museum Oud Amelisweerd (MOA) deel 2: het investeringsplan en de gelden van de bankgiro en fondsen

MOAOp 6 december 2011 heeft de gemeenteraad van Amersfoort besloten de kerncollectie van Armando onder te brengen in MOA. Tevens is besloten dat er onder voorwaarden een bedrag van € 1.000.000 subsidie beschikbaar werd gesteld dat uitgekeerd zou worden in een periode van tien jaar. Vanuit Amersfoort is tevens € 1.600.000 ter beschikking gesteld voor investeringen in MOA, waaronder  €1.000.000 van de bankgiroloterij, fondsen en subsidie van de gemeente Amersfoort.
In het ondernemingsplan uit 2011 wordt gesproken over een sluitende exploitatie. In augustus 2018 gaat MOA failliet en is de jaarlijkse subsidieverstrekking aan MOA vanuit Amersfoort beëindigd. Uiteindelijk is er inmiddels vanuit de gemeente Amersfoort € 855.000 uitgekeerd van de toegezegde € 1.000.000.
 
Op 5 februari 2019 heeft Amersfoort2014 de gemeenteraad van Amersfoort in een openbare Ronde verzocht om, op basis van het rapport van Blue Yard,( 2018)  dat in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoek heeft verricht naar de gang van zaken rond het faillissement van MOA, een onderzoek in te stellen naar de specifieke rol die de gemeente Amersfoort en de museumkoepel Amersfoort in C (AinC) hebben gespeeld bij de totstandkoming van het risicovolle ondernemingsplan uit 2011, welke Amersfoortse belangen er destijds speelden, hoe de informatieverstrekking is verlopen in de afgelopen jaren en op welke wijze de controle op het verstrekken van de jaarlijkse subsidie aan MOA  is verlopen.
 
Helaas vond een meerderheid van de gemeenteraad het niet nodig om onderzoek te verrichten met als belangrijkste argumenten dat het een te ingewikkeld dossier zou zijn  en dat de onderste steen toch niet naar boven zou komen én dat we al die jaren van de schilderijen hebben kunnen genieten. Amersfoort2014 betreurt het in hoge mate dat een meerderheid van de gemeenteraad van Amersfoort een onderzoek naar de teloorgang van ruim € 2.400.000,-  blokkeert en een deel van de  gemeenteraad niet in staat stelt om de controlerende taak naar behoren te vervullen.
 
Daarom rest Amersfoort2104 geen andere mogelijkheid dan alle onderzoeksvragen schriftelijk te stellen. Op deze wijze probeert Amersfoort2014 alsnog de broodnodige informatie te verkrijgen. We maken daar een eigen rapport/verslag van, dat in het najaar van 2019  zal worden aangeboden aan de gemeenteraad van Amersfoort.

Reeks vragen*
Deze schriftelijke vragen maken onderdeel uit van een reeks schriftelijke vragen die in de komende maanden aan het College gesteld zullen worden:
Deel 01: totstandkoming en inhoud ondernemingsplan:17-4-2019 (reeds ingediend)
Deel 02: het investeringsplan en de gelden van bankgiro en fondsen: 01-05-2019
Deel 03: besluitvorming 2011-2012 en de informatievoorziening: 15-05-2019
Deel 04  de Armando-erfenis en de raam- en beëindigingsovereenkomst: 29-05-2019
Deel 05  exploitatie MOA: 12-06-2019
Deel 06: Amersfoortse controle op verstrekte subsidie: 26-06-2019
Deel 07: het functioneren van directie, bestuur, toezicht op MOA: 10-07-2019
Deel 08: Blue Yard onderzoek 2018: 24-07-2019
Deel 09: overige vragen betreffende het MOA-dossier: 31-07-2019
Deel 10: Hoe verder?: 14-08-2019

*We vragen  nadrukkelijk aan het College om alle antwoorden te voorzien van bijlagen: relevante documenten voor de antwoorden, verslagen van gesprekken over het verkregen antwoord, wie er betrokken zijn geweest bij het verstrekte antwoord en vanuit welke functie, verslagen van gesprekken met andere gemeenten, MOA-directie en bestuur en (ex-)collegeleden, (ex-) raadsleden en (ex-)ambtenaren) over de antwoorden. Kortom: alle gegevens en verslagen over wie heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de verstrekte antwoorden.


Vragen
 1. Voor de restauratie van de Elleboogkerk is door brandverzekering  € 4.500.000,- uitgekeerd aan de gemeente Amersfoort. Uit het Blue Yard rapport ( blz. 7 -2018) blijkt dat AinC een bijdrage heeft geleverd aan het investeringsplan MOA van € 1.600.000,- Volgens Blue Yard bestond dat bedrag uit de bijdrage van fondsen/acties van o.a. de Bankgiro Loterij en een bijdrage uit de uitkering van de brandverzekering. Is het juist dat er van de 4.5 mln. euro verzekeringsgeld € 204.907,- is overgehouden aan de restauratie van de Elleboogkerk en dat dit bedrage vervolgens is ‘geschonken’ door AinC aan het investeringsplan MOA ? Graag ontvangt Amersfoort2014 inzage in de eindafrekening van de restauratie van de Elleboogkerk.

