Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Dossier Museum Oud Amelisweerd (MOA) deel 1: totstandkoming ondernemingsplan

MOAOp 6 december 2011 heeft de gemeenteraad van Amersfoort besloten de kerncollectie van Armando onder te brengen in MOA. Tevens is besloten dat er onder voorwaarden een bedrag van € 1.000.000 subsidie beschikbaar werd gesteld dat uitgekeerd zou worden in een periode van tien jaar. Vanuit Amersfoort is tevens € 1.600.000 ter beschikking gesteld voor investeringen in MOA, waaronder  €1.000.000 van de bankgiroloterij, fondsen en subsidie van de gemeente Amersfoort. In het ondernemingsplan uit 2011 wordt gesproken over een sluitende exploitatie. In augustus 2018 gaat MOA failliet en is de jaarlijkse subsidieverstrekking aan MOA vanuit Amersfoort beëindigd. Uiteindelijk is er inmiddels vanuit de gemeente Amersfoort € 855.000 uitgekeerd van de toegezegde € 1.000.000.
 
Op 5 februari 2019 heeft Amersfoort2014 de gemeenteraad van Amersfoort in een openbare Ronde verzocht om, op basis van het rapport van Blue Yard,( 2018)  dat in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoek heeft verricht naar de gang van zaken rond het faillissement van MOA, een onderzoek in te stellen naar de specifieke rol die de gemeente Amersfoort en de museumkoepel Amersfoort in C (AinC) hebben gespeeld bij de totstandkoming van het risicovolle ondernemingsplan uit 2011, welke Amersfoortse belangen er destijds speelden, hoe de informatieverstrekking is verlopen in de afgelopen jaren en op welke wijze de controle op het verstrekken van de jaarlijkse subsidie aan MOA  is verlopen.
 
Helaas vond een meerderheid van de gemeenteraad het niet nodig om onderzoek te verrichten met als belangrijkste argumenten dat het een te ingewikkeld dossier zou zijn  en dat de onderste steen toch niet naar boven zou komen én dat we al die jaren van de schilderijen hebben kunnen genieten. Amersfoort2014 betreurt het in hoge mate dat een meerderheid van de gemeenteraad van Amersfoort een onderzoek naar de teloorgang van ruim € 2.400.000,-  blokkeert en een deel van de  gemeenteraad niet in staat stelt om de controlerende taak naar behoren te vervullen (zie ook de reportage MOA Onderzoek? AmersfoortGezien)
 
Daarom rest Amersfoort2104 geen andere mogelijkheid dan alle onderzoeksvragen schriftelijk te stellen. Op deze wijze probeert Amersfoort2014 alsnog de broodnodige informatie te verkrijgen. We maken daar een eigen rapport/verslag van, dat in het najaar van 2019  zal worden aangeboden aan de gemeenteraad van Amersfoort.
 

Reeks vragen*
Deze schriftelijke vragen maken onderdeel uit van een reeks schriftelijke vragen die in de komende maanden aan het College gesteld zullen worden:
Deel 01: totstandkoming en inhoud ondernemingsplan:17-4-2019
Deel 02: het investeringsplan en de gelden van bankgiro en fondsen: 01-05-2019
Deel 03: besluitvorming 2011-2012 en de informatievoorziening: 15-05-2019
Deel 04  de Armando-erfenis en de raam- en beëindigingsovereenkomst: 29-05-2019
Deel 05  exploitatie MOA: 12-06-2019
Deel 06: Amersfoortse controle op verstrekte subsidie: 26-06-2019
Deel 07: het functioneren van directie, bestuur, toezicht op MOA: 10-07-2019
Deel 08: Blue Yard onderzoek 2018: 24-07-2019
Deel 09: overige vragen betreffende het MOA-dossier: 31-07-2019
Deel 10: Hoe verder?: 14-08-2019
 
*We vragen  nadrukkelijk aan het College om alle antwoorden te voorzien van bijlagen: relevante documenten voor de antwoorden, verslagen van gesprekken over het verkregen antwoord, wie er betrokken zijn geweest bij het verstrekte antwoord en vanuit welke functie, verslagen van gesprekken met andere gemeenten, MOA-directie en bestuur en (ex-)collegeleden, (ex-) raadsleden en (ex-)ambtenaren) over de antwoorden. Kortom: alle gegevens en verslagen over wie heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de verstrekte antwoorden.

Vragen:
 
  1. Op 18-12-2018 schrijft het College in antwoord op schriftelijke vragen van Amersfoort2014 dat de herbestemming van landhuis Oud Amelisweerd is gedaan door een werkgroep. Deze werkgroep heeft het ondernemingsplan  MOA opgesteld. Naast deze werkgroep was er ook een begeleidingscommissie waaraan ook de gemeente Amersfoort deelnam. Wie ( functie) zat daarin namens de gemeente en met welke bevoegdheid? Welke bemoeienis heeft de toenmalige wethouder cultuur gehad met de werkgroep en de begeleidingsgroep? Is de wethouder van cultuur in de ontwerpfase geïnformeerd over de onhaalbaarheid van een sluitende exploitatie? Zo ja, wanneer en wat heeft de wethouder daarmee gedaan? Zijn het toenmalige College en de gemeenteraad hierover geïnformeerd? Zo nee, waarom niet en zo ja, wanneer en op welke wijze?

