Om u te voorzien van de beste online ervaring op deze website maken wij gebruik van cookies.

Door het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Begin juni 2012 is de nieuwe cookie wet van kracht gegaan. Dit is een Nederlandse wet waarin een website eigenaar verplicht wordt om de bezoekers van de website op de hoogte te stellen van het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?
De meeste websites die u bezoekt, maken gebruik van cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren. Zo zorgen cookies ervoor dat een website u en uw voorkeursinstellingen 'onthoudt' tijdens uw bezoek aan de site of bij herhaalde bezoeken aan de site.
Cookies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld om u efficiënt te laten navigeren tussen verschillende pagina's, voor het opslaan van uw gebruiksvoorkeuren en voor analyse van de navigatie, om de website gebruikersvriendelijk te maken.
Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker verloopt. Als een website geen gebruik maakt van cookies, denkt het - iedere keer als u naar een nieuwe pagina van de site gaat - dat u een nieuwe bezoeker bent.
Wat zit er in een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen en op uw computer wanneer u een website bezoekt. Een cookies bevat de informatie die de website bij een volgend bezoek graag wil weten. Alleen de website die een cookie plaatst, kan de informatie van die cookie uitlezen.
Wat gebeurt er als u geen cookies accepteert?
Laten we voorop stellen dat cookies onschuldig zijn en dat u ze op ieder gewenst moment kunt verwijderen. De nieuwe privacywetgeving garandeert u de mogelijkheid om cookies niet te accepteren op de door uw bezochte websites. Sommige websites bieden u zelfs de mogelijkheid om te kiezen welke cookies u wel of niet accepteert. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen.

Er zijn verschillende cookies en andere meettechnieken die websites kunnen gebruiken of inzetten om u als gebruiker te 'herkennen' of de werking van de website te optimaliseren. Hieronder de belangrijkste:

Functionele (essentiële) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Performance cookies
Performance cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en wordt niet herleid naar personen.

Analytische cookies
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Profilering cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren (bijv. wilt u het geluid uit hebben of heeft u de advertentie al eerder gezien) door cookies uit te lezen. Een advertentiebedrijf kan de gegevens van de banners op meerdere websites combineren om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en op deze wijze een beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Met deze informatie kunnen websites u relevantere advertenties tonen. Het kan gebeuren dat u na het bezoeken van een webwinkel op andere sites advertenties ziet met de door uwzelf bekeken producten of soortgelijke producten. Profilering cookies worden daarnaast ook gebruikt door YouTube, Facebook, Twitter en Flickr, bijvoorbeeld als je op de 'vind ik leuk' knop klikt.

Alternatieven voor cookies - Naast cookies gebruiken sommige websites nog andere technieken die dezelfde doelen hebben als de verschillende soorten cookies. Een voorbeeld is IP-fingerprint-tracking. Dit is een alternatief voor bijvoorbeeld performance cookies. Ook hiermee kan een website controleren of een bezoeker via een bepaalde website naar een webshop is gegaan. Dit werkt zo: computers maken gebruik van een IP-adres, een 'digitaal postadres' om de servers van het internet te vertellen welke computer een bepaalde webpagina wil zien. Daarbij wordt ook enige informatie over de browser meegestuurd, zodat de webpagina op de juiste manier vertoond wordt. De combinatie van deze gegevens kan worden gebruikt om met enige zekerheid te zeggen dat de bezoeker van een gratis website later een product koopt op een website. Met deze informatie kan de gratis website dan weer een vergoeding krijgen.

 nieuws  

Onrechtmatigheden geconstateerd bij inhuur externen bij de gemeente Amersfoort

stadhuisAmersfoort2014 heeft in deze raadsperiode voortdurend aandacht gevraagd voor de hoge meerkosten die het inhuren van externe medewerkers bij de gemeente Amersfoort met zich meebrengt. Jaarlijks bedragen de meerkosten in Amersfoort tussen de 2 en 3 mln. euro volgens berekeningen van de gemeente Amersfoort.
Met name het gebrek aan beleid en visie op het inhuren van externen is voor Amersfoort2014 onacceptabel. Ook is het aantal ingehuurde medewerkers flink toegekomen in de periode van  2013 (94 fte) tot 2017 (200 fte)!

