Minder ambtenaren en minder inhuren van dure externen

Amersfoort is flink op de vingers getikt door de provincie Utrecht en in 2015 onder financieel toezicht gesteld. De oorzaak was het financieel wanbeleid van de gemeente in de voorafgaande jaren. Uiteindelijk heeft de hersteloperatie 20 miljoen euro gekost, die helaas door de coalitie voor een groot deel werd verhaald op de burgers door verhoging van de OZB. Amersfoort2014 heeft zich daar fel tegen verzet! Amersfoort2014 vindt het nog steeds ongepast om de gemeentelijke lasten voor de bewoners te verhogen. Amersfoort 2014 is dan ook tegen een lastenverhoging in de komende jaren.

De gemeente zal het voorbeeld moeten geven door minder uit te geven op het gebied van bestuur en personeel. De grote toename en de extra kosten van het inhuren van externe medewerkers zijn niet acceptabel. Het gaat om 2 tot 3 miljoen euro per jaar aan meerkosten.

Het is nu niet de tijd om grote financiële uitgaven te doen in het kader van de gemeentelijke huisvesting (stadhuis). Het besluit tot renovatie dient z.s.m. te worden teruggedraaid en er moet gezocht worden naar een goed alternatief voor de huisvesting van ambtenaren, bestuur en dienstverlenende afdelingen. In de afgelopen jaren zijn door de onzorgvuldige handelwijze van het College veel tonnen extra uitgegeven. Enkele voorbeelden: Fluor: € 700.000 en (tijdelijke) onderwijshuisvesting € 1.000.000. Dat mag in de komende jaren niet meer gebeuren! Het College, de coalitie en de gemeenteraad dienen uiterst zorgvuldig om te gaan met de belastinggelden van de inwoners.

Amersfoort2014 wil

  1. bezuinigen op bestuurskosten (o.a. flexkamers voor fracties, maximaal vijf fulltime wethouders, strengere regels opstellen voor uitgaven fractievergoedingen)
  2. het inhuren van externe ambtelijke medewerkers moet ingaande 2018 worden teruggebracht met minstens 50%
  3. duidelijke criteria opstellen voor de inhuur van externe medewerkers om te voorkomen dat er jaarlijks miljoenen euro’s meerkosten betaald moeten worden
  4. bezuinigen op het gemeentelijk apparaat (minder regels betekent minder ambtenaren)
  5. controle op uitgaven en financiën intensiveren, in het bijzonder meer controle op grote projecten en de besteding van subsidies
  6. leegstaande gemeentepanden verkopen en eventueel (tijdelijke) verhuren
  7. bezuinigen op organisaties of bedrijven, die werken voor de gemeente en die veel gemeentelijke subsidie ontvangen
  8. lastenverlichting voor de inwoners
  9. het gedwongen beëindigen van de precariobelasting op nutsbedrijven mag niet verhaald worden op de inwoners door de verhoging van de OZB. Deze erfenis van het financiële beleid van de afgelopen jaren moet worden opgebracht door bezuinigingen binnen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie
  10. het besluit om het stadhuis te renoveren direct terugdraaien
Zie verder het uitgebreide verkiezingsprogramma
mailinfo@amersfoort2014.nl
facebook/amersfoort2014 youtube/amersfoort2014 twitter@amersfoort2014

Please publish modules in offcanvas position.