 2. Wanneer en door wie is besloten dat die € 204.907 doorgesluisd kon worden naar AinC en vervolgens naar MOA? Wanneer en door wie is dat bedrag ter beschikking gesteld aan AinC en onder welke voorwaarden? Is hier sprake van een extra subsidieverstrekking van de gemeente Amersfoort aan AinC? Ligt er een collegebesluit ten grondslag aan deze extra subsidievertrekking? Indien ja: graag dit besluit bij het antwoord voegen. Indien nee: waarom niet en hoe is dit financieel afgewikkeld? Graag de financiële overzichten bijvoegen. Hoe en wanneer is deze extra subsidieverstrekking aan AinC destijds gecommuniceerd met de gemeenteraad?

 3. De Bankgiro Loterij heeft destijds € 1.000.000 ter beschikking gesteld voor de restauratie van het Armandomuseum in de Elleboogkerk. Het oorspronkelijke doel daarvan was om het museale karakter van het Armandomuseum in de Elleboogkerk te ondersteunen, met name op het gebied van educatie. Is het Bankgiro Loterijgeld aan AinC  of aan de gemeente Amersfoort verstrekt? Onder welke voorwaarden is dat geld ter beschikking gesteld? Toen besloten werd de collectie van Armando onder te brengen in MOA heeft niet de gemeente Amersfoort maar AinC het bedrag als investeringsbedrag doorgesluisd naar MOA. Is hierover overleg gevoerd met het College?

 4. Is er overleg gevoerd door AinC en/of de gemeente met de Bankgiro Loterij over deze wijziging van de bestemming van de toegekende 1 mln.. euro? Zo nee, waarom niet? Heeft de Bankgiro Loterij toestemming gegeven om het toegekende bedrag te besteden aan investeringen aan het Landhuis MOA? Zo ja, wanneer en onder welke voorwaarden en wie heeft dat besproken met de Bankgiro Loterij? Zo nee, waarom is er geen toestemming gevraagd?

 5. De overige fondsen, instellingen en bedrijven die geld hadden geschonken voor het musealer maken van het te restaureren Armandomuseum waren:
  -    Gemeente Amersfoort via Museumimpuls ( € 45.000)
  -    British American Tobacco (BAT)  ( € 100.000)
  -    TBI foundation ( € 100.000)
  -    KF Heinfonds ( € 25.000)
  -    Vrede van Utrecht ( € 57.000)
  -    VSB fonds ( € 80.000)
  Is dit overzicht compleet? Zo nee; graag ook de andere bedrijven/instellingen en de geschonken bedragen vermelden.

 6. In hoeverre is er met de organisaties uit vraag 5 overleg gevoerd om het geld anders te besteden dan aanvankelijk het plan was? Zijn alle partijen akkoord gegaan met de wijziging in de bestemming? Is er officieel toestemming gevraagd? Zo ja; graag de betreffende documenten bijvoegen Zo nee, waarom niet?

 7. Hoeveel heeft de gemeente Amersfoort aan AinC betaald voor de werkzaamheden die AinC heeft verricht voor de totstandkoming van het investeringsplan, het ondernemersplan en het exploitatieplan MOA? Graag de facturen bijvoegen en een toelichting op de uitbetaalde bedragen.

 8. Volgens Amersfoort2014 is de bijdrage van € 204.907 aan het investeringsplan niet een bijdrage van AinC , maar een indirecte bijdrage via AinC van de gemeente Amersfoort aan het MOA. Dat geldt ook voor de € 45.000 museumimpuls die door de gemeente Amersfoort was verstrekt aan AinC voor het Armandomuseum in Amersfoort. Dat betekent dat de gemeentelijke bijdrage aan MOA naast de € 885.000,- subsidie voor de exploitatie (de zgn. bruidsschat) wordt verhoogd met € 249.907.  Het totaalbedrag aan gemeenschapsgeld dat de gemeente Amersfoort  heeft betaald aan MOA komt daardoor op € 1.134.907. Is het College het eens met deze berekening? Zo nee, waarom niet?

 9. Welke voorwaarden (ook t.a.v. faillissement)  zijn er opgenomen in de contracten bij de toekenning van de investeringsgelden van € 249.907  aan MOA? Amersfoort2014 wil graag deze voorwaarden en/of afspraken inzien.

 10. Op welke wijze en wanneer is er met de gemeenteraad gecommuniceerd en overleg geweest over de totstandkoming, de inhoud van het investeringsplan/ondernemersplan en de gemeentelijke bijdrage via AinC aan het investeringsplan (zie vraag 1 t/m 9)?
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014