Amersfoort2014 is het al jaren een doorn in het oog dat sommige extern ingehuurde medewerkers vele jaren verbonden blijven aan de gemeente met flinke uurtarieven. Dat zorgt voor flinke meerkosten en ook nog eens een groot verlies aan expertise bij vertrek. Het gebrek aan expertise bij de gemeente Amersfoort wreekt zich de laatste jaren in de controle op de uitvoering van werkzaamheden, waardoor steeds meer financiële problemen kunnen ontstaan ( Eemhuis, financieel toezicht provincie, Fluor, tijdelijke onderwijshuisvesting)

Inmiddels blijkt uit Raadsinformatiebrief 2017-155 dat de gemeente Amersfoort zelf heeft ontdekt dat er sinds 1 juli 2016 formele rechtmatigheidsfouten zijn gemaakt bij de inhuur van externen.
Vanaf 1 juli 2016 geldt voor vrijwel alle externe inhuur boven de aanbestedingsdrempel van € 209.000 ( en vanaf 2018 is dat € 221.000) dat deze Europees moet worden aanbesteed. Deze nieuwe wet- en regelgeving was al vele jaren eerder dan 2016 aangekondigd en blijkbaar heeft de organisatie zich daar niet goed en tijdig op voorbereid. Deze onrechtmatigheid kan volgens de accountant voor 2016, 2017 en 2018 zelfs leiden tot claims of  boetes. Inmiddels heeft de gemeente ‘in beginsel’ alle langlopende inhuur die boven de Europese aanbestedingsgrens zat per 1 januari 2018 beëindigd. In enkele gevallen zijn de contracten wel gecontinueerd.
 
Vraag 1:
De invoering van nieuwe Europese wet- en regelgeving omtrent de inhuur van externen per 1 juli 2016 was al vele jaren eerder bekend. De gemeente Amersfoort heeft genoeg tijd gehad om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Wat is de oorzaak van het feit dat de gemeente zich niet tijdig en goed heeft voorbereid op de invoering van de  nieuwe wet- en regelgeving in 2016? Wie is verantwoordelijk voor deze omissie? Welke maatregelen neemt het College om de ambtelijke organisatie bewust te laten worden  dat nieuwe wet- en regelgeving op alle terreinen goed en tijdig voorbereid moet worden, zodat dit soort situaties zich niet opnieuw zullen voordoen?

Vraag 2:
Welke kosten zijn gemoeid met de aanschaf van het systeem DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) om dit aanbestedingsproces beter te laten verlopen ( aanschaf-scholing-invoering)? Is de geplande invoeringsdatum van april 2018 nog steeds haalbaar? Zo nee; waarom niet?

Vraag 3:
“In beginsel” heeft de gemeente alle langlopende inhuur die boven de Europese aanbestedingsgrens zat of dreigde uit te komen per 1-1-2018 beëindigd. Amersfoort2014 ontvangt graag een overzicht  van het aantal beëindigde contracten van externen per 1-1-2018, de contractperiode , de hoogte van de bijbehorende loonkosten gedurende de contractperiode en de geconstateerde of dreigende onrechtmatigheid  (= overschrijding van de drempelbedragen uit 2016 en 2017).

Vraag 4:
Uit RIB 2017-155: In enkele gevallen heeft de gemeente vanwege bedrijfscontinuïteit besloten deze contracten niet te beëindigen. Het betreft dan contracten die in principe onrechtmatig zijn afgesloten. Amersfoort2014 ontvangt graag een overzicht van het aantal niet beëindigde contracten van externen per 1-1-2018, de geplande contractperiode , de hoogte van de bijbehorende loonkosten gedurende de contractperiode en de geconstateerde of dreigende onrechtmatigheid  (= overschrijding van de drempelbedragen uit 2016 en 2017).

Vraag 5:
Welke ( financiële ) risico’s neemt de gemeente door de in vraag 4 aangegeven contracten niet te beëindigen? Vindt het College deze risico’s verantwoord en waar is dat op gebaseerd?

Vraag 6:
Tot op heden was het College, ondanks het herhaalde verzoek van Amersfoort2014, niet bereid om  beleid ( met streefcijfers) op te stellen en aan de gemeenteraad voor te leggen inzake de inhuur van externe medewerkers (in relatie tot de regiewijze die de gemeente Amersfoort hanteert :de flexibele schil). Amersfoort2014 ziet de nu geconstateerde onrechtmatigheden mede als gevolg van het ontbreken van een beleidsmatige aanpak op dit terrein. Is het College het eens met deze opvatting? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat het College zetten om een beleid te ontwikkelen?
 
Ben Stoelinga
team2018
 

Contactgegevens
E-mail: info@amersfoort2014.nl

 

Overig
KvK-nummer: 59198451
IBAN: NL17 ABNA 0528 4351 08

 

word lid


 

mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014