  2. Uit het Blue-Yard rapport ( 2018) blijkt dat alle partijen vonden dat AinC en de gemeente Amersfoort samen verantwoordelijk waren voor de opzet van het ondernemingsplan. Op 18-12-2018 schrijft de huidige wethouder van cultuur dat in het Blue Yard rapport de rol van de gemeente correct is weergegeven. Bevestigt de huidige wethouder van cultuur hiermee dat Amersfoort destijds inderdaad verantwoordelijk was voor de opzet van de exploitatie? Hoe is dat te rijmen met de uitspraak van de wethouder op 18-12-208 dat de gemeente Amersfoort niet verantwoordelijk was voor de exploitatie van MOA?

  3. Uit het Blue-Yard rapport blijkt dat vanaf het begin al duidelijk was dat een sluitende exploitatie onhaalbaar was. Is dat expliciet gecommuniceerd naar het College en de Amersfoortse gemeenteraad? Zo nee, waarom niet? Wie is hiervoor verantwoordelijk? Zo ja; wanneer en op welke wijze ( graag documenten bijvoegen)

  4. Op 8 mei 2011 schrijft AinC een brief aan het College. Daarin wordt een jaarlijks exploitatietekort vermeld van € 170.000, mede gebaseerd op rapport Berenschot. Wat heeft het toenmalige College gedaan met deze informatie? Op welke wijze en met wie is daarover over gecommuniceerd? Zijn er verslagen beschikbaar van deze overleggen bij de gemeente of bij AinC?

  5. Op 6 juli 2011 schrijft AinC aan het College dat er slechts 80% dekking mogelijk was van de totale kosten. Wat heeft het toenmalige College gedaan met deze informatie? Op welke wijze en met wie is daarover over gecommuniceerd?  Zijn er verslagen beschikbaar van deze overleggen bij de gemeente of bij AinC?

  6. Op 13 juli 2011 schrijft AinC bij de aanbieding van het ondernemingsplan aan het College dat er wordt uitgegaan van 30.000 bezoekers per jaar, oplopend naar 40.000 per jaar. In de Elleboogkerk kwamen tot de brand maximaal 12.000 bezoekers per jaar. Wat heeft het toenmalige College met deze, naar nu blijkt, veel te optimistische cijfers gedaan? Op welke wijze is daarover gecommuniceerd en wie waren daarbij betrokken? Zijn er verslagen beschikbaar van deze overleggen bij de gemeente of bij AinC? Waarop zijn deze optimistische bezoekcijfers gebaseerd?

  7. Op 13 juli 2011 wordt in hfd.9 van het ondernemingsplan gesproken over € 120.000 structureel tekort op de jaarlijkse exploitatie voor de komende 10 jaar, te dekken uit de jaarlijkse subsidie die Amersfoort verstrekt. Vervolgens stelt het ondernemingsplan dat er dus sprake is van een sluitende exploitatiebegroting. Was het toenmalige College het eens met deze manier van redeneren? Is daarover overleg geweest? Welke mening had het College hierover? Op welke wijze heeft het College deze wijze van redeneren gecommuniceerd met de gemeenteraad?

  8. In mei 2011 was sprake van € 170.000 jaarlijks tekort ( zie vraag 1), in juli  2011 is dat nog maar € 120.000 ( zie vraag 7). Als verklaring voor dat verschil geeft AinC aan dat er jaarlijks € 50.000 opbrengst zou zijn uit de horeca-opbrengsten van het Koetshuis. Was toen bekend dat er geen afspraken waren gemaakt met het Koetshuis en dat deze aanname volstrekt onjuist was? Zoals al snel zou blijken kwam er geen jaarlijkse bijdrage uit de horeca. Op welk moment heeft het College dat geconstateerd en wat is daarmee gedaan? Op welke wijze en met wie is daarover over gecommuniceerd ? Zijn er verslagen beschikbaar van deze overleggen bij de gemeente of bij AinC?

  9. In  1-10-2011 schrijft het toenmalige College: “alle betrokkenen hebben er vertrouwen in dat MOA zal slagen om zelfstandig te opereren”. Op dat moment was ook het rapport Berenschot bekend, waarin gewaarschuwd werd voor een niet-sluitende exploitatie en waren er ook nog geen afspraken gemaakt met het Koetshuis over de horeca. Waarop was dat vertrouwen destijds gebaseerd? Waarom zijn er destijds geen belletjes gaan rinkelen in ambtelijke en bestuurlijk Amersfoort? Wie is hiervoor verantwoordelijk?

  10. Bij de behandeling in 2015 van het verzoek van MOA om de Amersfoortse subsidiebedragen versneld uit te keren, is niets gerapporteerd door het College over de niet-sluitende exploitatie en de risico’s die de gemeente liep. Sterker nog: het College steunde het voorstel van MOA, maar is teruggefloten door de toenmalige gemeenteraad. Waarom heeft het College in 2015 niet bij voorbaat het MOA-verzoek afgewezen vanwege de grote risico’s? Wie is hiervoor verantwoordelijk?
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014